04.07.2017

Julkipanoilmoitus

Kunnanhallituksen myöntämät poikkeamisluvat 6.7.2017

Kunnanhallitus antaa 6.7.2017 päätökset poikkeamishakemuksista 

Tuolloin päätösten katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon.

Päätökset ja niihin liittyvät asiakirjat pidetään 6.7.–7.8. nähtävänä teknisellä osastolla. (Maankäyttö- ja rakennuslain 198 § ja -asetuksen 97 §)

Kunnanhallitus

Takasin edelliselle sivulle