Ikäihmisten palvelut

Asumispalvelut

Muonion kunnassa tehostettua palveluasumista tarjotaan Palvelukeskus Metsäniityssä (valmistunut syksyllä 2021) ja Palvelukeskus Marjapaikassa. Tehostettuun palveluasumiseen siirtyminen on perusteltua, kun asiakas ei enää selviydy omassa kodissaan tehostettujen kotiin annettavien palvelujen avulla. Tehostetun palveluasumisen asiakkaalla on fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen ja/tai sosiaalisen toimintakyvyn alentumista niin paljon, että hän tarvitsee ympärivuorokautista huolenpitoa, valvontaa ja hoitoa yli 30 tuntia kuukaudessa.

Tehostetun palveluasumisen yksiköissä asukkailla on oma asunto ja lisäksi käytössään yhteisiä tiloja. Tehostettuun palveluasumiseen haetaan kirjallisesti ja hakemuksessa selvitetään hakijan asuminen, toimintakyky, hoivan ja hoidon tarve sekä terveydentila hakuajankohtana.

Palvelumaksu määräytyy asukkaan tulojen ja arvioidun hoidontarpeen mukaan.

Ojusniityn 12-paikkainen tehostetun asumispalvelun yksikkö on muuttunut 1.9.2021  tuetun palveluasumisen yksiköksi.

Hakemus ikäihmisten palveluihin

Tulotietolomake
 

Palvelukeskus Marjapaikka

Marjapaikassa on 15 tehostetun palveluasumisen paikkaa. Hoitohenkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden.

Hoitajat puh. 040 489 5118

Ojusniitty

Ojusniityssä on 12 tuetun palveluasumisen asuntoa. Asukasvalinnat tehdään asuntojen vapautuessa seuraavin perustein:

1. asunnon tarve
2. varallisuus
3. tulot.

Kotipalvelu puh. 040 489 5156
Hoitaja puh. 040 489 5182  

Palvelukeskus Metsäniitty

Metsäniityssä on 25 ikääntyneille tarkoitettua tehostetun palveluasumisen paikkaa. Kolme asuntoa on varattu vuorotteluhoitoon. Hoitohenkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden.

Metsäniityssä asiakkaalle tarjotaan käyttöön oma huone, puhtaanapito, ruokailut ja huolenpito.

Metsäniityssä tarjotaan tehostetun palveluasumisen lisäksi avopalveluina kotona asuville ikäihmisille tilapäistä asumispalvelua (vuorotteluhoitoa), päivä- ja yöhoitoa, suihku- ja saunapalvelua sekä eläkeläisaterioita.

Yhteystiedot:

 

Hoitajat 

asunnot   1 - 10 puh. 040 489 5161 tai 040 489 5162

asunnot 11 - 15 puh. 040 669 1059 (vuorottelu ja päivähoito)

asunnot 16 - 25 puh. 040 152 6360 tai 040 152 9773 

 

Yhteystiedot

Palvelukeskus Marjapaikka
Pirkantie 13
99300 Muonio

Vt. tehostetun palveluasumisen vastaava
puh. 040 489 5184
 

Ojusniitty
Ojustie 11
99300 Muonio

Vt. avopalveluiden vastaava 
puh. 040 489 5116

Palvelukeskus Metsäniitty 
Ojustie 13
99300 Muonio

Vt. tehostetun palveluasumisen vastaava
040 489 5184