Tekninen osasto

Tieasiat (kaavatiet, yksityiteiden avustukset)

Tieasioiden yhteystiedot: 
Kunnanrakennusmestari, puh. 040 5160 790
Tekninen johtaja, puh.  0400 398 062

Kaavatiet
Muonion kunnalla on kaavateitä kirkonkylällä ja Oloksen kaava-alueilla. Kaavateiden hoitamisesta on talvikausille tehty kunnossapitosopimus urakoitsijan kanssa. Kesäkaudella tiet hoidetaan omatoimisesti kunnan puolesta.

Yksityisteiden avustukset
Tekninen lautakunta myöntää vuosittain avustukset yksityisteiden kunnossapitoon. Avustusta voidaan myöntää sellaiselle yksityistielle, jonka varrella on vähintään yksi vakituinen asukas, tien pituus on vähintään 500 m ja tie pidetään henkilöautolla kuljettavassa kunnossa myös talvella.