Asiointikanavat

Jussi-Pekka Tammilehto

Tekninen johtaja

+358400398062

Takaisin

Palvelut

Maa-ainesten ottamiseen liittyvä ilmoitus ja luvat

Maa-ainesten eli kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen ja pois kuljettamiseen tarvitaan lupa.

Ympäristölupa

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava lupa (ympäristölupa).

Rakennuslupa

Kaikki rakennusvalvonnasta haettavat luvat, kuten rakennus- ja toimenpideluvat sekä korjaus- ja muutosluvat jätetään Muoniossa sähköisesti.

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu