Kehittäminen ja hankkeet

Matkailun verkostomainen oppimiskenttä länsirajalla

Matkailun verkostomainen oppimiskenttä länsirajalla (ESR)

Matkailun verkostomainen oppimiskenttä länsirajalla (ESR) 1.3.2019-28.2.2021

Hankkeen tavoitteena on lisätä osaavan työvoiman tarjontaa matkailun ja sen lähialojen yritysten tarpeisiin. Lähialoilla tarkoitetaan aloja, joiden ammattitaitovaatimuksissa on yhtäläisyyksiä matkailualan kanssa. Lähialoilla tarkoitetaan tässä hankkeessa myös sellaisia aloja, joiden sesonki on silloin, kun matkailussa on hiljainen kausi. Matkailualan lähialoja ovat esimerkiksi kauppa, metsä, kuljetus ja logistiikka sekä kiinteistönhuolto ja rakentaminen.

Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat yrityksiin ja paikalliseen työvoimaan: työssä oleviin, työttömiin ja alanvaihtajiin. Hankkeessa tehdään yritys- ja osaamiskartoituksia sekä henkilökohtaisia koulutuspolkuja työelämälähtöisesti. Hankkeessa kartoitetaan uusia, paikallisia oppimisympäristöjä sekä mätsätään ja räätälöidään työtä ja tekijöitä yhteen. Hankkeessa kokeillaan yritysten ja kuntien yhteistyönä esim. työkiertoa ja yhteistyöllistämistä.

Hankkeessa jaetaan tietoa ja kokemuksia ammatillisen koulutuksen ja työelämässä oppimisen uusista ja joustavista mahdollisuuksista. Paikallisia oppimisympäristöjä hyödyntämällä yritysten osaajatarpeisiin kyetään vastaamaan jatkossa niin matkailualalla kuin sen lähialoilla, mutta vastaavalla toimintamallilla ja yhteistyöllä myös muilla toimialoilla. Hankkeessa aloitettu työ kantaa pidemmälle monella tapaa; sillä on vaikutuksia mm. alueen nuorten ala- ja koulutusvalintoihin.

Hankkeen päätoteuttaja on Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia. Osatoteuttajina ovat Muonion ja Pellon kunnat sekä Pellon Kehitys Oy. Kokonaiskesto 1.3.2019-28.2.2021, josta Muonion kunnan osuus 9.12.2019-6.12.2020.

Hankkeen kokonaisbudjetti 296 072 € (ESR:n ja valtion rahoitus 236 857 €, kuntien rahoitus: tuensaajan omarahoitus 59 215 €)

Lisätietoja: Projektityöntekijä Päivi Pohjolainen, paivi.pohjolainen@muonio.fi, 040 183 7763


Tästä linkistä pääset lukemaan kausityöntekijäkyselyn koosteen.