Lapsiperheiden palvelut

Lapsiperheiden kodinhoitoapu

Kotipalvelua annetaan toimintakykyä alentavan syyn tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella. Toimintakykyä alentavia syitä ovat sairaus, synnytys, vamma tai muu vastaavanlainen syy kuten uupumus.

Erityisellä perhetilanteella tarkoitetaan esimerkiksi vanhempien erotilannetta tai tilannetta, jossa toinen vanhemmista on vankilassa tai perheenjäsenen kuolemaa. Elämäntilanne voi aiheuttaa tuen tarvetta myös muun omaisen tai läheisen vaikean sairauden tai poismenon johdosta. Erityinen perhetilanne voi olla myös perheessä, jossa on vammainen lapsi, kaksoset tai aikuinen omainen hoidettavana.

Esite lapsiperheiden kotipalvelusta

 

Yhteystiedot

Lapsiperheiden kotipalvelu

Sosiaalityöntekijä
puh. 040 569 1797

puh. 040 502 5781 (12.10. - 31.12.2022)