12.03.2018

Kuulutus: Oloksen asemakaavan muutos- ja laajennusehdotus nähtävillä

Oloksen asemakaavan muutos- ja laajennusehdotus

Valtuusto on päättänyt laatia asemakaavan Olostunturissa sijaitsevalle n. 10 ha:n alueelle ja kaavoitus toteutetaan Oloksen asemakaavan korttelin 2 muutoksena sekä korttelit 50–53 sisältävänä laajennuksena. Tarkoituksena on määritellä rakennusalojen rajat uudelleen niin, että ne vastaavat nykyisiä olosuhteita ja vireillä olevia rakennushankkeita sekä osoittaa uusia matkailua palvelevia alueita nykyisen toiminnan yhteyteen. Kaavanlaatijana toimii Seitap Oy.

Oloksen asemakaavan korttelin 2 rakennuspaikkaa 1 koskeva asemakaavan muutosehdotus ja Oloksen asemakaavan laajennus kortteleilla 50–53 asetetaan MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville.

Kunnan jäsenille ja osallisille varataan mahdollisuus mielipiteen esittämiseen pitämällä kaavaehdotus nähtävänä 13.3.–13.4.2018 teknisellä osastolla. Kaava-asiakirjoihin voi tutustua myös kunnan internet-sivuilla osoitteessa http://www.muonio.fi/fi/kaavoitus-ja-maankaytto/kaavoitus/oloksen-asemakaava-ja-asemakaavan-muutos.html.

Osallisilla tarkoitetaan alueen maanomistajia ja niitä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisia ja yhteisöjä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.

Mahdolliset muistutukset tulee jättää kirjallisena 13.4.2018 klo 15.30 mennessä osoitteeseen Kunnanhallitus, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio, kirjaamo@muonio.fi tai faksilla 016 532 774.

Lisätietoja antavat
- Tapani Honkanen, Seitap Oy, 0400 391 468,
tapani.honkanen@seitap.inet.fi
- Jussi-Pekka Tammilehto, Muonion kunta, puhelin 0400 398 062,
jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi.

Muonio 12.3.2018

Kunnanhallitus

Takasin edelliselle sivulle