Vammaispalvelut

Kotihoidon ohjaus

Kotihoidonohjaus on tarkoitettu tukemaan ja auttamaan kehitysvammaista ja hänen perhettään kotona. Kotihoidonohjaukseen sisältyy myös palvelusuunnitelman laatiminen asiakkaalle. Palvelusuunnitelmaan kirjataan perheen tarvitsemat palvelut. Kehitysvammaohjaaja tekee tarvittaessa kotikäyntejä, joiden tarkoituksena on arvioida palvelutarvetta ja avustaa esimerkiksi palvelujen saamiseksi tarvittavien hakemusten täyttämisessä.

Suojaamattoman sähköpostiyhteyden kautta viranomainen voi antaa yleistä neuvontaa edellytyksistä miten etuutta tai palvelua voidaan hakea. Asiakkuuteen liittyviin asioihin vastataan kirjeitse ja puhelimitse.

Yhteystiedot

Kehitysvammaohjaaja
Pirkko Rauhala
040 489 5119
pirkko.rauhala@muonio.fi