Asiointikanavat

Ohjeet kuntalaisaloitteen tekijälle

Sivulla annetaan yksityiskohtaiset ohjeet kuntalaisaloitteen tekijälle ja aloitteeseen osallistujalle.

Takaisin

Palvelut

Kuntalaisaloite

Kuntalainen voi tehdä kunnalle aloitteen.