28.03.2018

Julkipanoilmoitus

Suunnittelutarveratkaisu

Kunnanhallitus antaa 29.3.2018 Mauri Kurulle suunnittelutarvehakemuksesta päätöksen. Tuolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon. Päätös ja siihen liittyvät asiakirjat pidetään nähtävänä 29.3. – 27.4.2018 kunnan hallinto-osastolla. (Maan-käyttö- ja rakennuslain 198 § ja -asetuksen 97 §)

Kunta ja kylä Muonion kunnan Alamuonio kylä
(kunnan osa-alue 1 Keskustaajama)

Tila Mäntyvaara (498-401-7-55)

Toimenpide Omakotitalon ja talousrakennuksen rakentaminen noin 1ha:n palstalle, pinta-ala yhteensä enintään 250m2.

Päätöksen antopäivä 29.3.2018

Valitusviranomainen Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
käyntiosoite Isokatu 4, Oulu
postiosoite PL 189, 90101 Oulu
telefax 029 56 42800
sähköposti pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

Valitusaika 29.3. – 27.4.2018

Kunnanhallitus

Takasin edelliselle sivulle