Lapsiperheiden palvelut

Adoptioneuvonta

Lapsen vanhemman, joka aikoo antaa alaikäisen lapsensa adoptiolapseksi ja henkilön, joka aikoo adoptoida alaikäisen lapsen, on pyydettävä adoptioneuvonnan järjestämistä kotikuntansa sosiaalihuollon toimielimeltä tai sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston luvan saaneelta adoptiotoimistolta. Adoptioneuvonnan tarkoituksena on valvoa lapsen etua adoptioon liittyvässä asiassa sekä neuvotteluilla ja toimenpiteillä auttaa lasta, lapsen vanhempia ja adoptionhakijoita ennen kuin tuomioistuin vahvistaa adoption sekä tarvittaessa myös sen jälkeen.

Muoniossa adoptioneuvontaa järjestetään Pelastakaa Lapset Ry:n kautta ja neuvonta on saajalle ilmainen palvelu. Sosiaalityöntekijä myöntää perheelle maksusitoumuksen adoptioneuvontaan Pelastakaa Lapset Ry:lle.

Yhteystiedot

Sosiaalityöntekijä
040 569 1797
040 502 5781 (12.10. - 31.12.2022)

Löydät meidät myös Suomi.fi-palvelusta!