08.06.2017

Tarjouspyyntö työterveyshuollosta

Muonion kunta pyytää tarjousta

a. Oman henkilöstönsä kokonaisvaltaisesta työterveyshuollosta. Kokonaisvaltainen työterveyshuolto pitää sisällään TthL:n 12§:n mukaisen lakisääteisen työterveyshuollon ja sairaanhoidon

ja/tai

b. Lakisääteisen työterveyshuollon järjestämisestä Muonion kunnan alueen yrittäjille ja maanviljelijöille.

Hankintamenettely on avoin eikä se ylitä kansallista kynnysarvoa (hankintalaki 25 §). Tarjouspyyntö julkaistaan Muonion kunnan verkkosivuilla www.muonio.fi, kunnan ilmoitustaululla ja Luoteis-Lapissa.

Sopimus alkaa syksyllä 2017 ja päättyy 31.12.2018. Sopimuskau-teen sisältyy lisäksi yksi (1) + yksi (1) optiovuosi ajalla 1.1.2019 – 31.12.2019, 1.1.2020 – 31.12.2020. Optiovuosien käytöstä päätetään erikseen.

Tarjoukset tulee toimittaa 30.6.2017 klo 14.00 mennessä allekirjoitettuina vaadittuine liitteineen

– sähköpostilla osoitteeseen tarjous@muonio.fi.
Viestin aihekenttään merkitään ”työterveyshuolto”.

– suljetussa kuoressa osoitteeseen
Muonion kunta
Puthaanrannantie 15
99300 Muonio
Kuoreen merkitään ”tarjous työterveyshuollon palveluista”.

Tarjouksen tulee olla voimassa 30.9.2017 saakka. Tavoitteena on ratkaista hankinta 31.8.2017 mennessä.

Lisätiedot tarjouspyyntöasiakirjoissa

Kunnanhallitus 

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntö 

Liite 1 Hintaliite

Liite 2 Luonnos sopimuksesta työterveyshuollon palveuista

Liite 3 Työterveyshuollon sisällölliset ja laadulliset vaatimukset

26.6.2017

Työterveyshuollon tarjouspyynnöstä esitetyt kysymykset

1. Onko toimipisteen oltava Muoniossa?

Kyllä.

Tarjouspyynnössä on erikseen mainittu ehtona, että palvelu tulee tarjota palveluntuottajan tiloissa Muonion kunnan keskustan alueella. Tarjous-pyyntö 7.6.2017, s. 4.

2. Kuinka työterveyshuolto on oltava tavoitettavissa per puh
ja kuinka paljon läsnäoloa tth/ttl viikossa?

Tarjouspyynnössä edellytetään, että palvelua tulee tuottaa Muoniossa vähintään kahtena arkipäivänä viikossa. Vähintään toisena arkipäivistä tulee paikalla olla työterveyslääkäri. Palvelua voi tuottaa myös useammin. Tarjouspyyntö 7.6.2017, s. 4.

Kokonaistaloudellisuutta arvioitaessa laadullisena kriteerinä pisteytetään palvelulupaus siitä, monenako päivänä viikosta työterveyshuollon palvelua on saatavilla vastaanotolla. Eniten pisteitä saa tarjous, jossa tarjotaan eniten palvelua viikossa (päivien lkm ja tunnit eriteltyinä).
Tarjouspyyntö 7.6.2017, s. 4.

Tavoitettavuutta puhelimitse ei ole erikseen määritelty, seikka huomioitaneen mahdollisesti arvioitaessa tarjousten kokonaistaloudellista edullisuutta laadun osalta (edellä maininta palvelulupauksesta).

Sopimusluonnoksessa on maininta, että päivystysvastaanotto arkisin sovittuina aikoina sisältyy palveluun. Em. ajoista sovitaan erikseen palveluntuottajan kanssa sopimusneuvottelujen aikana kunnanhallituksen päätöksen jälkeen. Tarjouspyynnön liite 2: Luonnos sopimuksesta, s. 2.

Takasin edelliselle sivulle