Lapsiperheiden palvelut

Lapsiperheiden omaishoidontuki

Alle 18-vuotiaiden omaishoidon tuki kohdennetaan vaikeasti vammaisten tai pitkäaikaissairaiden lasten hoitoon. Lapsen omaishoidontukea myönnettäessä huomioidaan vammaisuuden tuottamat haitat, päivittäisen hoidon hoitojärjestelyt sekä normaali iän mukainen kehitys, jotka vaikuttavat hoidon ja huolenpidon tarpeisiin kotona ja kodin ulkopuolella.

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla.

Omaishoidon tuki koostuu hoidettavalle ja hoitajalle annettavista palveluista, omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta sekä muista omaishoitoa tukevista palveluista.

Hoitaja voi olla omainen, sukulainen tai muu läheinen henkilö, joka soveltuu tähän tehtävään terveytensä ja toimintakykynsä puolesta.

Omaishoitaja tekee kunnan kanssa omaishoitosopimuksen. Hoitaja ei kuitenkaan ole työsuhteessa sopimuksen tehneeseen kuntaan, hoidettavaan tai hoidettavan huoltajaan.

Omaishoitajien jaksamista tuetaan lakisääteisillä vapaapäivillä, jotka voidaan järjestää läheislomituksena, lyhytaikaishoitona asumispalveluissa tai laitoshoidossa.

Omaishoidontuen myöntämisen perusteet