Kylät

Kangosjärvi

Noin 120 asukkaan kylä 20 km Muoniosta Torniontietä etelään
Erittäin luonnonkaunis alue vaaroineen, harjuineen, järvineen ja jokineen
Koulu, kyläkauppa ja majoitus- ja maatila sekä taksi ja rakennusalan ammattimiehiä

 

Omakotitontteja koulun vieressä ja
kaavoitettuja lomarakennuspaikkoja
Muonionjoen rannalla