Sosiaaliosasto

Ajankohtaista sosiaalitoimessa

Ensitietopäivä pe 17.3.2017 klo 13 toimintakeskus Naalossa (ent. Konepiste)

Ensitietopäivä muistisairauksista sairastuneille ja läheisille. Geriatri Kimmo Määttä alustaa videoyhteydellä Lapin ikäosaamiskeskuksesta, muistihoitaja ja muistikoordinaattori kertovat paikallisista palveluista.

Tiedustelut muistikoordinaattori Kati Korva, puh. 040 489 5116.

Kuntakeskuksen iltapäivätuokioilla (65+) uusi aika ja paikka

Kuntakeskuksen ikäihmisille suunnatut iltapäivätuokiot jatkavat toimintaa alakoulun aulassa perjantaisin klo 13.00. Aiemmin ilmoitettu tila toimintakeskuksessa osoittautui liian pieneksi. Lisätietoja voi kysellä iltapäivätuokioiden vetäjältä/toiminnanohjaajalta: Sini Westerling 0404895102.

Avoimia työpaikkoja sosiaalitoimessa

Lähihoitajan sijaisuus ajalle 10.4. - 12.12.2017. Haku päättyy 17.3.2017 klo 15.00

Työryhmien muistioita

Terveyden edistämisen työryhmä

- muistio 8.4.2016
- muistio 2.6.2016

Toimeentulotuki

Perustoimeentulotuki siirtyy Kelan hoidettavaksi vuonna 2017

Eduskunta on hyväksynyt toimeentulotukilain muutokset. Perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirtyvät Kelan hoidettavaksi vuoden 2017 alussa.
Muutoksesta voit lukea Kelan tiedotteesta

Sosiaalitoimi myöntää täydentävän- ja ehkäisevän toimeentulotuen. Ennen em. tukien hakemista, tulee olla haettuna Kelalta perustoimeentulotuki.

 

Elatusapu- ja elatustukimaksut

Elatusapujen ja elatustuen määrät nousevat 1.1.2017. Elatusapuja nostetaan 0,47 prosenttia 1.1.2017 lukien.

Korotus koskee kaikkia voimassa olevia lapsen elatuksesta annetun lain nojalla tehtyjä elatusapusopimuksia niiden vahvistamispäivästä riippumatta.

Täysimääräisen elatustuen määrä on 1.1.2017 lukien 155,50 euroa kuukaudessa lasta kohden. Elatustukea voi hakea Kelalta silloin kun elatusvelvollinen laiminlyö elatusavun maksamisen tai kun elatusapumaksu on elatusvelvollisen maksukyvyn perusteella elatustukea alhaisempi. Tarkempia tietoja saa Kelan toimipisteistä ja Kelan nettisivuilta.

Palveluseteli


Hakeutuminen siivouksen palvelutuottajaksi

OHJE

Hakulomake siivouksen palveluntuottajaksi

Palvelusetelin sääntökirjan palvelukohtainen osio

Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta, yleinen osio