Liepimän kyläyhdistys ry

Elinkeinot

Täällä Lapin raukoilla rajoilla, asumattomien erämaiden laitamilla on eletty ja tultu
toimeen. Luonnonolosuhteet ovat pakottaneet Lapin asukkaat hankkimaan toimeentulonsa monipuolisesti. Kivikaudelta asti metsästys, kalastus ja keräilytalous ovat olleet tärkeiä elinkeinoja. Nykyäänkin edellämainitut elinkeinot, tämän päivän sivuelinkeinot, tuovat merkittävää lisätoimeentuloa kylämme talouksille. Liepimäjärvi on kalaisa järvi, josta saaliiksi saadaan siikaa, haukea, ahventa, madetta ja särkeä. Sienestys ja marjastus, varsinkin   hillan eli lakan poiminta, ovat sekä taloudellisesti kannattavia että erinomaisia harrastus- ja kuntoilumuotoja luonnon helmassa.

Sitten kesytettiin peura puolivilliksi poroksi. Porokarjanhoito on kuulunut Lapin pääasiallisiin elinkeinoihin jo 1600-luvulta lähtien. Kyläyhteisömme talouksista noin 40 % on luontaiselinkeino- ja porotalouksia.

Vähitellen, 1800-luvulta alkaen karjanhoidon merkitys kasvoi. Vielä 1960-luvulla karjaa oli kylämme joka taloudessa, oltiin omavaraisia voin ja maidon suhteen. Nykyinen maatalouspolitiikka suosii keskittymistä, sen seurauksena tilakoot ovat kasvaneet ja samalla maatilojen lukumäärä on pienentynyt. Liepimässäkin vaikuttaa enää vain yksi nuori viljelijäperhe, lypsykarjaa heidän navetassaan on samanverran kuin 1960-luvulla koko kylässä. Pienimuotoista perunan- ja mansikanviljelyä harjoitetaan lähes joka taloudessa, lähinnä omiin tarpeisiin.

Tervalla on Suomen taloushistoriassa ollut muutaman menneen vuosisadan ajan tärkeä asema. Liepimässä tervaa poltettiin vielä 1900-luvun alussa sivuelinkeinona ja kotitarpeisiin. 2000-luvulla tervanpoltto on lähinnä pienimuotoista harrastustoimintaa. Muuta metsän hyötykäyttöä on polttopuiden hankinta pitkien ja kylmien talvien takia. Puulämmitys onkin sähkölämmityksen rinnalla merkittävin lämpö- energian tuotantomuoto pientalouksissamme.        

Omaleimaisuutta kylällemme antavat sen käsityöläiset, mm. eläinten täyttäminen vaatii tekijältään sekä kädentaitoa että taiteellista silmää.

Matkailu tuo enenevässä määrin elantoa ja toimeentuola Lappiin, niin myös Liepimään. Yhä useampi työskentelee matkailun parissa tai tuottaa matkailun oheispalveluja. Eksoottisiin poro-ohjelmiin, kuten porosafareihin, voit tutustua porotaloutta ammatikseen harjoittavien poromiesten opastuksella. 


 "Pietarin kalasaalis"; järven hoitokalastusta eli roskakalan pyyntiä


Laitumelle menossa?

 
Poro


Eläintentäyttäjä työssään


Palaa Liepimän etusivulle