Asuminen

Kaavoitus ja maankäyttö

Kaavoitus ja maankäyttö

Ajankohtaista

Vireillä

Keimiöniemen, Kilpimellan, Visannon ja Äkäskeron ranta-asemakaavojen muutokset

 

Kunnan jäsenille ja osallisille varataan mahdollisuus mielipiteen esittämiseen pitämällä 5.7.2018–10.8.2018 valmisteluaineistot nähtävänä kunnan tek­nisellä osastolla (maankäyttö- ja rakennuslain 62 ja 65 § sekä -asetuksen 27 ja 30 §). Kaava-asiakirjoihin on mahdollista tutustua myös kunnan verkkosivuilla.

 

Mahdolliset mielipiteet tulee toimittaa kirjallisina kunnanhallitukselle viimeistään 10.8.2018 klo 15.30. Postiosoite on Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio, kirjaamo@muonio.fi tai fax (016) 532 774.

 

Osallisilla tarkoitetaan alueen maanomistajia ja niitä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisia ja yhteisöjä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.

 

Sivustolta löydät tietoa kaavoitusta ja tonttipalveluita koskevista asioista sekä mm. ajankohtaisista vireillä olevista kaavahankkeista ja myytävistä tonteista.
 

Kaavoitus

Muonion kunta kuuluu Tunturi-Lapin maakuntakaavan. Kunnan alueella on voimassa Ylläksen, Jerisjärvi-Äkäsjärven ja Olos-Särkijärvi-Torassieppi-osayleiskaavat. Asemakaavoja on laadittu mm. keskustan, Oloksen, Särkijärven ja Tiurajärven alueelle ja useita ranta-asemakaavoja eri puolille kuntaa.

Kaavoitusviranomaisena toimii kunnanhallitus.

 

 

Kaavoitus ja maankäyttö