Tekninen osasto

Rakennusvalvonta

Rakennuslupa haetaan sähköisesti osoitteessa www.lupapiste.fi.

Muonion kunnassa rakennuslautakunnan asiat kuuluvat tekniselle lautakunnalle. Tekninen lautakunta myöntää rakennusluvat suurimpiin rakennuskohteisiin ja rakennustarkastaja myöntää luvat yksiasuntoiselle omakotitalolle ja enintään kaksiasuntoiselle lomarakennukselle, jonka kerrosala on enintään 150 m2 sekä edellä mainittuja pienemmille rakennukselle (esim. varastot). Lautakunta myöntää myös hakemuksesta jatkoaikaa vanhenemassa oleville rakennusluville  rakennuksen valmiiksi saattamiseksi (rakennus tulee aloittaa kolmen vuoden kuluessa luvan myöntämisestä ja saada valmiiksi viiden vuoden kuluessa luvan myöntämisestä).

Rakennuslupaa haettaessa tulee hakemukseen liittää seuraavat liitteet:
- lupahakemus allekirjoitettuna,
- rakennuspaikan hallinta (vuokrasopimus, kauppakirja, lainhuutotodistus tms.),
- ympäristökartta 1:10 000,
- 2 kpl asemapiirroksia 1:500 tai 1:1000,       
- 2 sarjaa rakennuksen piirustuksia 1:100 tai 1:50 (pohja, julkisivut),  sekä seinä-, katto-, lattialeikkaus 1:50, kosteantilan katto-, lattia-, seinäleikkaus 1:20, hormisto 1:20,
- vastaava työnjohtaja-hakemus rakentamiselle ja LVI-töiden rakentamiselle,
- naapureiden suostumus (mikäli hakija itse hoitaa asian),
- RH1-ilmoitus täytettynä
- selvitys jätevesien käsittelystä
- rakennuksen energia- ja lämmöneristysmääräysten täyttämistä osoittava laskelmat 

Rakennustarkastaja myöntää myös toimenpideluvat ja ilmoitukset.

Ohjeet poikkeamisluvan hakemista varten tässä.

 Rakentamista Muonion kunnassa ohjaa myös rakennusjärjestys, jonka kunnanvaltuusto on vahvistanut 9.5.2005 ja se on tullut voimaan 15.7.2005.

Teknisen toimen lomakkeet

Rakennusvalvontaviranomaisen taksa 1.3.2017 -

 

Rakennushankkeeseen ryhtyvän velvollisuus on huolehtia rakennusluvassa määrättyjen katselmusten tilaamisesta!

Katselmukset on pidettävä rakennusluvan voimassaoloaikana.  Mikäli loppukatselmusta ei pidetä rakennusluvan voimassaoloaikana, raukeaa rakennuslupa.

Muonion kunnan rakennusjärjestys liitteineen (liite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ja 9)