Kotipalvelu ja vanhustyö

Vanhusneuvosto

Vanhusneuvoston tehtävänä on osallistua ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelman valmisteluun sekä palvelujen riittävyyden ja laadun arviointiin. Sen tulee olla mukana vaikuttamassa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka ikääntyneen väestön tarvitsemien palvelujen kannalta.

Vanhusneuvoston jäsenet

Yrjö Perkkiö                               puheenjohtaja 
Aarno Muotka                            varapuheenjohtaja
Kauko Takalo                             jäsen 
Raija Lehtimäki                          jäsen
Eva Liisa Väisänen                    jäsen
Kosti Hietala                              jäsen
Anneli Kuortti                             jäsen
Sinikka Yliniemi                         jäsen
vanhustyön ohjaaja Pirkko Kuru toimii sihteerinä

 

Kokoukset

pöytäkirja 12.5.2015 
pöytäkirja 12.3.2015 


muistio 20.11.2014
 
muistio 7.10.2014
pöytäkirja 22.4.2014
pöytäkirja 4.2.2014
pöytäkirja 26.8.2014

Esityslistat

kokouksen 28.9.2016 esityslista