Tekninen osasto

Ajankohtaista/Tekninen osasto

Haettavana määräaikaisen työnjohtajan toimi ajalle 3.7. - 30.11.2017.
Hakuilmoitus tässä.

Korjausavustukset 2017 


Kuulutukset:

Maa-aineslupahakemuksen vireilletulo / Vanhapiha Sami

Maa-aineslupapäätös / Napapiirin Kuljetus Oy
     - Kuulutus
     - Lupapäätös

Maa-aineslupapäätös / Mika Brännare
     - Kuulutus
     - Lupapäätös

Morenia Oy hakee ympäristö- ja maa-aineslupaa Valkeavaaran ottoalueelle Muonion Tapojärvellä. 


Ympäristölupahakemus

Maa-aineslupahakemus
- Maa-ainesten ottamissuunnitelma
- Ottosuunnitelman piirustukset
- Jätehuoltosuunnitelma maa-ainesten ottamistoiminnalle