Maankäyttö

Rakennuslainsäädännön kokonaisuudistus toteutettiin vuoden 2000 alusta voimaan tulleella maankäyttö- ja rakennuslailla, minkä jälkeen lain toimivuutta on pyritty parantamaan useilla muutoksilla. Osallistumisen lisäämiseksi alueiden käytön suunnittelussa on vahvistettu avointa ja vuorovaikutteista toimintatapaa.

Ympäristöministeriö on 23.6.2010 vahvistanut Tunturi-Lapin maakuntakaavan. Kunnan alueella ainoana yleiskaavana on voimassa Ylläksen osayleiskaava, joka on Kittilän, Kolarin ja Muonion kuntien yhteinen. Asemakaavoja on laadittu kirkonkylän, Oloksen, Särkijärven ja Tiurajärven alueelle ja ranta-asemakaavoja eri puolille kuntaan.

Kaavoituskatsaus tehdään vuosittain, ja se sisältää yhteenvedon valmisteltavana olevista ja jo hyväksytyistä kaavoista.

Kaavoitusviranomaisena toimii kunnanhallitus.