01.07.2016

Kuulutus hylättyjen ajoneuvojen siirto- ja säilytysmaksuista

Kunnanvaltuusto hyväksyi 2.5.2016 maksuperusteet hylättyjen ja kunnossapitoa haittaavien ajoneuvojen siirtämisestä hallitsemiltaan yleisiltä alueilta 1.6.2016 alkaen.

Ajoneuvon omistaja tai haltija on velvollinen korvaamaan ajoneuvon siirtojärjestelyistä, siirtämisestä, säilyttämisestä ja hallinnoinnista aiheutuneet kustannukset.

Hylätyt ja kunnossapitoa haittaavat ajoneuvot
– siirto 165,–
– säilytys 11,-/viikko

Romuajoneuvojen siirto kunnan varastolle
– 1–10 km etäisyys 170,–
– 11–20 km 185,–
– yli 20 km etäisyys 205,–

Lisätietoja
– www.muonio.fi
– kunnanrakennusmestari Jaakko Muotka, puh. 040 516 0790, jaakko.muotka@muonio.fi.

Kunnanhallitus

Kuulutus

Päätös maksuista ja menettelystä

Takasin edelliselle sivulle