Asiointikanavat

Naapurin kuuleminen - maa-aineslupa

Naapurin kuuleminen maa-aineslupahakemuksen johdosta

Takaisin

Palvelut

Maa-ainesten ottamiseen liittyvä ilmoitus ja luvat

Maa-ainesten eli kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen ja pois kuljettamiseen tarvitaan lupa.