Hyvinvointipalvelut

Omavalvonta

Omavalvonta on keino parantaa hoidon laatua sekä potilaiden oikeusturvaa. Omavalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että potilas saa laadukasta ja turvallista terveydenhuoltoa.

Mikä on omavalvontasuunnitelma?

Omavalvontasuunnitelma on asiakirja, johon kirjataan kaikki keskeiset toimenpiteet, joilla palvelujen tuottaja itse valvoo toimintayksikköjään, henkilökunnan toimintaa sekä tuottamiensa palvelujen laatua. Omavalvontasuunnitelma on palvelujen laadun ja kehittämisen päivittäinen työväline.

 

Sosiaalitoimen omavalvontasuunnitelma

Sosiaalityö

Lastensuojelu

Lastenvalvoja

Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut erityisen tuen tarpeessa oleville lapsille ja perheille sekä aikuissosiaalityö ja kuntouttava työtoiminta


Vanhustyö

Kotipalvelut ja sitä välittömästi tukevat palvelut (päivitetään)

Sosiaalihuoltolain mukainen liikkumista tukeva palvelu (päivitetään)

Omaishoidontuki (päivitetään)


Vammaispalvelut

Vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja tukitoimet

Päivä- ja työtoiminta kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille