Vapaa-aikatoimi

Kunnan vapaa-aikatoimi sisältää kirjasto-, liikunta, nuoriso- ja kulttuuritoimet ja kuuluu sivistyslautakunnan toimialaan yhdessä koulutoimen, aikuisopetuksen ja varhaiskasvatuksen kanssa. Vapaa-aikatoimen toiminta-ajatuksena on järjestää kuntalaisille tasa-arvoiset mahdollisuudet käyttää monipuolisia kirjasto-, kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluita.