Asiointikanavat

Lupapiste - sähköinen asiointi

Kaikki rakennusvalvonnasta haettavat luvat, kuten rakennus- ja toimenpideluvat sekä korjaus- ja muutosluvat jätetään Muoniossa sähköisesti.

Takaisin

Palvelut

Poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut

Rakennusluvan hakeminen voi tietyissä tilanteissa edellyttää suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamispäätöstä.

Rakennuslupa

Kaikki rakennusvalvonnasta haettavat luvat, kuten rakennus- ja toimenpideluvat sekä korjaus- ja muutosluvat jätetään Muoniossa sähköisesti.