Vammaispalvelut

Vammaisneuvosto

Vammaispalvelulaki 13 §

Kuntalaki (410/2015) 28 §:ssä Vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vammaisneuvosto. Vammaisneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa riittävä edustus. Kunnanhallituksen on huolehdittava vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä.

Vammaisneuvoston tehtävänä on edistää viranomaisten, vammaisten henkilöiden ja  vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa kunnassa, edistää vammaisten osallistumista ja vaikuttamista yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja seurata vammaisille tarjottujen palveluiden,   tukitoimien ja muiden etuuksien kehittymistä kunnan alueella. Vammaisneuvosto voi tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja kunnan eri viranomaisille vammaisuuteen liittyvissä asioissa, huolehtia käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta ja hoitaa muut vammaisneuvoston toimialaan kuuluvat ja kunnanhallituksen määräämät tehtävät.

Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen ja päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

                                                                         

Toivomme saavamme eri järjestöjen ja yksittäisten ihmisten ajatuksia ja toiveita vammaisneuvoston tehtävien toteuttamiseksi.

Voitte olla yhteydessä:

Aulikki Pöyhtäri, 040 537 9834, aulikki.poyhtari@gmail.com  

Pirkko Rauhala, 040 489 5119, pirkko.rauhala@muonio.fi

                                                                               

 

                                                                                                                                                                       

 

       

 

                          

 

                                                                          

Vammaisneuvosto 2017-2021

Jäsenet

Aulikki Pöyhtäri pj.
Yrjö Perkkiö vpj.
Mervi Niemelä
Veikko Kalliainen
Pirjo A. Rauhala
Kristiina Suninen
Heidi Särkijärvi
ELO Erityislasten omaiset       

Varajäsenet          

Reetta Riipiranta
Muonion srk
Leena Holck
Muonion Sydänyhdistys
Karoliina Kajanki
Aspa-koti Karpalo
Soili Vieltojärvi
T-L Allergia- ja astmayhdistys
Soila Marjut Rauhala
kehitysvammaisten edustaja
Anja Alatalo
SPR Muonion osasto
Virva Särkijärvi
Reumayhdistys

Pirkko Rauhala
sihteeri