Lapsiperheiden palvelut

Lastensuojelu

Lastensuojelun tehtävänä on lapsen oikeuksien turvaaminen sekä vanhempien ja muiden huoltajien tukeminen kasvatustehtävässä. Ensisijaisesti pyritään siihen että lapsi/nuori voi kasvaa ja kehittyä omassa kodissaan. Lastensuojelulla on lakisääteinen velvollisuus toimia, jos lapsen etu sitä edellyttää.

Kaikilla lapsilla on oikeus:

  • turvalliseen ja virikkeelliseen kasvuympäristöön
  • tasapainoiseen ja monipuoliseen kehittymiseen ja
  • erityiseen suojeluun.

Lastensuojelulaissa on erityinen ilmoitusvelvollisuus seuraavilla viranomaisilla: sosiaali- ja terveydenhuollon, koulun, poliisin ja seurakunnan työntekijöillä tai luottamustoimessa olevilla, turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminnassa ja hätäkeskustoiminnassa työskentelevillä sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan työntekijöillä.
 

Kun huoli herää

Lastensuojeluasia voi tulla esiin asiakkaan oman yhteydenoton, hakemuksen tai tehdyn lastensuojeluilmoituksen perusteella. Lastensuojeluun voi aina ottaa yhteyttä, myös nimettömänä, kun herää huoli oman lapsen tai lähiympäristössä kasvavan lapsen hyvinvoinnista esim. kun perheessä on

  • lasten/nuorten hoitoon ja kasvatukseen liittyviä vaikeuksia
  • väkivaltaa
  • perheen elämää vaikeuttavaa päihteiden käyttöä
  • muita kriisejä
  • tarvetta ohjaukseen ja neuvontaan

 

Miten otan yhteyttä lastensuojeluun?

Soittamalla virka-aikana sosiaalitoimiston päivystysnumeroon, sosiaalityöntekijälle,
sosiaalijohtajalle tai sosiaaliohjaajalle ma – pe klo 8.30 – 15.00.

Virka-ajan ulkopuolella voi ottaa yhteyttä sosiaalipäivystykseen, 112.

Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä myös kirjallisesti. Lähetä täytetty ja tulostettu lomake osoitteeseen Muonion sosiaalitoimi/Lastensuojelu, Puthaanrannantie 15,  99300 Muonio.

Lisäksi voit ottaa yhteyttä lastensuojelun työntekijöihin virtu.fi - sivuston kautta.

 

Mitä tapahtuu yhteydenoton/ilmoituksen jälkeen?

Sosiaalityöntekijä selvittää jokaisen ilmoituksen sisällön lastensuojelulain edellyttämällä tavalla määräajassa (7 arkipäivää) ja on yhteydessä perheen ohella kaikkiin tarvittaviin tahoihin.

Mikäli tuen tarve on ilmeinen, sosiaalityöntekijä selvittää tarkemmin avun tarpeen. Lastensuojelulain mukaan selvitys on tehtävä 3 kk:n kuluessa. Lastensuojelutarpeen selvityksen aikana lapselle ei synny lastensuojelun asiakkuutta. Tarpeen vaatiessa sosiaalityöntekijän on ryhdyttävä kiireellisesti lastensuojelutoimiin.

Lastensuojelutarpeen selvitys

Yhteystiedot

Sosiaalityöntekijä
040 569 1797
040 502 5781 (12.10. - 31.12.2022)

Sosiaaliohjaaja
040 614 7439