Sosiaalilautakunta

Sosiaalilautakunnan esityslista ja pöytäkirjat

Seuraavan kokouksen esityslista

Pöytäkirjat

2017

Sosiaalilautakunta 16.11.2017 kokouksen pöytäkirja

Liitteet
§  81 Talousarvion toteutuma 1.1. - 31.10.2017
§ 83 Sosiaalihuoltolain mukaisten liikkumista tukevien taksipalveluiden järjestäminen
§ 84 Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden järjestämisohjeet
§ 87 
- Valinnanvapausmallin pääpiirteet
- Integraatio valinnanvapauslain mukaisissa sosiaali- ja terveyspalveluissa
- Esitys sosiaalilautakunnan lausuntoesitykseksi

Sosiaalilautakunnan 12.10.2017 kokouksen pöytäkirja

Liitteet
§ 71 Talousarvion toteutuma 1.1.-30.9.2017
§ 72
Liite 1. Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2019- 2020 taloussuunnitelman laadintaohjeet
Liite 2. Sosiaalilautakunnan toimintasuunnitelma 2018
Liite 3. Sosiaalilautakunnan taloussuunnitelma 2018-2020
Liite 4. I Henkilöstösuunnitelma, vakinainen henkilöstö
Liite 5. II Henkilöstösuunnitelma, määräaikaiset ja sijaiset

 

Sosiaalilautakunnan 19.9.2017 kokouksen pöytäkirja

Liitteet
§ 64 Talousarvion toteutuminen 1.1. - 30.6.2017
§ 64 Toimintasuunnitelman toteutuminen 1.1. - 30.6.2017
§ 64 Talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.8.2017
§ 65 Kunnanhallituksen ohje/ Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2019 - 2020 taloussuunnitelman laadinta
§ 66 Muonion kunnan henkilöstöperiaatteet

 

Sosiaalilautakunnan pöytäkirja 16.8.2017

Liitteet
§ 55 Talousarvion toteutuma 31.7.2017

Sosiaalilautakunnan pöytäkirja 13.6.2017

Liitteet
§ 40 Talousarvion toteutuma 31.5.2017

Sosiaalilautakunnan pöytäkirja 15.5.2017

Liitteet
§ 26 Talousarvion toteutuma ajalta 1.1. - 31.3.2017
        Talousarvion toteutuma ajalta 1.1. - 30.4.2017
§ 27
Tunturien sote-pilotti -liittymisselvityksen raportti
Päätösesitys (luonnos) siihen liittyvine muistioineen
§ 30 Lapsiperheiden kotipalvelun myöntämisperusteet

 

Sosiaalilautakunnan pöytäkirja 29.3.2017

Liitteet
§ 14 Talousarvion toteutuma ajalta 1.1. - 28.2.2017
§ 16 Toimeentulotuen soveltamisohje
§ 18 Kutsu kunnille Voimaa vanhuuteen!

Sosiaalilautakunnan pöytäkirja 23.2.2017 

Liitteet
§1
Liite 1. Toimintakertomus 2016
Liite 2. Talousarvion toteutuma 2016 esityslistan valmisteluvaiheen mukaisin tiedoin
§2
Liite 1. Kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio 2017 sosiaalitoimen osalta
Liite 2. Kunnahallituksen ohje talousarvion täytäntöönpanosta
Liite 3. Käyttösuunnitelma kustannuspaikkatasolla
Liite 4. Toiminnallinen käyttösuunnitelma
Liite 5. Laskujen tarkastajat ja hyväksyjät ja heidän varahenkilönsä
§3
Liite 1. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2017-2021
§4
Liite 1. Vanhuspalveluiden sisältö ja myöntämisen perusteet
§5
Liite 1. Lyhennelmä ehdotetusta asiakkaan valinnanvapausmallista 31.1.2017
Liite 2. Lausuntoesitys luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi
§6
Liite 1. Kuljetuspalveluiden myöntämisperusteet
§9
Liite 1. Sosiaalijohtajan tehtävänkuvaus

2016 

Sosiaalilautakunnan pöytäkirja 22.11.2016

Liitteet
§ 79 ja 80
sosiaalilautakunnan talousarvion toteutuma
§ 81
sosiaalitoimen henkilöstösuunnitelma 2017 - 2019
§ 82
Muistipolku Lapin maakunnassa -10 askelta
SenioriKaste ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014 - 2016
Lapin maakunnan vanhuspalveluiden kehittämisohjelma 2017 - 2020

 

Sosiaalilautakunnan pöytäkirja 18.10.2016

Liitteet
§ 68
Talousarvion toteutuma 30.9.2016
Toimintasuunnitelman toteutuminen ajalta 1-9.2016

§ 69
Kunnanhallituksen antamat talousarvion laadintaohjeet
Talouden tasapainottamistoimenpiteet, valtuusto 14.12.2015
Toimintasuunnitelma 2017
Taloussuunnitelma 2017 - 2019, ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi

§70
Hallituksen esitysluonnos sote- ja maakuntauudistuksen lainsäädännöksi. Tiivistelmät lakiluonnoksen keskeisistä asioista
Lausuntoesitys, sote-palveluita koskeva osuus

§ 71
Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman 2017 - 2020 Lapin sairaanhoitopiirin alueen jäsenkunnat

 

Sosiaalilautakunnan pöytäkirja 29.9.2016

Liitteet

§ 52 talousarvion toteuma 31.8.2016
§ 53 tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2015
§ 55 vanhuspalveluiden sisältö ja myöntämisen kriteerit -luonnos
§ 57 Muonion-Enontekiön terveydenhuollon käynnit ja hoitopäivät 1-7.2016
§ 57 ja § 62 Muonion kunnanhallituksen (19.9.2016) vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018 - 2019 taloussuunnitelman laadinta-ohje
§ 60 toimiva kotihoito Lappiin -hankkeen tiivistelmä

 

Sosiaalilautakunnan pöytäkirja 30.6.2016

Oheismateriaalit ja liitteet

§ 41 talousarviovertailu 31.5.2016
§ 44 Tarjouspyyntö
§ 45 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän esityspyyntö
§ 46 Lapin Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän lausuntopyyntö
§ 47 Lausunto/Päivystyksen ja erikoissairaanhoidon rakenteiden uudistus

 

Sosiaalilautakunnan pöytäkirja 31.5.2016

Liitteet
§ 28  1. Ensimmäisen neljänneksen toiminnalliset tavoitteet
         2. Talousarvion toteuma 30.4.2016

§ 34  Tarjouspyyntö Kehitysvammaisten toimintakeskuksen vuokratilatila

§ 35 Sosiaalihuollon asiakasmaksut 2016

Sosiaalilautakunnan pöytäkirja 19.4.2016

Liitteet
§ 15 Peruskorjausaikataulu

§ 17 Ikäihmisten palveluopas

§ 18 Sosiaaliasiamiehen raportti

§ 19 Asuntoja ikääntyville raportti

Sosiaalilautakunnan pöytäkirja 18.2.2016

Liitteet
§ 1        LIITE 1 Toimintakertomus 2015

§ 2        LIITE 1  Talousarvion täytäntöpano-ohjeet vuodelle 2016
             LIITE 2  Käyttösuunnitelma 2016 kustannuspaikkatasolla
             LIITE 3  Sähköinen laskunkierto / asiatarkastajat ja hyväksyjät

§ 3        LIITE 1  Ikääntyneiden palveluiden järjestämissuunnitelman toteutumisen arviointi ajalta 1.12.2014 - 31.12.2015

§ 4        Sosiaalihuollon asiakasmaksut 2016

§ 5        LIITE Marjapaikan henkilökunnan kirje sosiaalilautakunnalle

2015

Sosiaalilautakunnan pöytäkirja 26.11.2015

Sosiaalilautakunnan pöytäkirja 8.10.2015

Liitteet
§ 76 Ohje talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman 2017-2018 laadintaan
§ 76 Soosiaalitoimen toimintasuunnitelma 2016
§ 76 Sosiaalitoimen talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-2018
§78 Sosiaalitoimen talouden tasapainottamissuunitelman päivitys vuodelle 2016

Sosiaalilautakunnan pöytäkirja 16.9.2015

liitteet
§ 62 Toimintasuunnitelman toteutuminen ajalta 1.1.-31.8.2015
§ 63 Iäkkäiden henkilöiden kotihoidon saatavuus Muonion kunnassa
§ 67 Sosiaalitoimen tietosuojakäsikirja

Sosiaalilautakunnan pöytäkirja 28.7.2015

oheismateriaalit
§ 50 Sosiaalitoimen talouden ja toiminnan katsaus 1.1.-30.6.2015
§ 55 Anomus kuntatuesta Sotainvalidien avustajatoiminta -avustajatyöstä silta työmarkkinoille -hankkeelle rahoituskaudelle 2015 - 2016
§ 56 Esitysten tekeminen Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän talousarviota varten