Lapsiperheiden palvelut

Lastenvalvojan palvelut

Perheoikeudelliset palvelut

Perheoikeudelliset palvelut järjestetään seudullisena palveluna yhteistyössä Tunturi-Lapin kuntien (Kolari, Kittilä, Muonio ja Enontekiö) ja Pellon kanssa.

Palvelut sisältävät isyyden ja äitiyden selvittämisen, elatussopimusten laatimisen sekä lapsen asumista, huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevat sopimukset ja olosuhdeselvitykset. Tarvittaessa lastenvalvojalla on työpari asiakkaan kotikunnasta.

Tapaamiset voidaan järjestää etäyhteydellä tai asiakkaan kotikunnan sosiaalipalveluiden toimipaikassa.

Ajanvaraukset, ohjaus ja neuvonta lastenvalvoja Raija Kumpula.

Isyyden selvittäminen

Kun vanhemmat lapsen syntyessä eivät ole avioliitossa keskenään, lapsen isyys tunnustetaan erikseen. Isyyden tunnustamisella vahvistetaan lapsen ja hänen isänsä välinen sukulaisuussuhde. Lapsi saa samanlaisen oikeudellisen aseman kuin on avioliitossa syntyneellä lapsella. Isä voi tunnustaa lapsen isyyden jo raskauden aikana äitiysneuvolassa terveydenhoitajan kanssa sovitulla ajalla. Mikäli isyyttä ei voida tunnustaa raskausaikana, isyys tunnustetaan äidin kotipaikan lastenvalvojan luona. Tunnustamisen hyväksyy maistraatti.

Äitiyden selvittäminen

Tausta ja lainsäädäntö
Äitiyden selvittämisen tarkoituksena on hankkia tiedot, joiden nojalla voidaan vahvistaa hedelmöityshoidon avulla alkunsa saaneen lapsen toinen äiti. Toisen äidin äitiyden selvittää lastenvalvoja ja vahvistaa Digi- ja väestötietovirasto.

Lapsen synnyttänyt henkilö on aina lapsen äiti. Lapselle voidaan vahvistaa myös toinen äiti, jos lapsi on saanut alkunsa hedelmöityshoidoissa, joihin on ollut molempien äitien suostumus. Vaatimuksena äitiyden vahvistamiselle on myös se, ettei lapselle voida todeta tai vahvistaa isää.

Ennen kuin toisen äidin äitiys voidaan vahvistaa, pitää se tunnustaa. Voit tunnustaa äitiytesi jo raskausaikana äitiysneuvolassa. Lasta odottavan on oltava paikalla tunnustamisen yhteydessä. Tarvitsette mukaanne todistuksen saaduista hedelmöityshoidoista. Voitte tehdä tunnustamisen myös lastenvalvojan luona. Tällöin teillä täytyy olla mukana myös neuvolasta saatava todistus raskaudesta.

Jos olet tunnustanut äitiytesi etukäteen ennen lapsen syntymää, myös sinusta tulee automaattisesti lapsen huoltaja, kun äitiytesi on vahvistettu. Jos taas tunnustat äitiytesi vasta lapsen syntymän jälkeen, huoltajuudestasi tulee tehdä erillinen sopimus lastenvalvojan luona.

Äitiyden selvittänyt lastenvalvoja toimittaa äitiyden selvittämisestä tehdyn pöytäkirjan ja tunnustamista koskevat asiakirjat Digi- ja väestötietovirastolle. Jos äitiys on tunnustettu ennen lapsen syntymää, lastenvalvoja voi laatia selvittämispöytäkirjan vasta sen jälkeen, kun on kulunut 30 päivää lapsen syntymästä. Digi- ja väestötietovirasto vahvistaa äitiyden lastenvalvojan toimittamien asiakirjojen perusteella.

Lapsen huolto, asuminen ja tapaaminen

Eron sattuessa vanhempien tulee päättää miten lasten huolto, asuminen ja tapaamiset järjestetään eron jälkeen. Lastenvalvojan luona voidaan laatia ja vahvistaa kirjalliset sopimukset lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeuksista. Sopimusten tarkoituksena on turvata lapsen etu ja läheiset ihmissuhteet lapsen ja hänen vanhempiensa välillä. Mikäli vanhemmat eivät pääse sopimukseen lapsen asioiden järjestämisestä, he voivat hakea päätöstä oikeudesta.

Lapsen elatus

Vanhemmat vastaavat lapsensa elatuksesta kykyjensä mukaan pääsääntöisesti siihen saakka kun lapsi täyttää 18 vuotta. Se vanhemmista, jonka luona lapsi ei asu, on velvollinen maksamaan elatusapua. Elatusavun suuruuteen vaikuttaa lapsen elatuksen tarve ja vanhempien elatuskyky. Lastenvalvojan luona voidaan laatia ja vahvistaa kirjallinen elatussopimus elatusavun maksamisesta. Jos elatusvelvollinen laiminlyö elatusavun maksamisen tai jos elatusapu on vahvistettu elatustukea alhaisemmaksi maksukyvyttömyyden perusteella, lähihuoltaja voi hakea elatustukea Kelalta.

Yhteystiedot

Lastenvalvoja
Heidi Kaakkurivaara
puh. 040 648 2145

tai

virtu.fi-sivuston kautta.