27.03.2018

Mesopotamian asemakaava ja Saitajoen ranta-asemakaava voimaan

Kunnanvaltuusto hyväksyi 8.2.2016 Saitajoen ranta-asemakaavan ja Mesopotamian asemakaavan. Päätöksiin haettiin muutosta, Saitajoen ranta-asemakaava kuulutettiin osittain voimaan keväällä 2016 ja Mesopotamian asemakaava ei ole tullut voimaan. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on 22.6.2017 ja 29.9.2017 antamillaan päätöksillä hylännyt valitukset. Jatkovalituksia ei ole tehty.

Mesopotamian asemakaava ja Saitajoen ranta-asemakaava tulevat voimaan tällä kuulutuksella (maankäyttö- ja rakennuslain 200 § ja –asetuksen 93 §).

Kunnanhallitus

Takasin edelliselle sivulle