12.04.2017

Koululaiskuljetusten kilpailutus

Kunta järjestää tarjouskilpailun koululaiskuljetusten hoitamisesta ajalle 1.8.2017-31.7.2019.
Hankintailmoitus on luettavissa kauppa- ja teollisuusministeriön HILMA-palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi. Tarjousasiakirjat löytyvät myös sivistysosaston ajankohtaista sivulta, (tästä linkistä). Tarjousasiakirjat ovat saatavissa myös sivistystoimistosta kunnantalolta os. Puthaanrannantie 15, Muonio.

Tarjoukset liitteineen tulee toimittaa tarjousasiakirjan nro 3 mukaisella lomakkeella suljetussa kirjekuoressa 10.5.2017 klo 14 mennessä osoitteeseen Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio. Kuoreen merkintä ”Ostoliikennetarjous”.

Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja Paula Vilamaa,
puh. 040 489 5160 ja perusopetuksen rehtori Martti Kantola,
puh. 040 489 5108.

Takasin edelliselle sivulle