Sosiaalilautakunta

Sosiaalilautakunnan esityslista ja pöytäkirjat

Seuraavan kokouksen esityslista

 

Pöytäkirjat

2017

Sosiaalilautakunnan pöytäkirja 29.3.2017

Liitteet
§ 14 Talousarvion toteutuma ajalta 1.1. - 28.2.2017
§ 16 Toimeentulotuen soveltamisohje
§ 18 Kutsu kunnille Voimaa vanhuuteen!

Sosiaalilautakunnan pöytäkirja 23.2.2017 

Liitteet
§1
Liite 1. Toimintakertomus 2016
Liite 2. Talousarvion toteutuma 2016 esityslistan valmisteluvaiheen mukaisin tiedoin
§2
Liite 1. Kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio 2017 sosiaalitoimen osalta
Liite 2. Kunnahallituksen ohje talousarvion täytäntöönpanosta
Liite 3. Käyttösuunnitelma kustannuspaikkatasolla
Liite 4. Toiminnallinen käyttösuunnitelma
Liite 5. Laskujen tarkastajat ja hyväksyjät ja heidän varahenkilönsä
§3
Liite 1. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2017-2021
§4
Liite 1. Vanhuspalveluiden sisältö ja myöntämisen perusteet
§5
Liite 1. Lyhennelmä ehdotetusta asiakkaan valinnanvapausmallista 31.1.2017
Liite 2. Lausuntoesitys luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi
§6
Liite 1. Kuljetuspalveluiden myöntämisperusteet
§9
Liite 1. Sosiaalijohtajan tehtävänkuvaus

2016 

Sosiaalilautakunnan pöytäkirja 22.11.2016

Liitteet
§ 79 ja 80
sosiaalilautakunnan talousarvion toteutuma
§ 81
sosiaalitoimen henkilöstösuunnitelma 2017 - 2019
§ 82
Muistipolku Lapin maakunnassa -10 askelta
SenioriKaste ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014 - 2016
Lapin maakunnan vanhuspalveluiden kehittämisohjelma 2017 - 2020

 

Sosiaalilautakunnan pöytäkirja 18.10.2016

Liitteet
§ 68
Talousarvion toteutuma 30.9.2016
Toimintasuunnitelman toteutuminen ajalta 1-9.2016

§ 69
Kunnanhallituksen antamat talousarvion laadintaohjeet
Talouden tasapainottamistoimenpiteet, valtuusto 14.12.2015
Toimintasuunnitelma 2017
Taloussuunnitelma 2017 - 2019, ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi

§70
Hallituksen esitysluonnos sote- ja maakuntauudistuksen lainsäädännöksi. Tiivistelmät lakiluonnoksen keskeisistä asioista
Lausuntoesitys, sote-palveluita koskeva osuus

§ 71
Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman 2017 - 2020 Lapin sairaanhoitopiirin alueen jäsenkunnat

 

Sosiaalilautakunnan pöytäkirja 29.9.2016

Liitteet

§ 52 talousarvion toteuma 31.8.2016
§ 53 tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2015
§ 55 vanhuspalveluiden sisältö ja myöntämisen kriteerit -luonnos
§ 57 Muonion-Enontekiön terveydenhuollon käynnit ja hoitopäivät 1-7.2016
§ 57 ja § 62 Muonion kunnanhallituksen (19.9.2016) vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018 - 2019 taloussuunnitelman laadinta-ohje
§ 60 toimiva kotihoito Lappiin -hankkeen tiivistelmä

 

Sosiaalilautakunnan pöytäkirja 30.6.2016

Oheismateriaalit ja liitteet

§ 41 talousarviovertailu 31.5.2016
§ 44 Tarjouspyyntö
§ 45 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän esityspyyntö
§ 46 Lapin Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän lausuntopyyntö
§ 47 Lausunto/Päivystyksen ja erikoissairaanhoidon rakenteiden uudistus

 

Sosiaalilautakunnan pöytäkirja 31.5.2016

Liitteet
§ 28  1. Ensimmäisen neljänneksen toiminnalliset tavoitteet
         2. Talousarvion toteuma 30.4.2016

§ 34  Tarjouspyyntö Kehitysvammaisten toimintakeskuksen vuokratilatila

§ 35 Sosiaalihuollon asiakasmaksut 2016

Sosiaalilautakunnan pöytäkirja 19.4.2016

Liitteet
§ 15 Peruskorjausaikataulu

§ 17 Ikäihmisten palveluopas

§ 18 Sosiaaliasiamiehen raportti

§ 19 Asuntoja ikääntyville raportti

Sosiaalilautakunnan pöytäkirja 18.2.2016

Liitteet
§ 1        LIITE 1 Toimintakertomus 2015

§ 2        LIITE 1  Talousarvion täytäntöpano-ohjeet vuodelle 2016
             LIITE 2  Käyttösuunnitelma 2016 kustannuspaikkatasolla
             LIITE 3  Sähköinen laskunkierto / asiatarkastajat ja hyväksyjät

§ 3        LIITE 1  Ikääntyneiden palveluiden järjestämissuunnitelman toteutumisen arviointi ajalta 1.12.2014 - 31.12.2015

§ 4        Sosiaalihuollon asiakasmaksut 2016

§ 5        LIITE Marjapaikan henkilökunnan kirje sosiaalilautakunnalle

Pöytäkirjat

2015

Sosiaalilautakunnan pöytäkirja 26.11.2015

Sosiaalilautakunnan pöytäkirja 8.10.2015

Liitteet
§ 76 Ohje talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman 2017-2018 laadintaan
§ 76 Soosiaalitoimen toimintasuunnitelma 2016
§ 76 Sosiaalitoimen talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-2018
§78 Sosiaalitoimen talouden tasapainottamissuunitelman päivitys vuodelle 2016

Sosiaalilautakunnan pöytäkirja 16.9.2015

liitteet
§ 62 Toimintasuunnitelman toteutuminen ajalta 1.1.-31.8.2015
§ 63 Iäkkäiden henkilöiden kotihoidon saatavuus Muonion kunnassa
§ 67 Sosiaalitoimen tietosuojakäsikirja

Sosiaalilautakunnan pöytäkirja 28.7.2015

oheismateriaalit
§ 50 Sosiaalitoimen talouden ja toiminnan katsaus 1.1.-30.6.2015
§ 55 Anomus kuntatuesta Sotainvalidien avustajatoiminta -avustajatyöstä silta työmarkkinoille -hankkeelle rahoituskaudelle 2015 - 2016
§ 56 Esitysten tekeminen Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän talousarviota varten

Sosiaalilautakunnan pöytäkirja 2.6.2015

oheismateriaalit
§ 40 Sosiaalitoimen talouden tasapainottamissuunnitelman toteutuminen talvi-kevät 2015
- liite 1 Sosiaalilautakunnan tasapainottamisohjelman seuranta talvi-kevätkaudelta 2015
- liite 2 Kunnanvaltuuston päätös 24.11.2014 § 51 Suunnitelma kunnan talouden tasapainottamiseksi

§ 44 Muistiosaaja koulutus oppisopimuskoulutuksena
- liite 1 Muistisairaan palvelupolku
- liite 2 Muistiosaajia vanhustyöhön

 

Sosiaalilautakunnan pöytäkirja 12.5.2015

oheismateriaali
§ 31 toiminnallisten tavotteiden toteutuminen


Sosiaalilautakunnan pöytäkirja 26.3.2015


Sosiaalilautakunnan pöytäkirja 24.2.2015

Oheismateriaalit
§ 17 Muonion päihde- ja mielenterveysohjelma todeksi -seminaari 24.3.2015

Sosiaalilautakunnan pöytäkirja 29.1.2015
Oheismateriaalit
§1 Toimintakertomus 2014
§ 2 Toimeentulotukiohjeet 1.3.2015

2014

Sosiaalilautakunnan pöytäkirja 3.12.2014

Sosiaalilautakunnan pöytäkirja 21.11.2014
oheismateriaali
§ 63 Toimintasuunnitelma 2015
§ 64 Sosiaalitoimen talouden tasapainottamissuunnitelma

Sosiaalilautakunnan pöytäkirja 8.10.2014
oheismateriaali
§ 54 Toiminnallisten tavotteiden toteutuminen 1.1.-31.8.2014
§ 55 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017
- kunnanhallituksen ohje 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman laadintaan
- sosiaalitoimen toiminnalliset tavoitteet 2015
- tekniseen toimeen aiemmin toimitettu lista sosiaalitoimen tila- ja investointitarpeista
- sosiaalitoimen talouden tasapainnoittamissuunnitelma ja henkilöstösuunnitelma

Sosiaalilautakunnan pöytäkirja 8.9.2014
oheismateriaali
§ 47 Vanhuspalveluiden työvuoroselvitys
§ 49 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnos

Sosiaalilautakunnan pöytäkirja 9.7.2014
oheismateriaali
§ 36 Muonion kunnan päihde- ja mielenterveysohjelma 2014-2018


Sosiaalilautakunnan pöytäkirja 24.4.2014

Sosiaalilautakunnan pöytäkirja 6.3.2014

oheismateriaalit
§ 2 Sosiaalitoimen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2013
§ 3 Muonion kunnan suunnitelma ikääntyneiden palveluiden järjestämiseksi vuosille 2014-2017