Muonion Työpaja

Kierrätyspaja

Kierrätyspaja

Kierrätyspajan toimintaan kuluu kirpputori sekä SER (sähkö ja elektroniikkaromu) vastaanoton, mahdollisen purkamisen, lajittelun ja jatkotyöstämisen. Huonekalujen kierrätyksen ja kunnostuksen sekä vaatekeräyksen.