Hallinto

Kuntatiedote

Kunnassa tehdään noin 1-2 kuukauden välein jokaiseen kunnan alueen talouteen jaettava kuntatiedote. Tiedotteeseen kootaan paikallisasukkaille, yrityksille ja matkailijoille tiedotettavia juttuja kaikista kunnan hallinto-, palvelu- ja kehittämisasioista. Tiedotetta on laadittu 80-luvulta alkaen ja se on koettu hyväksi välineeksi lähitiedotustoiminnassa.

Tiedotetekstit laaditaan jokaisen tiedottajan omassa yksikössä ajankohtaisista aiheista. Hallinto-osastossa (toimistosihteeri Elli Rauhalan toimesta) tapahtuu tiedotteen taitto ja painatus. Jakelun hoitaa posti sopimuspohjaisena.

Tiedotteeseen sisällytetään yleishyödyllisten järjestöjen ja laitosten tiedotteita erikseen niin sovittaessa, sekä uusista yritysten tarjoamista palveluista silloin kun kysymys ei ole varsinaisesta yrityksen päivittäismarkkinoinnista. Tiedotteeseen tulevaan materiaaliin (sisältö ja toimitusajat) liittyvissä kysymyksissä Teitä palvelevat:

Elinkeinoasiamies Heikki Kauppinen puh. 0400 823 471
Toimistosihteeri Elli Rauhala puh. 040 489 5104