Varhaiskasvatus

 Päivähoidon järjestämisessä tarvitaan 

1. Tiedot lasta hoitavalta taholta (lääkärintodistus,  tutkimus- tai kuntoutussuunnitelma tm.), kun
- lapsella on erityisen tuen tarve
- lapsi sairastaa allergiaa tai muuta sairautta

2. Päivähoitomaksun laskemiseen tarvittavat liitteet
- Huoltajilta palkkatodistukset kaikista veronalaisista tuloista (myös pääomatuloista vuokratulot, korot, osingot ym.) tai selvitysosa viimeksi toimitetusta verotuksesta.   Jos kuukausitulot vaihtelevat, toimitetaan tiedot pitemmältä ajalta (6-12 kk).
- Yrittäjiltä kirjanpitäjän todistus vuosiansioista
-Opiskelijoilta todistus opiskeluun hyväksymisestä 
-Kopio päivärahapäätöksestä tai maksutositteesta (työttömyyspäiväraha, äitiyspäiväraha, tapaturmavakuutus, elinkorko) 
Maksukuitit elatusavuista ja -tuista, syytingistä

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 3.8.1992/734 10a §:n mukaan päivähoitomaksun määräämisen perusteena perheen tuloina otetaan huomioon veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. ja 7a §:n mukaan kunta voi määrätä enimmäismaksun, jos hakija ei ilmoita perheen tuloja. Enimmäismaksu on 1.8.2016 alkaen 290 € /kk.