Tekninen osasto

Pelastustoiminta

Lapin Pelastuslaitos 

Muonion paloasema
Puh. 0201 311 328
Faxi 0201 311 329

Päivystävä palomestari (Muonio/Enontekiö/Kolari)
Puh. 040 516 6029

Päivystävä yksikönhoitaja Muonio
Puh. 040 485 1689

Palomies Jukka Paaso
Puh. 0201 311 326, 0400 393 243
jukka.paaso@lapinpelastuslaitos.fi

Palopäällikkö Pekka Väliheikki
Puh. 0201 311 325, 040 594 8076
pekka.valiheikki@lapinpelastuslaitos.fi

Pelastustoimesta huolehtii Lapin pelastuslaitos, jonka tehtävänä ylläpitää pelastustoimen järjestelmää, ennaltaehkäistä onnettomuuksien syntyä, opastaa toimimaan oikein onnettomuustilanteissa ja onnettomuuden tapahduttua järjestää nopeaa ja tehokasta apua sitä tarvitseville. Pelastuslaitos huolehtii myös kiireellisistä öljyvahinkojen ensitoimenpiteistä.
Muonio kuuluu pohjoiseen toimialueeseen, toimialueen päällikkönä palopäällikkö Pekka Väliheikki.
Ensilähdön palokuntana toimii Muonion VPK, jolla on sopimus Lapin aluepelastuslaitoksen kanssa pelastustehtävien hoitamisesta. Palokunnan vahvuus on n. 25 henkeä, palokunnalla on myös nais-  ja nuoriso-osasto.