Hyvinvointipalvelut

Syöpäpotilaiden palvelut

Syöpäpotilaiden hoitopäivämaksujen korvaaminen

Kunnanvaltuusto on vuosittain varannut määrärahan syöpäpotilaiden hoitopäivämaksujen ja potilashotellin yöpymiskulujen korvaamiseen. Yhdelle potilaalle korvataan  enintään 500 euroa/potilas/vuosi. Sosiaalilautakunnan päätös 29.4.2021 39 §.

Korvausta haetaan hyvinvointipalveluiden kautta (yhteyshenkilönä toimistosihteeri).
Hakemuksen liitteeksi on toimitettava tositteet maksetuista hoitopäivämaksuista ja potilashotellissa yöpymisen omavastuuosuudesta sekä korvaushakemuksen liite täytettynä.

Syöpähoitojen korvaushakemus 
Liite syöpähoitojen korvaushakemukseen