Opiskelu ja vapaa-aika

Kansalaisopisto

Muonion kansalaisopisto on perustettu vuonna 1984, mistä saakka se on järjestänyt opetusta vapaata sivistystyötä koskevan sääntelyn mukaisesti. Oppilaitos on pieni, yhden kunnan alueella toimiva, ja ottaa toiminnassaan huomioon paikalliset erityispiirteet.

Kansalaisopistossa järjestetään koulutusta ja kursseja opiskelijoita perinteisesti kiinnostaneissa aineissa. Lisäksi ohjelmassa on vuosittain uusia kursseja. Pääasiallisesti lapsille ja nuorille järjestetään taideopetusta musiikissa. Kansalaisopisto ottaa mielellään vastaan ajatuksia ja ideoita opiskelijoita kiinnostavista kursseista.

Keväisin kansalaisopisto järjestää näyttelyn, jossa on esillä lukuvuoden aikana valmistuneita töitä. Musiikinopiskelijat myös esiintyvät erilaisissa tilaisuuksissa.

Kansalaisopiston toiminnasta, opetuksesta, alkavista kursseista sekä mahdollisista muutoksista kurssitietoihin tiedotetaan ilmoitustaulujen, internetin ja muiden tiedotuskanavien kautta.