Ikäihmisten palvelut

Asumispalvelut

Muonion kunnassa tehostettua palveluasumista tarjotaan Ojusniityn palveluasumisyksikössä ja Palvelukeskus Marjapaikassa. Tehostettuun palveluasumiseen siirtyminen on perusteltua, kun asiakas ei enää selviydy omassa kodissaan tehostettujen kotiin annettavien palvelujen avulla. Tehostetun palveluasumisen asiakkaalla on fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen ja/tai sosiaalisen toimintakyvyn alentumista niin paljon, että hän tarvitsee ympärivuorokautista huolenpitoa, valvontaa ja hoitoa yli 30 tuntia kuukaudessa. Tehostetun palveluasumisen yksiköissä asukkailla on oma asunto ja lisäksi käytössään yhteisiä tiloja. Henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden. Tehostettuun palveluasumiseen haetaan kirjallisesti ja hakemuksessa selvitetään hakijan asuminen, toimintakyky, hoivan ja hoidon tarve sekä terveydentila hakuajankohtana.

Palvelumaksu määräytyy asukkaan tulojen (tuloselvityslomake) ja arvioidun hoidontarpeen mukaan. Lisäksi asukas maksaa kuukausittain ylläpitomaksun, ruuan, vuokran, käyttösähkön, vesi- ja jätevesimaksun ym. henkilökohtaiset menonsa (katso Palvelukeskus Marjapaikan ja Ojusniityn tiedote omaisille)

Hakemus