Sosiaaliosasto

Yleinen edunvalvoja

Edunvalvoja voi olla tarpeen, kun esimerkiksi vaikea sairaus tai korkea ikä ovat heikentäneet asianomaisen henkisiä kykyjä niin, että hän ei itse kykene valvomaan etujaan ja hoitamaan asioitaan.

Lisätietoa holhoustoimesta ja edunvalvonnasta  https://oikeus.fi/edunvalvonta/fi/index.html .

Lapin edunvalvontatoimiston Kittilän toimipaikan yhteystiedot