Hyvinvointipalvelut

Lomakkeet

Ohjeet
Pdf-lomakkeiden luku edellyttää Acrobat Reader-ohjelmaa. Lataa täältä uusin versio Acrobat Reader -ohjelmasta. Linkin alta löytyy itse ohjelma sekä asennusohjeet. Ohjelman mukana tulee tarkemmat käyttöohjeet. Word-lomakkeita lukeaksesi tarvitset Microsoftin Word-ohjelman.

Lomakkeita on saatavana myös paperisena sosiaalitoimistosta, ja niiden täyttämisessä avustetaan tarvittaessa.

Henkilötietojen käsittely

Asioidessanne sosiaalipalveluissa asiakastietonne tallennetaan asiakastietojärjestelmäämme.
Asiakastiedoista muodostuu henkilörekisteri, jota ylläpitää Muonion kunnan sosiaalitoimi.

Henkilötietonne ovat salassa pidettäviä ja niitä käytetään vain lakiin perustuen tai Teidän luvallanne. Tietojanne käytetään vain asiakassuhteeseen liittyvänä.
Teillä on mahdollisuus tarkastaa rekisteriinne tallennetut Teitä koskevat tiedot  niin halutessan-ne joko henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai kirjallisella pyynnöllä. Samoin Teillä on oikeus vaatia korjattavaksi rekisterissämme oleva virheellinen tieto.
Lomakkeet
 • Asianosaisen tiedonsaantipyyntö pdf, doc
 • Henkilörekisteritietojen tarkastuspyyntö pdf, doc
 • Henkilökohtaisen avustajan työtunti-ilmoitus (avustettava työnantaja) pdf
 • Ikääntyneiden palvelutarpeen arviointi pdf, doc
 • Ilmoitus sosiaalipalvelujen tarpeessa olevasta henkilöstä pdf, doc
 • Hakemus ikäihmisten palveluihin pdf, doc
 • Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta pdf, doc
 • Kuljetuspalveluhakemus (sosiaalihuoltolaki) pdf, doc
 • Kuljetuspalveluhakemus (vammaispalvelulaki) pdf, doc
 • Lastensuojeluilmoitus pdf
 • Omaishoidontukihakemus pdf, doc
 • Omaishoidontukihakemus lapsiperheet pdf, doc
 • Omaishoidon läheis- ja sijaishoitajan lomitusilmoitus pdf, doc
 • Palvelusetelihakemus pdf, doc
 • Palvelusetelihakemuksen tulotietolomake (liitteeksi hakemukseen) pdf, doc
 • Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukainen muistutus pdf, doc 
 • Syöpähoitojen korvaushakemus pdf, doc
 • Syöpähoitojen korvaushakemuksen liite pdf, doc

 • Säännöllisen kotipalvelun ja palveluasumisen tuloselvitys pdf, doc

Lapsiperheiden palvelut

Vammaispalvelut

Toimeentuloturva

Terveyspalvelut

 

Lisätietoa

Löydät meidät myös Suomi.fi-palvelusta!