Sosiaaliosasto

Ajankohtaista sosiaalitoimessa

Selvitystyö käynnistetty sosiaalihuollon palveluiden siirtämisestä Lapin sairaanhoitopiirille

Enontekiö ja Muonio ovat päättäneet käynnistää vuoden alusta selvitystyön sosiaalihuollon palveluiden siirtämisestä Lapin sairaanhoitopiirille. Selvityksen laativat Lapin sairaanhoitopiiri ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (Poske) yhdessä kuntien kanssa. Tavoitteena on luoda yleiskuva siitä, mitä tarkoittaisi jos Lapin sairaanhoitopiiri olisi järjestämisvastuussa sosiaalihuollon palveluiden järjestämisestä vuoden 2019 alusta.

Kuntalaisilla ja yhteistyökumppaneilla mahdollisuus arvioida muutoksen vaikutuksia

Kuntalaisilla sekä alueella toimivilla yhteistyötahoilla on mahdollisuus kommentoida omalta kannaltaan järjestämisvastuun siirron mahdollisia vaikutuksia. Palautetta voi antaa vastaamalla kyselyyn tai ottamalla yhteyttä selvityshenkilöihin. Kyselyyn voi vastata huhtikuun loppuun saakka.

kuntalainen ja yhteistyökumppanit vastaavat kyselyyn tästä

Osallisuuden tukemiseksi henkilöstölle on avattu selvityksen laatimisen ajaksi kysely, jonka kautta henkilöstö voi kertoa ajatuksiaan ja näkemyksiään selvityksen laadinnan tueksi. Henkilöstön kyselyyn pääsee vastaamaan oheisen linkin kautta huhtikuun loppuun saakka.

henkilöstö vastaa kyselyyn tästä

Sosiaalipalveluiden jonotusajat

Avoimet työpaikat