Sosiaaliosasto

Kotipalvelu ja vanhustyö

Kotipalvelut ja vanhustenhuollon palveluista vastaa vanhustyön ohjaaja.

Vanhuspalveluiden tavoitteena on mahdollistaa kotona asuminen mahdollisimman pitkään tarjoamalla vanhuksille kotipalvelua tukipalveluineen, omaishoidontukea, lyhytaikaishoitoa sekä päivä- ja yöhoitoa Marjapaikassa tai terveyskeskuksen vuodeosastolla.

Kotipalvelussa huomioidaan hoidon suunnitelmallisuus, asiakaslähtöisyys, omatoimisuuden tukeminen, kuntouttava työote, fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset ja henkiset tarpeet sekä yhteistyö.

Sosiaali- ja terveydenhuolto toimivat tiiviissä yhteistyössä. Terveydenhuollosta vastaa Muonio-Enontekiön kansanterveystyön kuntayhtymä, joka tuottaa kotisairaanhoitopalvelut ja kuntoutuspalvelut. Yhteisten asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmat laaditaan yhteistyössä.
 

Ikääntyneen väestön palvelut on haluttu turvata lainsäädännöllä. Ns. vanhuspalvelulaki tuli voimaan 1.7.2013. Lain tavoitteena on edistää ikääntyneiden hyvinvointia ja kaventaa hyvinvointieroja, tukea ikääntyneiden osallisuutta ja voimavaroja, edistää ikääntyneiden itsenäistä suoriutumista puuttumalla ajoissa toimintakyvyn heikkenemiseen ja sen riskitekijöihin sekä turvata ikääntyneiden palvelutarpeen arviointiin pääsy ja määrältään ja laadultaan riittävät palvelut.


Vanhuspalvelulain 26 §:n mukainen tiedote palvelujen odotusajoista

Ikääntyneiden palveluiden järjestämissuunnitelma 2014 - 2017

Palveluopas ikäihmisille

Yhteystiedot

Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Puh 0400 686 211 (Muonion kunnan palvelunumero)
Fax (016) 534401

Puhelinnumerot
040 724 4025 Vanhustyön ohjaaja Pirkko Kuru (ma-pe klo 9.00 - 15.00)
040 489 5116 Sairaanhoitaja Kati Korva, Palvelukeskus Marjapaikka
040 489 5184 Sairaanhoitaja Kati Sirkka, Ojusniitty
040 489 5117 Palvelukeskus Marjapaikka, osasto
040 489 5161 Ojusniitty, osasto
040 489 5156 Kotipalvelut (klo 8.00 - 20.00)
040 489 5102 Toiminnanohjaaja Sini Westerling