Aikuissosiaalityö

Päihdetyö

Kunnat vastaavat päihdehuollosta. Ne tekevät usein yhteistyötä järjestöjen ja seurakuntien kanssa.

Hoitomuotoja on useita, koska yksilöt ja heidän tilanteensa ovat ainutkertaisia. Apua saavat sekä päihdeongelmaiset että heidän läheisensä. Tukea, hoitoa ja kuntoutusta annetaan tarpeen mukaan lyhyt- tai pitkäkestoisesti. Muodot vaihtelevat avohuollon päihdekuntoutuksesta erilaisiin asumispalveluihin ja kuntoutuslaitoksiin. Päihdetyö kattaa sekä ennalta ehkäisevän toiminnan että varsinaisen hoidon. Työtä tehdään monen eri viranomaisen yhteistyönä ja kansalaisjärjestöissä.

Muonion AA-ryhmä
Kokoontuu keskiviikkoisin klo 19.00 ja lauantaisin klo 18.00.
Muonion AAL/ACA-ryhmä (alkoholistien aikuiset lapset)

Kokoontuu perjantaisin klo 19.00.
Yhteystiedot puh. 045 236 2003.
 

Yhteystiedot

Sosiaaliohjaaja
040 489 5152
(Virka-aikana ma – pe 8.30 – 15)

Muonion AA-ryhmä
AAL/ACA-ryhmä (kokoontuu tarvittaessa)

Huomisenpolku 7b
Seo:n risteyksestä 1,5 km valtatie 21 pohjoiseen ja oikealle lähtevä tie

Lisää tietoa