Ikäihmisten palvelut

Muistikoordinaattori

Muistikoordinaattori on sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilainen, joka on erikoistunut muistisairaan ihmisen kokonaisvaltaiseen hoitoon, kuntoutukseen ja kotona asumisen tukemiseen.

Muistikoordinaattorin tehtävät:

  • arvioi muistiongelmista kärsivän henkilön kokonaistilanteen selvittämällä muistitoiminnot, toimintakyvyn ja arjen sujumisen muisti-ja toimintakykymittareiden, haastattelun ja havainnoinnin avulla
  • suunnittelee diagnoosin jälkeisen yksilöllisen ja perhelähtöisen kotona asumisen ja toimintakykyä tukevan jatkohoidon
  • räätälöi kuntoutus-, hoito- ja palvelusuunnitelman yhteistyössä sairastuneen ja hänen perheensä kanssa
  • ohjaa ja tarvittaessa auttaa etuuksien ja apuvälineiden hankkimisessa
  • arvioi hoidon vastetta, sairauden etenemistä, kokonaistoimintakyvyn muutoksia, arjen sujumista ja erilaisten palvelujen tarvetta koordinoimalla kokonaishoitoa
  • havaitsee ja reagoi nopeasti kotihoitoa uhkaaviin kriisi- ja ongelmatilanteisiin
  • tarjoaa tietoa ja tukea muistisairaalle ihmiselle ja hänen perheelleen sairauden eri vaiheissa
  • tarjoaa erityisasiantuntemusta ja konsultointiapua sairastuneen omaisille ja hoitoon osallistuvalle hoitotiimille

Tavoitteena on että muistikoordinaattori sopii ensimmäisen kotikäynnin muutaman viikon kuluessa diagnoosin saamisesta. Muistisairaan itse tai hänen läheisensä kannattaa olla suoraan yhteydessä muistikoordinaattoriin kun muistisairaus on todettu.

Yhteystiedot

Muistikoordinaattori
040 489 5116