Hyvinvointipalvelut

Lomakkeet

Ohjeet
Pdf-lomakkeiden luku edellyttää Acrobat Reader-ohjelmaa. Lataa täältä uusin versio Acrobat Reader -ohjelmasta. Linkin alta löytyy itse ohjelma sekä asennusohjeet. Ohjelman mukana tulee tarkemmat käyttöohjeet. Word-lomakkeita lukeaksesi tarvitset Microsoftin Word-ohjelman.

Lomakkeita on saatavana myös paperisena hyvinvointipalveluiden toimistosta, ja niiden täyttämisessä avustetaan tarvittaessa.

Henkilötietojen käsittely

Asioidessanne hyvinvointipalveluissa asiakastietonne tallennetaan asiakastietojärjestelmäämme.
Asiakastiedoista muodostuu henkilörekisteri, jota ylläpitää Muonion kunnan hyvinvointipalvelut.

Henkilötiedot ovat salassa pidettäviä ja niitä käytetään vain lakiin perustuen tai asiakkaan luvalla. Tietoja käytetään vain asiakassuhteeseen liittyvänä.
Asiakkaalla  on mahdollisuus tarkastaa rekisteriimme tallennetut itseään koskevat tiedot  joko henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai kirjallisella pyynnöllä. Asiakkaalla on oikeus vaatia korjattavaksi rekisterissämme oleva virheellinen tieto.
Lomakkeet
 • Asianosaisen tiedonsaantipyyntö pdf, doc
 • Henkilörekisteritietojen tarkastuspyyntö pdf, doc
 • Henkilökohtaisen avustajan työtunti-ilmoitus (avustettava työnantaja) pdf
 • Ikääntyneiden palvelutarpeen arviointi pdf, doc
 • Ilmoitus sosiaalipalvelujen tarpeessa olevasta henkilöstä pdf, doc
 • Hakemus sosiaalipalveluiden tarpeesta pdf, doc
 • Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta pdf, doc
 • Kuljetuspalveluhakemus (sosiaalihuoltolaki) pdf, doc
 • Kuljetuspalveluhakemus (vammaispalvelulaki) pdf, doc
 • Lastensuojeluilmoitus pdf
 • Omaishoidontukihakemus pdf, doc
 • Omaishoidontukihakemus lapsiperheet pdf, doc
 • Omaishoidon läheis- ja sijaishoitajan lomitusilmoitus pdf, doc
 • Palvelusetelihakemus pdf, doc
 • Palvelusetelihakemuksen tulotietolomake (liitteeksi hakemukseen) pdf, doc
 • Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukainen muistutus pdf, doc 
 • Syöpähoitojen korvaushakemus pdf, doc
 • Syöpähoitojen korvaushakemuksen liite pdf, doc

 • Säännöllisen kotipalvelun ja palveluasumisen tuloselvitys pdf, doc

Lapsiperheiden palvelut

Vammaispalvelut

Toimeentuloturva

Terveyspalvelut

 

Lisätietoa

Löydät meidät myös Suomi.fi-palvelusta!