Hallinto

Kunnanvaltuusto

Pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä ilmoitetaan kokouskutsussa.

Pj Hannaleena Huhtamäki
I vpj Kosti Hietala
II vpj Manu Friman

Mika Brännare
Manu Friman
Mikael Heikkilä
Petteri Hirsikangas
Aki Jauhojärvi
Anne-Mari Keimiöniemi
Jukka Korhonen
Anneli Kuortti
Matti Myllykangas
Heikki Pöyskö
Markku Rauhala
Pentti Reponiemi
Maria Roimaa
Sakari Silén
Petri Sinikumpu