Koronavirus

Ajankohtaista

Tärkeät numerot

Koronatestiajanvaraus:

Jatkossa ei ole enää erillistä koronatestausaikaa tai koronapuhelinnumeroa. Tarvittaessa ole yhteydessä Muonion terveyskeskuksen avovastaanottoon, sähköisesti www.virtu.fi .

Koronarokoteajanvaraus:

p. 040 7782145

THL suosittaa yli 80-vuotiaille neljättä koronarokotusta

Muoniossa aloitamme rokotukset viikolla 13. Vapaita rokotusaikoja on erityisesti keskiviikkona 30.3.2022.

Rokotusajanvaraus netissä.

Ajan voi varata myös puhelimitse terveydenhoitajilta:

040 778 2145 Raija

040 354 2970 Outi


Koronatiedote 28.2.2022

Muonion neuvolassarokotetaan lasten eli 5-12 -vuotiaiden Covid-rokotuksia torstaina 3.3. klo 15 - 17 ilman ajanvarausta. Klo 17 jälkeisen ajan voi varata soittamalla kouluterveydenhoitajalle p. 040 8245 892.


Koronatiedote 18.2.2022

Lapin sairaanhoitopiirin koronakoordinaatioryhmä on 18.2.2022 antanut uudet suositukset. 

Koronatartunnan saaneiden eristyspäätöksistä on luovuttu 17.2.2022 ja siirrytään sairauslomakäytäntöihin

Koronavirukseen sairastuneille ei 17.2.2022 alkaen tehdä eristämisen päätöksiä. Tartuntojen leviämisen estämisen tavoitteena on riskiryhmiin kuuluvien suojelu. Tartunnan saaneiden on jatkotartuntojen välttämiseksi syytä olla poissa työpaikalta/koulusta/varhaiskasvatuksesta/harrastuksista 5 vuorokauden ajan. Sairauspoissaolon aikana (5 vrk) koronaviruksen tartuttavuus loppuu.

Lapin sairaanhoitopiiri antaa suosituksen työnantajille omailmoitus -sairauslomakäytännöstä ja tilapäisen hoitovapaan laajentamisesta:

Työnantajille suositellaan käytäntöä, jossa positiivisen koronatestituloksen saaneelle työntekijälle myönnetään hänen oman ilmoituksensa perusteella 5 vrk:n sairausloma tai vähäoireiselle/oireettomalle annetaan mahdollisuus etätyöhön.

Työnantajille suositellaan myös käytäntöä tilapäisen hoitovapaan laajentamisen koskemaan työntekijän huollettavana olevan alle 16 vuotiaan lapsen hoitoa 5 vrk:n ajan silloin, kun lapsella on todettu koronavirustartunta.

 • 5 vrk:n aikana koronaviruksen tartuttavuus loppuu eikä työpaikalle/koululle/varhaiskasvatukseen/harrastuksiin aiheudu jatkotartuntoja
 • sairausloman ja tilapäisen hoitovapaan kesto lasketaan työntekijän/lapsen ensimmäisestä oireisesta päivästä ja oireettomalla tartunnan saaneella positiivisen testituloksen päivästä
 • näillä toimilla voidaan merkittävästi vähentää terveydenhuollon kuormitusta

Ulkopaikkakuntalaisia positiivisen testituloksen saaneita kehotetaan ottamaan yhteyttä omaan työnantajaansa/työterveyshuoltoonsa/terveysasemaansa sairauslomakäytäntöjen selvittämiseksi

Koronavirustartunnan saaneita paikkakunnalle sairastamisen ajaksi jääneitä ulkopaikkakuntalaisia kehotetaan noudattamaan Lapin sairaanhoitopiirin ohjetta 5 vrk:n sairastamisajasta.

Koronatestaus  

Koronatestiin haketutumisen ohjeet ja yhteystiedot

https://www.muonio.fi/koronavirus/koronavirus/oireet-ja-hoitoonhakeutuminen.html

Lisää ajankohtaista tietoa

https://koronaturvallinenlappi.fi/

Hallituksen esitys 242/2021 sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta on käsittelyssä https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_242+2021.aspx

 

Maskit edelleen käytössä

Maskisuositus ei ole enää voimassa peruskoulun 1.-9. luokilla, mutta koululla on edelleen saatavilla maskeja ja oppilaat voivat halutessaan niitä käyttää. Toisen asteen oppilaitosten maskisuositus pidetään voimassa epidemian leviämisen hidastamiseksi, ja suosituksia muutetaan tarvittaessa tilanteen mukaan. 

Työpaikoilla maskien käyttö on suositeltavaa. Myös etätyösuoistus jatkuu edelleen. Hoivayksiköissä ja vuodeosastolla olevien altistuneiden erityisistä suojakäytännöistä ja testauksesta luovutaan.

Suosittelemme edelleen kuntalaisille sekä Muoniossa liikkuville ja asioiville henkilöille maskien käyttöä ja korostettua käsihygieniaa. 


Koronatiedote 7.2.2022

Lapin aluehallintovirasto on päättänyt asiakas- ja yleisötilojen käytön rajoituksista Lapissa 5.2. alkaen. Tapahtumia järjestettäessä on ehkäistävä lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä sekä laadittava suunnitelma tilaisuuden terveysturvallisuudesta.

Annettu päätös mahdollistaa yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisen, jos toimija on järjestänyt toimintansa tiloissa siten, että lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä.

Riskiä voidaan ehkäistä esimerkiksi

 • saapumalla tilaan terveenä
 • edellyttämällä kasvomaskin käyttöä
 • tehostamalla ilmanvaihtoa
 • rajoittamalla asiakasmäärää
 • porrastamalla kävijöiden osallistumista
 • osoittamalla osallistujille paikat sekä
 • sijoittelemalla paikat aiempaa väljemmin. 

Tartuntatautilain 58 d pykälän mukainen päätös tilojen käytön edellytyksistä koskee laajasti erilaisia asiakas- ja yleisötiloja. Näiden osalta päätöstä on noudatettava, jos kyseessä on yli 10 henkilön sisätila tai yli 50 henkilön ulkotila.

Asiakasmäärästä riippumatta päätös koskee urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistystoimintaan käytettyjä tiloja, kuten kuntosaleja, sisäliikuntatiloja, uimahalleja, yleisiä saunoja ja tanssipaikkoja.

Päätös on voimassa 5.2.-28.2.2022. Päätöksellä on kumottu aikaisemmin asetettu kielto yli 20 henkilön yleisötilaisuuksien järjestämisestä. 

Lue lisää määräyksestä.


Koronatiedote 1.2.2022

Positiivisten koronatartuntojen määrä on pysynyt samalla tasolla viimeiset kaksi viikkoa Lapin sairaanhoitopiirin alueella. Muoniossa ilmenee yksittäisiä tartuntoja tasaiseen tahtiin. Valtakunnallisesti tilanne vaikuttaa siltä, että rajoituksia voidaan hiljalleen keventää ja purkaa. Katso Lapin sairaanhoitopiirin alueella voimassa olevat rajoitukset ja suositukset tästä.

Karanteeni- ja eristysajat

 • Sairastuneet asetetaan eristykseen seitsemän vuorokauden ajaksi terveydenhuollon päätöksellä.
 • Altistuneita ei enää aseteta karanteeniin, mutta altistuneiden tulee hakeutua testiin, jos oireita ilmenee.
 • Jos kyseessä on perhealtistuminen, seurataan tilannetta kotitestauksella viiden vuorokauden ajan.

Koronaan sairastuneita kehotetaan ilmoittamaan itse altistuneille henkilöille; altistuneeksi katsotaan yli 15 minuuttia vietetty aika samassa tilassa tartunnan saaneen kanssa.

Maskisuositus kouluissa

Muonion laajennettu johtoryhmä on yhdessä tartuntatautilääkärin kanssa 31.1. pidetyssä kokouksessa päättänyt, että luokkia 1 - 9 sekä koulun henkilökuntaa koskeva maskisuositus on voimassa vielä kahden viikon ajan. Suositus koskee myös koulukuljetusta.

Ravintolarajoituksia päivitetty

Ruokaravintolat (myös esim. kahvilat) voivat olla auki klo 5–21. Anniskeluravintolat (esim. baarit ja yökerhot) voivat olla auki klo 5–18. Aukioloaikojen rajoitukset eivät koske huoltoasemien ravintoloita, noutoruuan myyntiä tai Suomen ja muiden maiden välillä kulkevien laivojen tai lentokoneiden ravintoloita.

Alkoholia saa tarjoilla ruokaravintoloissa klo 9–20 ja anniskeluravintoloissa klo 9–17. Avin luvalla anniskelun voi aloittaa klo 7 majoituspalvelun aamiaistarjoilun yhteydessä.

Ruokaravintoloissa on käytössä 75 % asiakaspaikoista (sisätilat) ja anniskeluravintoloissa 50 % asiakaspaikoista (sisä- ja ulkotilat).

Sisätiloissa asiakkaalla on oltava oma istumapaikka pöydän tai tason ääressä.

Yritysten kustannustuen viides hakukierros auki 18.2.2022 asti

Kustannustuen viides hakukierros järjestetään 21.12.2021–18.2.2022.

Viidennen hakukierroksen tuki korvaa kuluja yrityksille, jotka ovat kärsineet julkisoikeudellisista, koronapandemian torjuntaan liittyvistä rajoituksista. Tuki kohdistuu kuluihin, jotka ovat syntyneet 1.6.–30.9.2021.

Tutustu kustannustukeen ja hakuohjeisiin tästä.

Yrittäjän väliaikainen työttömyysturva

Kela voi maksaa yrittäjälle työmarkkinatukea 1.1.–28.2.2022, jos toinen seuraavista ehdoista täyttyy:

 • päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt
 • yrittäjätulo on epidemian vuoksi vähemmän kuin 1 103,92 e/kk.

Yritystoimintaa ei tarvitse lopettaa työmarkkinatuen saamiseksi.

Yrittäjän pitää ensin ilmoittautua työnhakijaksi TE-palveluihin, jotta Kela voi maksaa työmarkkinatukea. TE-palvelut antaa Kelalle lausunnon oikeudesta tukeen.

Työmarkkinatukea voi saada takautuvasti 1.1. alkaen 15.2. saakka, vaikka työnhaku TE-palveluissa ei olisi ollut vielä silloin voimassa. Työnhakijaksi tulee ilmoittautua kuitenkin viimeistään 15.2., jotta voi saada tukea koko tammi-helmikuun ajalta.

Tutustu työttömyysturvan ehtoihin ja hakuohjeisiin tästä.


Koronatiedote 19.1.2022

Tilannekuva

Positiivisia koronavirustartuntoja on Muonio-Enontekiö alueella todettu yhteensä n. 200 (tilanne 14.1.). Tilanteen kehittymistä seurataan aktiivisesti. Muonion rokotuskattavuus 18.1.2022: ensimmäisen rokotteen ovat saaneet 88,4% yli 12-vuotiaista, toisen rokoteannoksen 86,2% yli 12-vuotiaista ja kolmannen rokoteannoksen 52,5% yli 12-vuotiaista. Rokotteita on edelleen jatkuvasti saatavilla terveydenhuollossa. 5 – 11 –vuotiaiden rokotusten antaminen on aloitettu myös Muoniossa.

Karanteeni- ja eristysaikoja päivitetty

Lapin koronakoordinaatioryhmä on tehnyt koronaepidemian hallitsemiseksi liittyviä linjauksia aikarajoihin, koska Omikron-virusmuunnos on aiempia muunnoksia nopeammin itävä ja testeissä näkyvä.

Positiiviseksi todetun eristysaika on lähtökohtaisesti 7 vrk ja erittävien oireiden (yskä/nuha) jatkuessa sitä pidennetään.

Altistuneita, joilla on rokotesuoja, ei lähtökohtaisesti laiteta karanteeniin. Mikäli henkilö on altistunut, suositellaan kotitestausta työpäivisin viiden (5) vuorokauden ajan (koskee kaikkia, myös taudin sairastaneita). Jos altistunut on oireeton ja kotitesti antaa negatiivisen testituloksen voi henkilö mennä töihin. Huomioithan, että työnantajilla saattaa olla omia tiukempia linjauksia tämän osalta.

Rokottamaton altistunut henkilöä asetetaan lähtökohtaisesti viiden (5) vrk karanteeniin. 

PCR varmistuksia ei tehdä eikä karanteenien tai eristyksen päättyminen vaadi myöskään pikatestaamista. Oleellista on oireettomuus. PCR-testi voi tulla kyseeseen esimerkiksi tilanteessa, jossa maasta poistuva työntekijä tarvitsee EU-todistuksen koronasta.

Matkailuun liittyviä testejä, joita edellytetään saapumismaassa, ei tehdä EU-sairaanhoitokortilla tai julkisen sairaanhoidon kustantamina vaan ne tulee kustantaa itse. Matkanjärjestäjien toivotaan informoivan tästä matkailijoita. Kannattaa huomioida kunnallisen terveydenhuollon käyttösuunnitelman mukainen hintataso, johon on syytä varautua ja ottaa hinnoista selvää etukäteen.

Tiedotamme myöhemmin lisää kotitestauskäytännöistä.

Maskisuositusta laajennettu – kasvomaskin käyttöä suositellaan 1.-luokkalaisille ja sitä vanhemmille

Lapin alueellinen koronakoordinaatioryhmä suosittelee kasvomaskien käyttöä ensimmäisen luokan oppilaille ja sitä vanhemmille. Maskisuositus on voimassa myös koulukuljetuksen aikana. Koululla on maskeja tarjolla.

Nuorisopalveluiden toiminta jatkuu normaalisti. Myös alakoululaisten omat Tippala-iltapäivät ja #harrastamisensuomenmalli –harrastukset jatkuvat normaalisti viikosta 4 lähtien.

Kunnan kuntosalia voi käyttää ilman ajanvarausta 23.1.2022 alkaen maanantaisin, keskiviikkoisin, perjantaisin ja lauantaisin. Ajanvarauksella voi käydä kuntoilemassa tiistaisin, torstaisin ja sunnuntaisin. Yhdellä ajanvarauksella voi käydä korkeintaan kaksi vuosimaksun maksanutta henkilöä, joista jokainen käyttää avainlätkää lukijassa.

Sirkusryhmät aloittavat torstaina 20.1.2022. Muiden aloittavien liikuntaryhmien osalta seuraa ilmoittelua somessa, liikuntatoimen netissä ja kauppojen ilmoitustauluilla.

Kansalaisopiston kevätlukukauden kurssit ovat käynnistyneet 17.1.2022.

Kunnan toiminnoissa noudatetaan alueella voimassa olevia terveysturvallisuuskäytäntöjä.

Koronarokotukset Muoniossa

Kahden ensimmäisen koronarokotteen annosväli on 6-12 viikkoa. Sairastetun koronan jälkeen rokotusta suositellaan aikaisintaan 6kk sairastamisesta.

3. koronarokotus annetaan:

4. koronarokotus annetaan:

5 – 11 –vuotiaiden rokotusten antaminen on aloitettu. Toivomme niiden vanhempien, jotka tuovat lapsen rokotukseen täyttävän THL:n linkin kautta avautuvan huoltajan suostumuslomakkeen valmiiksi tai vastaavan tähän viestiin ilmoittamalla huoltajien suostumuksesta rokotukseen.

Seuraava rokotuspäivä on torstai 20.1.2022 klo 15 - 18.

Lasten rokoteannos on pienempi kuin yli 12-vuotialle annettu. Yhdestä pullosta saa 10 annosta ja se on käytettävä mahdollisimman pian. Toivomme, että ilmoitatte halukkuudesta rokotukseen, niin voimme ennakoida rokotetilaukset.

Huoltajan suostumus alaikäisen koronarokotukselle (thl.fi)

Ajanvaraus ja lisätietoja:

 • koulun th Raija Andersén 040 824 5892
 • neuvola th Outi Palojoensuu 040 354 2970

Lisätietoja THL:n sivuilta esim. THLn YouTube videoon yleisötilaisuudesta 20.12.2021 Aiheena lasten rokotukset.

Lapin sairaanhoitopiirin alueella voimassa olevat yleisohjeet ja rajoitukset

Kokoontumisrajoitukset voimassa 22.2.2022 asti

Aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Lapin maakunnan kuntien alueella kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 (kaksikymmentä) henkilöä.

Määräys on voimassa 23.1.20222–22.2.2022.

Määräyksen voimaan astumiseen asti voimassa on Lapin AVI:n 22.12.2021 antama määräys ajalle 23.12.2021–22.1.2022. Päätöksellä kiellettiin sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä sekä velvoitettiin järjestämään yleisölle avoimien ja rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käyttö siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä.

Voimassa olevat yleisohjeet
 • Älä lähde sairaana julkisiin paikkoihin. Jos sinulla on lieviä koronavirukseen viittaavia oireita, hakeudu koronatestiin (yskä, kurkkukipu, nuha, kuume, haju- makuaistin muutokset, ripuli).
 • Huolehdi edelleen vähintään 2 metrin turvaväleistä, käsi- ja yskimishygieniasta.
 • Lataa puhelimeesi Koronavilkku. 
 • Kasvomaskin käyttöä suositellaan kaikissa julkisissa sisätiloissa ja kulkuneuvoissa, joissa ei voida pitää turvaväliä. Työpaikoilla kasvomaskin käyttöä suositellaan henkilölle, joka on edeltävän 14 vuorokauden aikana vieraillut kiihtymis- tai leviämisalueella. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilasyksiköissä koko henkilökunnan tulee kuitenkin edelleen käyttää kirurgista suu-nenäsuojusta hoitaessaan asiakkaita ja potilaita.

Koronatestaus Muoniossa

 • Ajanvarauksella ma – pe klo 8 - 13, p. +358 40 662 4565
 • Ajanvarauksella ma – pe klo 13 – 21 ja la – su klo 8 - 21, p. +358 40 714 2845

Isompien ryhmien testaamisesta kannattaa sopia erikseen, p. +358 40 662 4565 tai p. 040 687 0364

Seuraathan Lapin koronasäätä sekä Lapin alueen ajankohtaisia suosituksia ja rajoituksia täältä.


5-11 -vuotiaiden koronarokotteet

Lasten rokotteita tulee viikolla 2 Muonioon.

Paikka: Hyvinvointikeskuksen neuvolassa, Ilttitie 2, Muonio.

Ajanvaraus ja lisätietoja:

 • koulun th Raija Andersén 040 824 5892
 • neuvola th Outi Palojoensuu 040 354 2970

Koronatiedote 28.12.2021

Valtioneuvosto palautti sisärajavalvonnan myös EU- ja Schengenmaista saapuville matkustajille 28.12.2021 alkaen. Tarkemmat maahantulo-ohjeet löytyvät Rajavartiolaitoksen verkkosivuilta https://raja.fi/korona-info

Lapin aluehallintovirasto teki rajoituspäätöksiä mm. kokoontumisista ajalle 23.12.2021-22.1.2022 : https://avi.fi/yleistiedoksiannot-lappi

Hallitus on 22.12.2021 määrittellyt uusia myös Lapissa voimaan astuvia ravintola- ja matkustusrajoituksia.

Ravintolarajoitukset

 • Ravitsemusliikkeissä anniskelu päättyy perjantaista 24.12. alkaen klo 21 ja ravintoloiden aukiolo on sallittu klo 22 asti.
 • Asiakaspaikoista voi anniskeluravintoissa olla käytössä maksimissaan 50% ja ruokaravintoloissa 75% normaalista asiakaspaikkamäärästä. Ravintoloilla on oikeus edellyttää koronapassin käyttöä koko aukiolonsa ajan koko maassa.
 • Kahviloissa, pizzerioissa, hampurilaispaikoissa yms. (joissa ei anniskelua) tulee ottaa koronapassi käyttöön 24.12 alkaen klo 18.00 ->
 • Tiistaista 28.12. alkaen anniskelu päättyy klo 17 ja anniskeluravintoloiden aukiolo päättyy klo 18. Ruokaravintoloissa anniskelu päättyy niin ikään klo 17 ja aukiolo sallitaan koronapassilla 18-20 välisen ajan.

Rajoitukset ovat voimassa n. 3 viikkoa.

Matkustusrajoitukset

 • Sisärajarajoitukset astuvat voimaan 28.12 alkaen ja ovat voimassa 16.1.2022 asti.
 • 28.12 alkaen myös EU- ja Schengen-maiden matkailijoilta vaaditaan enintään 48h vanha negatiivinen koronatestitulos, täyden rokotussarjan tai alle 6kk sitten sairastetun covid-19-taudin todistuksen lisäksi.

Vaatimus koskee 31.12.2021 asti vuonna 2005 tai sitä aikaisemmin syntyneitä ja 1.1.2022 alkaen vuonna 2006 tai sitä aikaisemmin syntyneitä. 

Negatiivista testitulosta ei edellytetä Suomen kansalaisilta, Suomessa pysyvästi asuvilta ulkomaalaisilta, eikä henkilöiltä, joiden maahantulon perusteena on välttämätön syy kuten pakottavat perheasiat tai muut pakottavat henkilökohtaiset syyt. Kaikkia matkustajia koskevat kuitenkin tartuntatautilain mukaiset vaatimukset todistusten esittämisestä ja Aluehallintoviranomaisten tekemät päätökset pakollisista terveystarkastuksista.

Suomen ja Ruotsin ja Suomen ja Norjan välisen maarajan rajayhteisöjen asukkaat sekä henkilöt Norrtäljen kunnan ja Ahvenanmaan välisessä liikenteessä voivat korvata edellä mainitun vaatimuksen todistuksella hyväksyttävästä covid-19-rokotussarjasta, alle kuusi kuukautta sitten sairastetusta covid-19-taudista tai todistuksella negatiivisesta enintään 7 vuorokautta ennen Suomeen saapumista tehdystä covid-19-testistä.

Joulukuun 23. päivästä lähtien EU:n ulkopuoliset koronatodistukset kelpaavat Suomessa koronapassina. Toiminnanharjoittajat saavat tarkistaa EU:n ulkopuoliset todistukset manuaalisesti ilman koronatodistuksen lukija -sovellusta. Lue tarkemmat ohjeet valtioneuvoston sivuilta.

Koronapassin käyttöön rajoituksia leviämisvaiheen alueilla

Hallitus linjasi myös, että nopealla aikataululla valmistellaan tartuntatautilain 58 i § mukainen valtioneuvoston asetus koronapassin määräaikaisesta käytön rajoittamisesta 28.12.2021 alkaen kolmen viikon ajaksi.

Koronapassin käytön rajoitukset koskevat leviämisalueiden kohtalaisen ja korkean riskin tilaisuuksia ja tiloja. Korkean riskin tilaisuuksia ja tiloja ovat esimerkiksi baarit, karaokeravintolat, yökerhot sekä massatilaisuudet, joissa istumapaikkoja ei ole määritelty. Kohtalaisen riskin tiloja ja tilaisuuksia ovat esimerkiksi yli 10 henkilön kuorolaulutilaisuudet, ulkona olevat katsomot, joissa istumapaikkoja ei ole määritelty sekä messut, joissa ei ole erityisjärjestelyjä kontaktien välttämiseksi. Matalan riskin tilaisuuksissa koronapassin käyttö jatkuisi edelleen.

Varhaiskasvatus, opetus ja koulutus

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja THL ovat päivittäneet suosituksia varhaiskasvatukseen, opetukseen ja koulutukseen koronaepidemian ehkäisemiseksi.

 

Seuraa tietojen päivittymistä valtioneuvoston verkkosivuilta ja Lapin koronatilanne osoitteessa www.koronaturvallinenlappi.fi. Tiedotetta päivitetään kun uutta tietoa saadaan.


Koronarokotukset

28.12.2021

Muonion-Enontekiön perusterveydenhuolto on 23.12.2021 tiedottanut koronarokotuksista.

Koronarokotusajan voivat edelleen varata kaikki 12 vuotta täyttäneet 1. ja 2. koronarokotteelle. Kahden ensimmäisen koronarokotteen annosväli on 6-12 viikkoa.

Sairastetun koronan jälkeen rokotusta suositellaan aikaisintaan 6kk sairastamisesta.

3. koronarokotus annetaan

4. koronarokotus annetaan

5-11-vuotiaiden lasten koronarokotukset aloitetaan alkuvuodesta 2022 ja niistä tiedotetaan myöhemmin lisää.

Rokotusajan voi varata numerosta 040 7782145.


Koronatiedote 22.12.2021

Hallitus on 22.12.2021 määrittellyt uusia linjauksia, jotka koskevat myös Lappia sen ollessa koronapandemian leviämisaluetta. Tietoja päivitetään kun saadaan uutta tietoa.

Ravintolarajoitukset

 • Ravitsemusliikkeissä anniskelu päättyy perjantaista 24.12. alkaen klo 21 ja ravintoloiden aukiolo on sallittu klo 22 asti.
 • Asiakaspaikoista voi anniskeluravintoissa olla käytössä maksimissaan 50% ja ruokaravintoloissa 75% normaalista asiakaspaikkamäärästä. Ravintoloilla on oikeus edellyttää koronapassin käyttöä koko aukiolonsa ajan koko maassa.
 • Kahviloissa, pizzerioissa, hampurilaispaikoissa yms. (joissa ei anniskelua) tulee ottaa koronapassi käyttöön 24.12 alkaen klo 18.00 ->
 • Tiistaista 28.12. alkaen anniskelu päättyy klo 17 ja anniskeluravintoloiden aukiolo päättyy klo 18. Ruokaravintoloissa anniskelu päättyy niin ikään klo 17 ja aukiolo sallitaan koronapassilla 18-20 välisen ajan.

Rajoitukset ovat voimassa n. 3 viikkoa.

Matkustusrajoitukset

 • Sisärajarajoitukset astuvat voimaan 28.12 alkaen ja ovat voimassa 16.1.2022 asti.
 • 28.12 alkaen myös EU- ja Schengen-maiden matkailijoilta vaaditaan enintään 48h vanha negatiivinen koronatestitulos, täyden rokotussarjan tai alle 6kk sitten sairastetun covid-19-taudin todistuksen lisäksi.

Vaatimus koskee 31.12.2021 asti vuonna 2005 tai sitä aikaisemmin syntyneitä ja 1.1.2022 alkaen vuonna 2006 tai sitä aikaisemmin syntyneitä. 

Negatiivista testitulosta ei edellytetä Suomen kansalaisilta, Suomessa pysyvästi asuvilta ulkomaalaisilta, eikä henkilöiltä, joiden maahantulon perusteena on välttämätön syy kuten pakottavat perheasiat tai muut pakottavat henkilökohtaiset syyt. Kaikkia matkustajia koskevat kuitenkin tartuntatautilain mukaiset vaatimukset todistusten esittämisestä ja Aluehallintoviranomaisten tekemät päätökset pakollisista terveystarkastuksista.

Suomen ja Ruotsin ja Suomen ja Norjan välisen maarajan rajayhteisöjen asukkaat sekä henkilöt Norrtäljen kunnan ja Ahvenanmaan välisessä liikenteessä voivat korvata edellä mainitun vaatimuksen todistuksella hyväksyttävästä covid-19-rokotussarjasta, alle kuusi kuukautta sitten sairastetusta covid-19-taudista tai todistuksella negatiivisesta enintään 7 vuorokautta ennen Suomeen saapumista tehdystä covid-19-testistä.

Joulukuun 23. päivästä lähtien EU:n ulkopuoliset koronatodistukset kelpaavat Suomessa koronapassina. Toiminnanharjoittajat saavat tarkistaa EU:n ulkopuoliset todistukset manuaalisesti ilman koronatodistuksen lukija -sovellusta. Lue tarkemmat ohjeet valtioneuvoston sivuilta.

Koronapassin käyttöön rajoituksia leviämisvaiheen alueilla

Hallitus linjasi myös, että nopealla aikataululla valmistellaan tartuntatautilain 58 i § mukainen valtioneuvoston asetus koronapassin määräaikaisesta käytön rajoittamisesta 28.12.2021 alkaen kolmen viikon ajaksi.

Koronapassin käytön rajoitukset koskevat leviämisalueiden kohtalaisen ja korkean riskin tilaisuuksia ja tiloja. Korkean riskin tilaisuuksia ja tiloja ovat esimerkiksi baarit, karaokeravintolat, yökerhot sekä massatilaisuudet, joissa istumapaikkoja ei ole määritelty. Kohtalaisen riskin tiloja ja tilaisuuksia ovat esimerkiksi yli 10 henkilön kuorolaulutilaisuudet, ulkona olevat katsomot, joissa istumapaikkoja ei ole määritelty sekä messut, joissa ei ole erityisjärjestelyjä kontaktien välttämiseksi. Matalan riskin tilaisuuksissa koronapassin käyttö jatkuisi edelleen.

Varhaiskasvatus, opetus ja koulutus

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja THL ovat päivittäneet suosituksia varhaiskasvatukseen, opetukseen ja koulutukseen koronaepidemian ehkäisemiseksi.

Seuraa tietojen päivittymistä valtioneuvoston verkkosivuilta ja Lapin koronatilanne osoitteessa www.koronaturvallinenlappi.fi . Tiedotetta päivitetään kun uutta tietoa saadaan.


Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös Muonion kunnan alueelle yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoittamiseksi

Lapin alueellinen koronakoordinaatioryhmä ilmoitti Lapin sairaanhoitopiirin alueen siirtyneen COVID-19 viruksen leviämisvaiheeseen 14.12.2021 alkaen. Aluehallintovirasto teki kokoontumisrajoituksista päätöksen 18.12.2021-171.1.2022 Inarin, Kemin, Keminmaan, Kittilän, Kolarin, Tornion ja Ylitornion kuntien alueella. Valtioneuvosto on 16.12.2021 muuttanut asetusta, jolla rajoitetaan ravitsemisliikkeiden toimintaa 18.12.2021 alkaen toistaiseksi koko Lapin maakunnan alueella. Koronapassi on vaihtoehto kokoontumis- ja ravintolarajoituksille.

Koronakoordinaatioryhmä kokoontui 17.12.2021 ja totesi, että Lapin sairaanhoitopiirin alueen kuntien tulisi tehdä tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös kokoontumisrajoituksista yli 20 hengen tilaisuuksiin. Tartuntataudeista vastaava lääkäri on toimittanut suosituksen, että Muonion ja Enontekiön kunnat tekevät em. päätökset osiltaan vuoden loppuun saakka.

Laajennettu johtoryhmä kokoontui 17.12.2021 ja esitti kunnanjohtajalle, että Muonio tekee kokoontumisrajoituspäätöksen yli 20 henkilön tilaisuuksiin 31.12.2021 saakka. Kokoontumisrajoitus ei koske tilaisuuksia, joissa edellytetään koronapassia.

Tartuntatautilain (21.12.2016/1227) 58 § 1 momentin perusteella kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin voi päättää toimialueellaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja vastaavien tilojen sulkemisesta sekä yleisten kokousten tai yleisötilaisuuksien kieltämisestä, kun laajaa tartunnan vaaraa aiheuttava yleisvaarallinen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäilty tartuntatauti on todettu tai sen esiintyminen on perustellusti odotettavissa. Edellytyksenä on lisäksi, että toimenpide on välttämätön yleisvaarallisen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin leviämisen estämiseksi.

Rajoituspäätöksen voi tehdä enintään kuukauden ajaksi kerrallaan.

Muonion kunta kieltää tartuntatautilain 58 § 1 mom. nojalla alueellaan kaikki yli 20 hengen yleisötilaisuudet sekä yleiset kokoukset aikavälillä 18.12.2021-31.12.2021. Tämä päätös ei koske alle 16 –vuotiaita. Tilaisuuden tai tapahtumanjärjestämä voivat halutessaan ottaa käyttöön koronapassin, jolloin rajoitustoimet eivät kohdistu ko. tilaisuuteen/tapahtumaan.


Koronatiedote 14.12.2021

Positiivisten koronatartuntojen määrä on valtakunnallisesti kasvanut ja uutta nopeasti leviävää omikron -virusmuunnosta on ilmaantunut myös Suomessa. Lapin koronakoordinaatioryhmä on tänään 14.12.2021 todennut Lapin alueen täyttävän pandemian leviämisvaiheen kriteerit, sillä koronatilanne on kehittynyt nopeasti Lapissa. Vaikeutuneen koronatilanteen vuoksi Lapin aluehallintovirasto valmistelee Inarin, Kemin, Keminmaan, Kittilän, Kolarin, Tornion ja Ylitornion kuntia koskevaa kokoontumisrajoituspäätöstä. Tartuntatautilain 58 pykälän mukainen päätös kieltää yli 20 henkilön yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisen. Tilaisuuden järjestäjä voi ottaa käyttöön koronapassin vaihtoehtona rajoituksille. Päätös kokoontumisrajoituksista on tarkoitus antaa viimeistään torstaina 16.12.2021 siten, että se tulee voimaan 18.12.2021. Lapin aluehallintovirasto tiedottaa rajoituksista tarkemmin mahdollisimman pian päätöksen valmistumisen jälkeen.

Rovaniemen kaupungin osalta TTL 58 §:n mukainen päätös on voimassa kaupungin tekemänä. Muiden kuntien osalta seuranta tilanteen mahdollisesta heikentymisestä jatkuu päivittäisenä. Lue Lapin AVI:n 14.12.2021 julkaisema tiedote kokonaisuudessaan tästä.

Muonion kunnan koronapandemiatilanne on rauhallinen eikä tässä vaiheessa ole syytä ottaa käyttöön rajoitustoimenpiteitä. Tilanteen kehittymistä seurataan aktiivisesti. Muonion rokotuskattavuus on verrattain hyvä: ensimmäisen rokotteen ovat saaneet 88,1% yli 12-vuotiaista, toisen rokoteannoksen 84,5% yli 12-vuotiaista ja kolmannen rokoteannoksen 28,2% yli 12-vuotiaista. Rokotteita on edelleen jatkuvasti saatavilla terveydenhuollossa.

Toivomme, että yhdessä vastuullisesti toimimalla ja voimassa olevia yleisohjeita noudattamalla hillitään tilanteen kehittymistä ja mahdollistetaan terveysturvallinen arki ja lomailu Muoniossa.

Lapin sairaanhoitopiirin alueella voimassa olevat yleisohjeet

Älä lähde sairaana julkisiin paikkoihin. Jos sinulla on lieviä koronavirukseen viittaavia oireita, hakeudu koronatestiin (yskä, kurkkukipu, nuha, kuume, haju- makuaistin muutokset, ripuli).

Huolehdi edelleen vähintään 2 metrin turvaväleistä, käsi- ja yskimishygieniasta.

Lataa puhelimeesi Koronavilkku. 

Kasvomaskin käyttöä suositellaan kaikissa julkisissa sisätiloissa ja kulkuneuvoissa, joissa ei voida pitää turvaväliä. Työpaikoilla kasvomaskin käyttöä suositellaan henkilölle, joka on edeltävän 14 vuorokauden aikana vieraillut kiihtymis- tai leviämisalueella. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilasyksiköissä koko henkilökunnan tulee kuitenkin edelleen käyttää kirurgista suu-nenäsuojusta hoitaessaan asiakkaita ja potilaita.

Koronatestaus Muoniossa:

 • Ajanvarauksella ma – pe klo 8 - 13, p. +358 40 662 4565
 • Ajanvarauksella ma – pe klo 13 – 21 ja la – su klo 8 - 21, p. +358 40 714 2845
 • Isompien ryhmien testaamisesta kannattaa sopia erikseen, p. +358 40 662 4565 tai p. 040 687 0364

Täältä pääset katsomaan Lapin alueen mahdolliset altistumispaikat viimeisen kahden viikon ajalta. Muonion kunnan alueella ei ole todettu altistumispaikkoja. Seuraathan Lapin koronasäätä sekä Lapin alueen ajankohtaisia suosituksia ja rajoituksia täältä.

Koronarokotukset

Terveydenhuollossa ollaan varautuneita rokotteiden kysynnän kasvuun ja rohkaistaan kaikkia hakemaan rokotussarja täyteen - tai aloittamaan se.

Kolmannen koronarokotuksen voi saada 5-6kk toisen rokotteen jälkeen kaikki 18 vuotta täyttäneet. Voimakkaasti immuunipuutteisille suositellaan kolmatta rokotusta, kun toisesta rokotuksesta on kulunut vähintään kaksi kuukautta.  Koronan sairastaneille rokotusta suositellaan puoli vuotta sairastamisesta.

Koronarokoteajan voit varata numerosta 040 7782145.

Korona ja matkailu

Euroopan Unionin jäsenvaltioista ja muualta Schengen-alueelta saapuvilta täysi-ikäisiltä matkailijoilta edellytetään kahden covid-19-rokotteen sarja tai sairastettu covid-19-tauti ja yksi rokote. Mikäli rokotesarja ei ole täysi, matkailijan on käytävä maahantulotestissä ja sen jälkeen 3–5 vuorokauden testissä. Isosta-Britanniasta saapuvilta täysi-ikäisiltä vapaa-ajan matkailijoilta edellytetään kahden covid-19-rokotteen sarja tai sairastettu covid-19-tauti ja yksi rokote. Iso-Britannia ja Irlanti edellyttävät kaikilta maihinsa saapuvilta negatiivisen koronatestituloksen, joka on otettu enintään 48 tuntia ennen matkustamista.

Muoniossa kuten muissakin Lapin matkailukunnissa on matkailusesonki käynnissä ja alueella on sekä kotimaisia, että ulkomaalaisia matkailijoita. Joulu ja arkipyhät tuovat paikkakunnalle myös perheiden läheisiä, sukulaisia ja perheenjäseniä viettämään joulua. Alueemme matkailuyritykset ja kunta ovat valmistautuneet matkailukauteen terveysturvallisen toiminnan edellyttämällä tavalla. Eristysmajoituksen ja ruokahuollon eristetyille järjestää ensisijaisesti matkailijat majoittanut yritys tai matkanjärjestäjä. Kunta on tarvittaessa apuna majoituksen ja muiden käytännön asioiden järjestämisessä.

Kunta pitää matkailuyrittäjille infotilaisuuden huomenna keskiviikkona klo 8.30 Teams-yhteydellä. Tilaisuuden aikana käydään yhdessä läpi alueen koronatilannetta ja toimintamalleja matkailijan sairastuessa Muoniossa ollessaan.


Kolmas koronarokotus

10.12.2021

Kolmannen koronarokotuksen voi saada 5-6kk toisen rokotteen jälkeen kaikki 18 vuotta täyttäneet.

Voimakkaasti immuunipuutteisille suositellaan kolmatta rokotusta kun toisesta rokotuksesta on kulunut vähintään kaksi kuukautta.  Koronan sairastaneille rokotusta suositellaan puoli vuotta sairastamisesta.

Aika rokotukselle tulee varata itse numerosta 040-7782145.


Koronatestaus

Koronatestiajanvaraus:

Ma-pe klo 8.00-13.00 p. 040 662 4565. Arki-iltaisin, viikonloppuisin ja pyhinä klo 21.00 asti soita numeroon 040 714 2845.

Näytteenotto ilman ajanvarausta:

Ma-ti klo 13-14 Ammattiopisto Lappian näytteenottopisteellä (käynti Ojustien kautta) ja ke-pe sekä pyhinä klo 13-14 Hyvinvointikeskuksessa (ovi A2).


Koronatiedote 24.11.2021

Muonion-Enontekiön perusterveydenhuolto on tiedotteessaan 24.11.2021 kertonut Muonion tämän hetkisestä koronatilanteesta seuraavaa:

"Koulun epidemian tunnistamisesta on kulunut tasan 2 viikkoa. Tähän liittyviä tartuntoja on tullut yhteensä 47. Tämä koskettaa 14 perhettä sekä jonkin verran koulun henkilöstöä. Epidemian leviämistä koulutartuntojen ulkopuolelle ei ole todettu eikä siis altistumisia muualla ole tiettävästi tapahtunut. Uusia positiivisia tartuntoja on tullut eilen ja tänään yksittäisiä valmiiksi karanteenissa olevilla. Enontekiön puolella ei tälle viikolle ulottuvia eristyksiä enää ole. Toistaiseksi vaikuttaa siltä että tartunnat saatiin pysäytettyä. Ensi viikko tietysti kertoo onko jotain jatkoa luvassa. Ne hoidetaan sitten tapaus kerrallaan. Toivomme koulun ja harrastusten jatkuvan mahdollisimman normaalisti. Mitään syytä jäädä pois koulusta ”varmuuden vuoksi” ei ole. Koulu on ottanut yleisen turvallisuuden hyvin huomioon muutenkin järjestämällä ruokailut tilavasti yms. hygienia-aspektit huomioiden. Otamme osaa koronan aiheuttamaan kuolemantapaukseen sitä syvästi surren."

Koulut ovat palanneet lähiopetukseen ma 22.11.2021. Ryhmien sekoittumista pyritään välttämään ja maskisuositus on voimassa yläkoulussa ja lukiossa. Oireilevien herkkä testaaminen on taudin leviämisen rajoittamisen keskiössä ja lähiopetuksen jatkuessa. Oireilevat käyvät testeissä ja rajoituspäätöksiä tehdään löydösten mukaan.

Koronatestaus Muoniossa:

 • Ajanvarauksella ma – pe klo 8 - 13, p. +358 40 662 4565
 • Ajanvarauksella ma – pe klo 13 – 21 ja la – su klo 8 - 21, p. +358 40 714 2845

Ilman ajanvarausta klo 13 – 14 arkisin ammattiopisto Lappian koronatoimistolla (käynti Ojustien kautta) ja viikonloppuisin ja pyhäpäivinä Muonion Hyvinvointikeskuksessa (ovi A2). Isompien ryhmien testaamisesta kannattaa sopia erikseen, p. +358 40 662 4565 tai p. 040 687 0364

Muutoksia kunnan palveluissa

Kansalaisopiston aikuisten ryhmätoiminta jatkuu 22.11. alkaen. Lasten kurssit ovat tauolla vielä viikon 47.

Kunnan järjestämät lasten ja nuorten harrastustoiminnat ovat tauolla sunnuntaihin 28.11.2021 asti. Aikuisten ja ikääntyneiden ryhmät kokoontuvat normaalisti. Ryhmissä liikutaan turvallisesti etäisyydet huomioiden.

Loppuvuoden ajan nuorisotila Tippala on avoinna normaalien aukioloaikojen mukaisesti. Tulethan paikalle vain täysin terveenä! Käytössä on vahva maskisuositus. Tilaan tullessa kirjataan kävijät ja edelleen muistutamme hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta. Muutoksista tiedotamme kunnan internetsivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

Alakoululaisten Tippala-iltapäivät jatkuvat viikolla 48. Viikon 50 jälkeen jäädään joulutauolle. 5-6 -luokkalaisten Tippala-iltapäivässä on loppuvuoden ajan maskisuositus. 

#harrastamisensuomenmalli -harrastukset jatkuvat viikolla 48. Viikon 50 jälkeen jäädään joulutauolle. 5-9 -luokkalaisilla on käytössä vahva maskisuositus. 

Kirjastoauto ei liikennöi tällä viikolla (47). Voit uusia lainasi verkossa , sähköpostitse tai ottamalla yhteyttä kirjastoon.

Itsenäisyyspäivän juhla järjestetään Muonion kunnan ja seurakunnan yhteistyönä juhlajumalanpalveluksen muodossa maanantaina 6.12.2021 klo 11.00 alkaen Muonion kirkossa.

Erityisesti riskiryhmiin kuuluvien kannattaa ottaa vallitseva tilanne huomioon: paikkakunnalla on kohonnut riski saada koronatartunta julkisissa tiloissa ja harrasteissa. Vastaavasti kannattaa harkita tarkkaan vierailuja riskiryhmiin kuuluvien luona ja hoivayksiköissä, kunnes tilanne osoittaa rauhoittumisen merkkejä.

Koronatilanteen vuoksi voi tulla tilanteita sairastumisen tai karanteenin vuoksi, joissa tarvitset apua myös muissa kuin asiointiasioissa. Mikäli sinulle tai perheellesi tulee vaikeuksia selvitä arjen asioista tai muita taloudellisia tai sosiaalisia ongelmia, ota yhteys Muonion kunnan sosiaalihuollon työntekijään: Piia Niemelä 040 614 74 39.

Koronarokotukset

Terveydenhuollossa ollaan varautuneita rokotteiden kysynnän kasvuun ja rohkaistaan kaikkia hakemaan rokotussarja täyteen - tai aloittamaan se.

Kolmatta koronarokotusta suositellaan, kun toisesta annoksesta on kulunut vähintään 6 kuukautta:

 • kaikille 60- vuotta täyttäneille
 • voimakkaasti immuunipuutteisille yli 12-vuotiaille
 • niille naisille ja 30-vuotta täyttäneille miehille jotka ovat saanet rokotteen lyhyellä, alle 6 viikon annosvälillä
 • laitoksissa ja hoivakodeissa asuville

Koronarokoteajan voit varata numerosta 040 7782145.

Muistutuksena Lapin sairaanhoitopiirin alueella voimassa olevat yleisohjeet

Älä lähde sairaana julkisiin paikkoihin. Jos sinulla on lieviä koronavirukseen viittaavia oireita, hakeudu koronatestiin (yskä, kurkkukipu, nuha, kuume, haju- makuaistin muutokset, ripuli). Perusterveydenhuollossa tehty koronatesti on maksuton muoniolaisille. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille testi on maksullinen (Rajavartiolaitoksen määräämä testi on kaikille maksuton); testin hintaa voi tiedustella ajanvarauksen yhteydessä.

Huolehdi edelleen vähintään 2 metrin turvaväleistä, käsi- ja yskimishygieniasta.

Lataa puhelimeesi Koronavilkku. 

Kasvomaskin käyttöä suositellaan kaikissa julkisissa sisätiloissa ja kulkuneuvoissa, joissa ei voida pitää turvaväliä. Työpaikoilla kasvomaskin käyttöä suositellaan henkilölle, joka on edeltävän 14 vuorokauden aikana vieraillut kiihtymis- tai leviämisalueella. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilasyksiköissä koko henkilökunnan tulee kuitenkin edelleen käyttää kirurgista suu-nenäsuojusta hoitaessaan asiakkaita ja potilaita.


Muonion-Enontekiön perusterveydenhuolto tiedottaa 18.11.2021

Taudin leviämisen torjunta perustuu sen varhaiseen toteamiseen. Ylähengitystieinfektiosta kärsivien on syytä käydä heti ja 3 vrk kohdalla pikatestissä ja olla tämä aika pois työstä / koulusta / hoidosta. Töihin palaaminen on mahdollista, jos molemmat testit ovat negatiiviset. Jos oire on epämääräisempi, eli pääkipu tai muu poikkeava olo, niin testaaminen on perusteltua mutta töistä / koulusta ei tarvitse olla pois. Oireettomia ei testata ilman erillistä syytä. Testit ovat pääasiassa pikatestejä.

Jos kahdesti rokotettu on altistunut koronapositiiviselle, hän voi jatkaa työntekoa/koulua suunenäsuojaimen kanssa ja käymällä 1 vrk ja 3-5 vrk kohdalla testissä. Toki tämä on asia joka täytyy oman työnantajan kanssa sopia: osa työnantajista voi toivoa pidempää eli täyttä 10 vrk karanteenia.

Jos kahdesti rokotettu altistuu samassa taloudessa asuvan infektiolle niin työntekijä/koululainen jää karanteeniin josta voi päästä pois 6 vrk kohdalla olevalla negatiivisella pikatestituloksella.  Epävarmassa tilanteessa, eli herkästi,  karanteeni on 10 vrk.  Karanteenipäätöksen tekee tartuntatautilääkäri mutta itse karanteeni on syytä aloittaa välittömästi ja ilmoittaa siitä terveysasemalle.

Rokottamattomien karanteeni on aina vähintään 10 vrk.

Eristys sairastuneiden kohdalla on 10 vrk ja ennen sen päättymistä tulee olla 2 oireetonta päivää. Voi olla että rokotettujen kohdalla tähän tulee uutta ohjeistusta myöhemmin.

Koulussa epidemiaa hallitaan vähentämällä opetusryhmien sekoittumista ja alakoululle avattavalla ruokailulinjastolla 0-4. luokille.  Maskisuositukset ovat vahvana 5. luokasta ylöspäin ja myös nuoremmat lapset saavat käyttää niitä.  Koulukuljetuksessa olevien on syytä käyttää maskia. Palveluasumisessa ja kotipalvelussa epidemiaan varaudutaan osastoimalla toimintoja. Koululaisille karanteeneja asetetaan vain todellisen kanssakäymisen pohjalta, eli niille koululaisille, joiden kanssa tartunnan saanut on viettänyt aikaa lähietäisyydellä. Koululaisten harrastukset ja nuorisotoimi jatkavat normaalisti viikolta 48 lähtien.

Kaiken taudinhallinnan pohjalla on rokotteiden ottaminen.  Hyvällä rokotekattavuudella turvaamme sen että korona on Muoniossa ja Enontekiöllä pelkkä arjen riesa eikä sen vaarallisia tautimuotoja tavattaisi.


Koronatiedote 15.11.2021, päivitetty 17.11.2021

Muonion-Enontekiön perusterveydenhuolto on 15.11.2021 tiedottanut tiedotteessaan, että Muoniossa koronapositiivisten määrä on noussut yli 20:n. Kaikki liittyvät toistaiseksi koulun ja esikoulun epidemiaan. Kuluva viikko jatkuu laajojen karanteenien ja etäkoulun merkeissä; kaikille oppilaille 2.-5. luokka-asteilta tehtiin karanteenipäätös 20.11. asti. Tartuntoja on myös eskarissa, joka on aiemmin vieraillut päiväkodissa, joten on hyvin oletettavaa, että tautia on alle kouluikäisten keskuudessa enemmänkin. Kaikkia pikkulapsiperheitä kehotetaan olemaan karanteeninomaisesti, eli välttämään ainakin lasten osalta sosiaalisia kontakteja kuluvan viikon loppuun asti. Jos mukana on ollut altistumista, tehdään pienten lasten kotona hoitamiseksi tarvittaessa ja herkästi karanteenipäätös.

Koulut palaavat lähiopetukseen ma 22.11.2021. Ryhmien sekoittumista pyritään välttämään ja maskisuositus on voimassa yläkoulussa ja lukiossa. Oireilevien herkkä testaaminen on taudin leviämisen rajoittamisen keskiössä ja lähiopetuksen jatkuessa. Oireilevat käyvät testeissä ja rajoituspäätöksiä tehdään löydösten mukaan, eli koko koululuokkaa koskevia laajamittaisia karanteeneja ei 22.11. jälkeen aseteta.

Koronatestaus Muoniossa:

 • Ajanvarauksella ma – pe klo 8 - 13, p. +358 40 662 4565
 • Ajanvarauksella ma – pe klo 13 – 21 ja la – su klo 8 - 21, p. +358 40 714 2845
 • Ilman ajanvarausta klo 13 – 14 arkisin ammattiopisto Lappian koronatoimistolla (käynti Ojustien kautta) ja viikonloppuisin ja pyhäpäivinä Muonion Hyvinvointikeskuksessa (ovi A2). Isompien ryhmien testaamisesta kannattaa sopia erikseen, p. +358 40 662 4565 tai p. 040 687 0364

Muutoksia kunnan palveluissa

Lasten harrastustoiminnat ja Tippalan toiminta ovat tauolla. Kun toiminnat käynnistyvät jälleen ensi viikolla, on oireettomuus edellytys osallistumiselle.

Lähestyviin kulttuuritapahtumiin, kuten kulttuuritoimen järjestämään konserttiin 19.11. yhtenäiskoulun auditoriossa suositellaan vahvasti kasvomaskin käyttöä. (Päivitetty 17.11. ohjeistusta)

Muonion joulumyyjäiset 20.11.2021 on tilanteen johdosta peruttu.

Kirjastoauto ei aja tällä viikolla. Tämän viikon digineuvonta ja satutunti kirjastolla ovat peruttu.

Kunnan kuntosalia käytetään ajanvarauksella.

Etä- ja hybridikokouksia suositellaan pidettäväksi mahdollisuuksien mukaan.

Erityisesti riskiryhmiin kuuluvien kannattaa ottaa vallitseva tilanne huomioon: paikkakunnalla on kohonnut riski saada koronatartunta julkisissa tiloissa ja harrasteissa. Vastaavasti kannattaa harkita tarkkaan vierailuja riskiryhmiin kuuluvien luona ja hoivayksiköissä, kunnes tilanne osoittaa rauhoittumisen merkkejä.

Koronatilanteen vuoksi voi tulla tilanteita sairastumisen tai karanteenin vuoksi, joissa tarvitset apua myös muissa kuin asiointiasioissa. Mikäli sinulle tai perheellesi tulee vaikeuksia selvitä arjen asioista tai muita taloudellisia tai sosiaalisia ongelmia, ota yhteys Muonion kunnan sosiaalihuollon työntekijään: Piia Niemelä 040 614 74 39.

Koronarokotukset

Terveydenhuollossa ollaan varautuneita rokotteiden kysynnän kasvuun ja rohkaistaan kaikkia hakemaan rokotussarja täyteen - tai aloittamaan se.

Kolmatta koronarokotusta suositellaan, kun toisesta annoksesta on kulunut vähintään 6 kuukautta:

 • kaikille 60- vuotta täyttäneille
 • voimakkaasti immuunipuutteisille yli 12-vuotiaille
 • niille naisille ja 30-vuotta täyttäneille miehille jotka ovat saanet rokotteen lyhyellä, alle 6 viikon annosvälillä
 • laitoksissa ja hoivakodeissa asuville

Koronarokoteajan voit varata numerosta 040 7782145.

Seuraathan Lapin koronasäätä sekä Lapin alueen ajankohtaisia suosituksia ja rajoituksia täältä.

Muistutuksena Lapin sairaanhoitopiirin alueella voimassa olevat yleisohjeet

Älä lähde sairaana julkisiin paikkoihin. Jos sinulla on lieviä koronavirukseen viittaavia oireita, hakeudu koronatestiin (yskä, kurkkukipu, nuha, kuume, haju- makuaistin muutokset, ripuli). Perusterveydenhuollossa tehty koronatesti on maksuton muoniolaisille. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille testi on maksullinen (Rajavartiolaitoksen määräämä testi on kaikille maksuton); testin hintaa voi tiedustella ajanvarauksen yhteydessä.

Huolehdi edelleen vähintään 2 metrin turvaväleistä, käsi- ja yskimishygieniasta.

Lataa puhelimeesi Koronavilkku. 

Kasvomaskin käyttöä suositellaan kaikissa julkisissa sisätiloissa ja kulkuneuvoissa, joissa ei voida pitää turvaväliä. Työpaikoilla kasvomaskin käyttöä suositellaan henkilölle, joka on edeltävän 14 vuorokauden aikana vieraillut kiihtymis- tai leviämisalueella. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilasyksiköissä koko henkilökunnan tulee kuitenkin edelleen käyttää kirurgista suu-nenäsuojusta hoitaessaan asiakkaita ja potilaita.


Koronatiedote 9.11.2021

Muonion-Enontekiön perusterveydenhuolto on tiedottanut tänään 9.11.2021 mahdollisesta korona-altistumisesta Muonion yhtenäiskoulussa. Oppilaiden huoltajia on tiedotettu asiasta Wilman kautta ja varotoimet on aloitettu, jotta taudin mahdollinen eteneminen saadaan pysäytettyä heti alkuunsa. Harrastukset jatkuvat toistaiseksi normaalisti ja tilannetta arvioidaan jatkuvasti. Muonion-Enontekiön perusterveydenhuolto tiedottaa asiasta tarpeen vaatiessa.

Matkailun talvikausi on alkamaisillaan ja myös Muonioon on saapumassa paljon sekä kansainvälisiä, että kotimaisia matkailijoita. Joululomien aikaan myös muoniolaisia lähtee lomanviettoon muualle ja ihmiskontakteja saattaa olla normaalia enemmän. Muistutamme kaikkia kiinnittämään huomiota terveysturvalliseen toimintaan, jotta saamme yhdessä pidettyä koronapandemian hallinnassamme ja turvattua sekä elinkeinojemme toimintaedellytykset, että terveysturvallisen loman niin meillä vieraileville kuin kuntalaisillekin.

Koronarokotukset

Muonion osalta rokotekattavuus on ensimmäisen rokoteannoksen osalta 76,9% ja kahdesti rokotettujen osalta 73,2% (THL 8.11.2021). Kaikki Suomessa käytössä olevat koronavirusrokotteet suojaavat hyvin koronavirustaudilta ja erinomaisesti sen vakavilta muodoilta sekä vähentävät oleellisesti infektioiden määrää ja tartuttavuutta (THL).

Kolmatta koronarokotusta suositellaan, kun toisesta annoksesta on kulunut vähintään 6 kuukautta:

 • kaikille 60- vuotta täyttäneille
 • voimakkaasti immuunipuutteisille yli 12-vuotiaille
 • niille naisille ja 30-vuotta täyttäneille miehille jotka ovat saanet rokotteen lyhyellä, alle 6 viikon annosvälillä
 • laitoksissa ja hoivakodeissa asuville

Koronarokoteajan voit varata numerosta 040 7782145.

Seuraathan Lapin koronasäätä sekä Lapin alueen ajankohtaisia suosituksia ja rajoituksia täältä.

Muistutuksena Lapin sairaanhoitopiirin alueella voimassa olevat yleisohjeet

Älä lähde sairaana julkisiin paikkoihin. Jos sinulla on lieviä koronavirukseen viittaavia oireita, hakeudu koronatestiin (yskä, kurkkukipu, nuha, kuume, haju- makuaistin muutokset, ripuli). Käytä kasvomaskia siirtyessäsi testiin ja pysy kotona testituloksen saakka. Mahdollisen positiivisen tuloksen saatuasi sinulle annetaan hoitoa ja liikkumista koskevat ohjeet. Perusterveydenhuollossa tehty koronatesti on maksuton muoniolaisille. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille testi on maksullinen (Rajavartiolaitoksen määräämä testi on kaikille maksuton); testin hintaa voi tiedustella ajanvarauksen yhteydessä.

Koronatestaus Muoniossa:

 • Ajanvarauksella ma – pe klo 8 - 13, p. +358 40 662 4565
 • Ajanvarauksella ma – pe klo 13 – 21 ja la – su klo 8 - 21, p. +358 40 714 2845
 • Ilman ajanvarausta klo 13 – 14. Isompien ryhmien testaamisesta kannattaa sopia erikseen, p. +358 40 662 4565 tai p. 040 687 0364

Huolehdi edelleen vähintään 2 metrin turvaväleistä, käsi- ja yskimishygieniasta.

Lataa puhelimeesi Koronavilkku. Jos Koronavilkku hälyttää mahdollisesta altistumisesta, toimi Koronavilkun antamien ohjeiden mukaan.

Kasvomaskin käyttöä suositellaan kaikissa julkisissa sisätiloissa ja kulkuneuvoissa, joissa ei voida pitää turvaväliä. Työpaikoilla kasvomaskin käyttöä suositellaan henkilölle, joka on edeltävän 14 vuorokauden aikana vieraillut kiihtymis- tai leviämisalueella. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilasyksiköissä koko henkilökunnan tulee kuitenkin edelleen käyttää kirurgista suu-nenäsuojusta hoitaessaan asiakkaita ja potilaita.

LSHP:n ohje, jos lapsi sairastuu

Alle 12-vuotiailla lapsilla, joilla on koronavirusinfektioon sopivia oireita, näyte otetaan seuraavissa tapauksissa:

 • tunnetulle koronavirustapaukselle altistuneet
 • lapsen perhepiirissä on yli 16-vuotiaita, joilla ei ole täyttä rokotussuojaa
 • lapsen infektio-oireet edellyttävät testausta kliinisen harkinnan mukaan

Oireisena ei voi mennä päiväkotiin tai kouluun.

Matkustaminen

Ilman täyttä rokotussarjaa matkustavien vuonna 2005 tai aikaisemmin syntyneiden tulee huomioida tartuntatautilain mukaiset velvoitteet matkustaessaan ulkomaille ja ulkomailta Suomeen. THL suosittelee kaikille ulkomaille matkustaville täyden koronarokotussuojan hankkimista ennen matkalle lähtöä. Näistä velvoitteista voit lukea täältä.

Rajavartiolaitos neuvoo kansalaisia rajanylitysliikenteestä puhelimitse ja sähköpostitse. Palvelua on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi arkisin klo 8-16 numerossa 0295 420 100. Kysymyksiä voi myös lähettää sähköpostilla osoitteeseen rajavartiolaitos(at)raja.fi.

Katso tarkemmat ajantasaiset matkustusohjeet rajavartiolaitoksen verkkosivuilta ja rajanylitykseen liittyvistä terveystoimista THL:n verkkosivuilta.

Kausi-influenssarokotukset

Kausi-influenssarokotukset ilman ajanvarausta Hyvinvointikeskuksesta:

 • tiistai 9.11 klo 9-15.00
 • keskiviikko 10.11 klo 9-15.00
 • torstai 11.11 klo 15-18.00

Influenssarokotuspäivinä on myös mahdollista saada koronarokotus ilman ajanvarausta.


Koronarokotetiedote 28.10.2021

Kolmatta koronarokotusta suositellaan kun toisesta annoksesta on kulunut vähintään 6 kuukautta

 • kaikille 60- vuotta täyttäneille
 • voimakkaasti immuunipuutteisille yli 12-vuotiaille
 • niille naisille ja 30-vuotta täyttäneille miehille jotka ovat rokotteen lyhyellä, alle 6 viikon annosvälillä
 • laitoksissa ja hoivakodeissa asuville

Rokotukseen voi varata ajan terveydenhoitajalta numerosta 040 7782145.


Vierailusuositukset Muonion hoivayksiköissä (Marjapaikka ja Ojusniitty) 30.7.2021

Olemme 30.7. päivittäneet vierailusääntöjä hoivayksiköissämme, joita tulemme tarkastelemaan säännöllisesti. Näistä tiedotetaan yksiköissä myös aktiivisesti!

Toivomme ja vetoamme Teihin, vierailijat ja omaiset, että pidetään kiinni näistä yhteisistä vierailusäännöistä sekä henkilöstön antamista ohjeistuksista. Vain näin pystymme turvaamaan kaikille mieleisen toiminnan ja turvalliset tapaamiset, sekä pystymme välttämään tiukemmat rajoitukset. Muistammehan, että pidämme vahvoista suosituksista kiinni nimenomaan omaisten terveyden turvaamiseksi; tämän vuoksi koronaturvallisten toimintamallien noudattaminen on tärkeää myös itse omaisten huoneissa sekä ulkotiloissa – ei vain käytävillä tai muissa julkisissa tiloissa, kuten ruokasaleissa.

 • Muistammehan käyttää suojamaskia kaikissa vierailutilanteissa ja huomioidaan asianmukaiset turvavälit. Maskia tulee pitää myös ulkovierailuissa sekä omaisten huoneissa.
 • Kun kesää on vielä jäljellä ja alkusyksyllekin toivottavasti hienoja kelejä riittää, suosittelemme mahdollisuuksien mukaan ulkotiloissa tapahtuvia vierailuja. Myös videokuulumisten vaihto omaisten kanssa on mahdollista. Henkilöstömme mielellään avustaa näissä Teitä ja omaisianne.
 • Muistammehan, että omissa, edes vähäisissä oireissa, ei pidä vierailla hoivayksiköissä. Myös, mikäli lähipiirissä on oireisia henkilöitä, vierailuja ei pidä toteuttaa hoivayksikköihin. Suosittelemme, että mikäli vieraat tulevat kiihtymis- tai leviämisalueen paikkakunnilta, käytäisiin ennen vierailuja koronatestissä.
 • Hoivayksiköissä voi vierailla kerrallaan korkeintaan kaksi (2) henkilöä ja suositaan mahdollisuuksien mukaan ulkotiloja. Pidämmehän tämän suosituksen mielessä ja huomioimme jo vierailuja suunnitellessa.

Mikäli Teillä on kysyttävää tai mietityttävää koronaturvallisiin vierailukäytänteisiin liittyen, henkilökuntamme auttaa näissä aina mielellään, ohjeistaa ja vastaa kysymyksiinne; älkää siis epäröikö kääntyä henkilöstömme puoleen!


 

Lisätietoja:

 

 

Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja

0400 477 723, laura.enbuska-maki@muonio.fi

 

Katso tästä tärkeät yhteystiedot!


Jos epäilet saaneesi koronavirustartunnan, toimi näin:

Jos epäilet itselläsi koronaviruksen aiheuttamaa tautia ja sinulla on virukseen viittaavia oireita, soita numeroon 040 662 4565 klo 8-16 ja numeroon 040 714 2845 klo 16 -21 (päivystävä sairaanhoitaja).  On tärkeää olla ensisijaisesti puhelimitse yhteydessä ennen kuin saavut paikalle terveyskeskukseen. Saat ohjeet hoitoon hakeutumiseen terveyskeskuksesta. Soittaminen on tärkeää siksi, ettei mahdollisesti sairastunut henkilö tartuttaisi muita. Testauskapasiteettia on lisätty toukokuun alusta alkaen, joten jos sinulla on koronan oireita, ota yhteyttä testaukseen hakeutumisessa terveyskeskukseen.

 


Koronaviruksen aiheuttama COVID-19 -tartuntatautiepidemia

Kiinassa käynnistyi alkuvuonna uuden koronaviruksen aiheuttama COVID-19 -tartuntatautiepidemia. THL seuraa kansainvälistä koronavirustilannetta Euroopan tautivirasto ECDC:n ja Maailman terveysjärjestön WHO:n kanssa, kehittää ohjeistusta terveydenhuollolle ja laboratorioille, arvioi koronavirukseen liittyviä terveysriskejä sekä laatii arvioita siitä, mihin suuntiin koronavirustilanne voi kehittyä.

Päivitämme tälle sivulle tuoreimmat tiedot taudin esiintymisestä sekä ohjeista tartuntojen torjumiseksi. Sivustolta löydät kaikki THL:n laatimat päivitetyt tiedot koronaviruksesta.

THL Ajankohtaista korona-viruksesta