Matkailu ja elinkeino

Elinkeinoasiat

Elinkeinopalveluiden hoitamista varten kunnassa on elinkeinolautakunta ja lautakunnan viranhaltijana elinkeinoasiamies, joka hoitaa tehtävää yhdistelmävirkaan liittyvänä.  Toisena tehtäväkokonaisuutena viranhaltijalla on  Tunturi-Lapin maaseutuorgani-saation pääviranhaltijan,   maaseutupäällikön  tehtävät  Enontekiön,  Kittilän ja Muonion kuntien yhteistoiminta-alueella.  Maasetutoimen tehtäviä varten on myös  1.1.2013 lähtien toiminut  sopijakuntien yhteisesti nimittämä  Maaseutulautakunta,  johon jäsenet nimittää  Enontekiön,  Kittilän ja  Muonion kunnanvaltuustot.

-Elinkeinotoimen tehtäväalue on laaja, tehtäviin lukeutuvat mm. pienyritysneuvonta, rahoitusneuvonta ja -hakupalvelut, toimitilojen hankintaopastus, yritysten ja muiden tahojen yleisen kehittämishankkeet, matkailuelinkeinojen kehittämis- ja tapahtumahankkeet. Elinkeinotoimi on mukana aluekehitysohjelmissa, maankäyttöä, toimintaympäristöä ja yritystoimien edunvalvontaa koskevissa yhteistyö- ja kehittämishankkeissa.

Erillisenä osa-alueena elinkeinotoimi hoitaa paikallisen maaseutuelinkeinoviranomaisen tehtävät. Tehtäväalue on voimakkaasti maa- ja metsätalousministeriön (EU:n) ohjaama. Tähän toimialalohkoon lukeutuvat eri maaseutuelinkeinojen neuvonta-, tuki-, lausunnonanto-, valvonta- ja kehittämistehtävät, keskitetyn maataloustukijärjestelmän (IACS) mukaiset maksatustehtävät, sekä erilaiset katselmukset ja arviointitehtävät mm. tulva-, sato-, peto- ja porovahingot alueellamme.  Muonion kunta toimii isäntäkuntana Tunturi-Lapin maasetutuhallinnon yhteistyöalueella.   Maaseutuhallinnon tehtävissä toimii myös päätoiminen maataloussihteeri Kittilän kunnanvirastolla.   Enontekiön maaseutuhallinnon palveluja hoidetaan sekä Muonion että Kittilän kunnanvirastoissa ao. viranhaltijoiden toimesta normaalina toimistojen aukioloaikoina,  ja  Enontekiön kunnanvirastolla määrättyinä vastaanottopäivinä.   Vastaanottopäivät Enontekiön kunnanvirastolla ovat  joka kuukauden toinen tiistai,  sekä  huhtikuussa (maataloustukien päähaku)  joka tiistai.

Elinkeinotoimi on yhteistyöosapuolena mukana useissa EU-osarahoitteisissa projekteissa, joilla pyritään parantamaan perusväestön osaamista, tietotaitoa ja edellytyksiä toimeentuloon ja pienyrittämiseen liittyen sekä uusien toimialojen/yritysten syntymistä paikkakunnalle.

Elinkeinotoimi hoitaa tehtäväkirjoa yhteistyössä useimpien piiriviranomaisten ja –rahoittajatahojen kanssa: ELY-keskus osastoineen,  TE-toimistoverkosto,   Lapin liitto, Lapin lääninhallitus, Kyläkulttuuria Tuntureitten Maassa ry, monet maakunnalliset neuvontajärjestöt sekä paikallinen työvoimatoimisto,  Seudulliset Yrityspalvelut- sidosryhmäverkosto  ja  paikallinen  Yrittäjäyhdistys lukeutuvat kiinteään yhteistyöverkostoon.

Kunnan elinkeinotoimi, yhteystiedot:

Elinkeinoasiamies Heikki Kauppinen
Puh. 0400 823 471
heikki.kauppinen@muonio.fi

Toimistosihteeri Elli Rauhala
Puh. 040 489 5104
elli.rauhala@muonio.fi

Maataloussihteeri  Hannu Lohvansuu,  puh.  040 4895158,    hannu.lohvansuu@kittila.fi