Sosiaaliosasto

Omavalvonta sosiaalipalveluissa

 

Omavalvonta on keino parantaa hoidon laatua sekä potilaiden oikeusturvaa. Omavalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että potilas saa laadukasta ja turvallista terveydenhuoltoa.

Mikä on omavalvontasuunnitelma?

Omavalvontasuunnitelma on asiakirja, johon kirjataan kaikki keskeiset toimenpiteet, joilla palvelujen tuottaja itse valvoo toimintayksikköjään, henkilökunnan toimintaa sekä tuottamiensa palvelujen laatua. Omavalvontasuunnitelma on palvelujen laadun ja kehittämisen päivittäinen työväline.

Muonion sosiaalitoimen omavalvontasuunnitelmat

Sosiaalityö

  1. Lastensuojelu
  2. Lastenvalvoja
  3. Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut erityisen tuen tarpeessa oleville lapsille ja perheille sekä aikuissosiaalityö ja kuntouttava työtoiminta


Vanhustyö

  1. Kotipalvelut ja sitä välittömästi tukevat palvelut
  2. Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu
  3. Omaishoidontuki
  4. Tehostettu palveluasuminen Palvelukeskus Marjapaikassa
  5. Tehostettu palveluasuminen Ojusniityssä


Vammaispalvelut

  1. Vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja tukitoimet
  2. Päivä- ja työtoiminta kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille