Sosiaaliosasto

Yleinen edunvalvoja

Yleinen edunvalvonta

Yleisen edunvalvonnan yhteystiedot

Tiedote yleisen edunvalvonnan asiakkaille ja yhteistyökumppaneille

Lapin oikeusaputoimiston yleisen edunvalvonnan organisaatio muuttuu. 1.10.2016 lukien toimiston nimi on Lapin edunvalvontatoimisto. Toimisto kuuluu Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiriin.

Edunvalvonnan toiminta ja asioiden hoito jatkuu keskeytyksittä organisaatiomuutoksesta huolimatta.

Virkanimikkeeni on 1.10.2016 lukien Lapin edunvalvontatoimiston 2. yleinen edunvalvoja.

Edunvalvontasihteerinä toimii Viena Hettula.

yhteystiedot ja käyntiosoite säilyvät entisellään.

Lisätietoja organisaatiomuutoksesta
http://www.oikeusministerio.fi/fi/index/ajankohtaista/tiedotteet/2016/06/oikeusaputoimistojenhallintoakeskitetaan.html

Kittilässä 8.9.2016

Marita Toivanen
yleinen edunvalvoja