Koronavirus

Koronatiedote 13/2021

8.4.2021

Lapin sairaanhoitopiirin koronakoordinaatioryhmä on tehnyt päätöksen alueen siirtymisestä takaisin epidemian perustasolle. Muonion kunnan koronatilanne on vakaa ja rauhallinen.

Jotta koronatilanne säilyy rauhallisena, toivomme, että koronasuosituksia ja –rajoituksia noudatetaan:

 • älä lähde sairaana julkisiin paikkoihin; hakeudu koronatestiin lievistäkin koronavirukseen viittaavista oireista. Katso ohjeet testiin hakeutumisestä kunnan verkkosivuilta.
 • huolehdi hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta sekä vähintään kahden metrin turvaväleistä
 • kasvomaskin käyttöä suositellaan kaikille yli 12-vuotiaille tiloissa ja paikoissa, joissa kahden metrin turvavälejä ei ole mahdollista pitää
 • lataa puhelimeesi Koronavilkku -sovellus

Seuraathan Lapin koronasäätä sekä Lapin alueen ajankohtaisia suosituksia ja rajoituksia täältä.

 

Yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärän rajoitukset 20 hlöä

Lapin aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Lapin sairaanhoitopiirin kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 (kaksikymmentä) henkilöä.

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu korkeintaan 20 (kaksikymmentä) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjetta.

Määräys on voimassa 12.4. – 11.5.2021.

Kokoontumisrajoitus huomioidaan Muonion kunnan järjestämissä tilaisuuksissa ja tapahtumissa.

 

Yli 16-vuotiaiden ryhmäharrastustoiminnan tauot päättyvät 11.4.2021

Yli 16-vuotiaiden ryhmätoiminnan keskeytys ei ole enää tarpeen ja Muonion kunnan osalta ryhmätoiminnan tauot harrastuksissa päättyvät 11.4.2021 Lapin sairaanhoitopiirin koronakoordinaatioryhmän suositusten mukaisesti. Ryhmäliikunnassa ja salin käytössä jatketaan mm. porrastuksia.

Lapin sairaanhoitopiirin rajojen ylittäviä urheilu- ja liikuntatapahtumia ei suositella järjestettävän 24.4. saakka. Suositus koskee kaikenikäisiä yksilö- ja joukkuelajien liikunta- ja urheilutapahtumia sisä- ja ulkotiloissa. Suositus ei koske maajoukkuetoimintaa eikä SM- ja 1-divisioonatason kilpailutapahtumia.

 

Aluehallintoviraston määräys tartuntatautilain 58 d mukaisesti

Määräyksellä Lapin aluehallintovirasto velvoittaa toimijoita varmistamaan, että asiakkaille ja toimintaan osallistuville tarkoitetuissa tiloissa henkilöt eivät joudu keskenään lähikontaktiin. Määräys perustuu tartuntatautilain pykälään 58 d.

Lapin aluehallintovirasto velvoittaa toimijoita järjestämään yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käytön Lapin sairaanhoitopiirin kuntien alueilla siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa. Lähikontaktilla tarkoitetaan ihmisten oleskelua kasvotusten tai samassa tilassa alle kahden (2) metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan tai fyysistä kontaktia toisiinsa.

Määräys koskee kaikkia:

 • yksityisiä yhteisöjä,
 • säätiöitä ja muita oikeushenkilöitä,
 • yksityisiä elinkeinoharjoittajia pl. majoitus- ja ravitsemustoiminnasta annetun 1§ 2 momentin 6 kohdan toimijoita,
 • kuntia ja kuntayhtymiä,
 • uskonnollisia yhdyskuntia ja
 • julkisoikeudellisia laitoksia.

Päätöstä ei sovelleta oppilaitosten toimintaan, varhaiskasvatukseen, ammattiurheilemiseen eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa. Lisäksi päätös ei saa estää kenenkään oikeutta lakisääteisiin palveluihin.

HUOM! Määräys ei koske tilanteita, joissa säännöksessä tarkoitettuja tiloja käytetään vuonna 2005 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten liikuntaan tai muuhun harrastustoimintaan. Näissä tilanteissa toiminta tulee järjestää opetus- ja kulttuuriministeriön ja THL:n 2.2.2021 antamien ohjeiden mukaan.

Määräys on voimassa ajalla 31.3. - 11.4.2021.

 

Muonion kunta odottaa mahdollista Lapin Avin uutta päätöstä määräyksen purkamiseksi tai jatkamiseksi. Mikäli määräyksen voimassaoloaikaa ei jatketa, voidaan kunnan tiloja antaa jälleen ajanvarauksella varattavaksi ulkopuolisten toimijoiden käyttöön:

 • kokoustilat
 • Kyläpirtti
 • kirjaston monitoimitila
 • Tiedotamme tästä lisää myöhemmin.
 •  

Muut suositukset ja muutokset kunnan palveluissa 12.4. alkaen

 • kuntosalilla voi olla kaksi varausvuoroa samanaikaisesti
 • työpajan kirpputoritoimintaa valmistaudutaan käynnistämään ja kirpputori pyritään avaamaan viimeistään 19.4.
 • Laajaa etätyöskentelyä suositellaan työpaikoilla, joissa se on mahdollista. Myös Muonion kunnan työntekijät tekevät etätyötä mahdollisuuksien mukaan, joten sovithan asioinnista kunnanvirastolla etukäteen.

 

Nuoristoimen toiminnoissa noudatetaan seuraavia käytäntöjä:
 • vahva maskisuositus
 • ohjeistukset hyvästä käsi-ja yskimishygieniasta
 • max 20 osallistujaa toiminnoissa (sisältää 2 ohjaajaa)
 • Avoimet nuorten tilaillat jatkossa kaikille yli 13 –vuotiaille
 • Etsivän nuorisotyön perjantaikahvit 16-29 –vuotiaille
 • Nuorisotoimen toiminnoissa jälleen käytössä juoma- ja ruokatarjoilu

Koronatiedote 12/2021

1.4.2021

Muonion kunnan koronatilanne on vakaa ja rauhallinen. Pääsiäisen ja kevään sesonkiviikkojen aikana Muonioon on saapumassa matkailijoita sekä vierailijoita, jonka vuoksi väkimäärä kasvaa. Jotta koronatilanne säilyy rauhallisena, toivomme, että jokainen Muoniossa aikaa viettävä noudattaa koronasuosituksia ja –rajoituksia sekä kiinnittää huomiota erityisesti:

 • hyvään käsi- ja yskimishygieniaan sekä vähintään kahden metrin turvaväleihin
 • kasvomaskisuositukseen (suositus koskee kaikkia yli 12 –vuotiaita)
 • koronatestiin hakeutumiseen matalalla kynnyksellä; testaaminen on maksutonta myös matkailijoille. Katso ohjeet testiin hakeutumisestä kunnan verkkosivuilta.
 • kokoontumisrajoitusten noudattamiseen

Seuraathan Lapin koronasäätä sekä Lapin alueen ajankohtaisia suosituksia ja rajoituksia täältä.

Rauhallista ja terveysturvallista pääsiäistä kaikille!

Yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärän rajoitukset ovat voimassa 11.4.2021 asti

Lapin aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Lapin sairaanhoitopiirin kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 6 (kuusi) henkilöä.

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu korkeintaan 6 (kuusi) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjetta.

Määräys on voimassa 11.4.2021 asti.

Muonion kunnan järjestämät yleisötilaisuudet ja tapahtumat on peruttu tuolta ajanjaksolta.

Harrastustoiminnan tauot jatkuvat 11.4.2021 saakka

Muonion kunnassa 22.2.2021 tehdyt muutokset liittyen mm. liikunta- ja harrastustoimintaan ovat voimassa 11.4. asti tai kunnes toisin ilmoitetaan. Katso tästä taulukosta kunnassa voimassa olevat linjaukset harrastusten ja tilojen käytön osalta.

Aluehallintoviraston määräys tartuntatautilain 58 d mukaisesti

Määräyksellä Lapin aluehallintovirasto velvoittaa toimijoita varmistamaan, että asiakkaille ja toimintaan osallistuville tarkoitetuissa tiloissa henkilöt eivät joudu keskenään lähikontaktiin. Määräys perustuu tartuntatautilain pykälään 58 d.

Lapin aluehallintovirasto velvoittaa toimijoita järjestämään yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käytön Lapin sairaanhoitopiirin kuntien alueilla siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa. Lähikontaktilla tarkoitetaan ihmisten oleskelua kasvotusten tai samassa tilassa alle kahden (2) metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan tai fyysistä kontaktia toisiinsa.

Määräys koskee kaikkia:

 • yksityisiä yhteisöjä,
 • säätiöitä ja muita oikeushenkilöitä,
 • yksityisiä elinkeinoharjoittajia pl. majoitus- ja ravitsemustoiminnasta annetun 1§ 2 momentin 6 kohdan toimijoita,
 • kuntia ja kuntayhtymiä,
 • uskonnollisia yhdyskuntia ja
 • julkisoikeudellisia laitoksia.

Päätöstä ei sovelleta oppilaitosten toimintaan, varhaiskasvatukseen, ammattiurheilemiseen eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa. Lisäksi päätös ei saa estää kenenkään oikeutta lakisääteisiin palveluihin.

HUOM! Määräys ei koske tilanteita, joissa säännöksessä tarkoitettuja tiloja käytetään vuonna 2005 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten liikuntaan tai muuhun harrastustoimintaan. Näissä tilanteissa toiminta tulee järjestää opetus- ja kulttuuriministeriön ja THL:n 2.2.2021 antamien ohjeiden mukaan.

Määräys on voimassa ajalla 31.3. - 11.4.2021.

Maahantulon rajoituksia jatketaan 30.4.2021 asti

Valtioneuvosto päätti 31. maaliskuuta, että maahantulon rajoituksia jatketaan 30.4.2021 saakka. Sisä- ja ulkorajarajoitusten lisäksi jatketaan myös tiettyjen rajanylityspaikkojen aukioloaikojen rajoituksia Lapissa länsirajalla sekä Suomen itärajalla. Henkilöliikenteelle avoinna olevilla rajanylityspaikoilla sallittuja maahantuloperusteita ovat Suomessa tai muussa EU- tai Schengen-valtiossa asuvien paluu ja muu välttämätön syy.

Katso tästä voimassa olevat maahantulon rajoitukset.

 

Ravintolat saavat olla auki Lapissa Kittilän kuntaa lukuun ottamatta

Kittilän kunnan alueen ravitsemisliikkeitä lukuun ottamatta muualla Lapissa ravintolat saavat olla jälleen auki. Näiden ravintoloiden tulee noudattaa tartuntatautilain ja sen nojalla annettuja säännöksiä. Tällöin ravintoloiden tulee sulkeutua klo 23 ja lopettaa anniskelu klo 22. 

Myös Lappian keskuskeittiö palvelee jälleen normaalisti lounasaikaan.


Koronarokotukset Muonion kunnassa 25.3.2021

26.3.2021

Koronarokotukset jatkuvat Muonion kunnassa rokotusohjelman mukaisesti. On tärkeää, että mahdollisimman moni ottaa koronarokotteen, jotta syntyy laaja suoja koronavirusta vastaan. Rokote on vapaaehtoinen ja saajalleen ilmainen.

Kaikki Suomessa käytössä olevat koronarokotteet vaativat kaksi rokoteannosta, joiden antoväli on 12 viikkoa. Tästä johtuen viikoilla 3 - 4 ensimmäisen rokotteen saaneiden tehosterokotusajat siirtyvät viikoille 15 – 16.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeistuksen mukaisesti rokotukset kohdennetaan ikäperusteisesti, ensin yli 70-vuotiaisiin, porrastettuna korkeimmasta iästä alaspäin. Kun kaikki 70 vuotta täyttäneet on rokotettu, jatketaan riskiryhmään kuuluvien alle 70-vuotiaiden rokotuksia.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on päättänyt, että koronarokotuksia Astra Zenecan rokotteella jatketaan yli 65-vuotiaiden keskuudessa 29.3.2021 alkaen. Varovaisuusperiaatteen mukaisesti Astra Zenecan koronarokotetta ei Suomessa toistaiseksi anneta alle 65-vuotiaille.

Lapin sairaanhoitopiirin alueella rokotusaikoja tullaan antamaan ikäperusteisesti Thl:n ohjeen mukaan. Eri rokotteita tulee keskitetysti Lapin sairaanhoitopiirin kautta kunnan väestömäärään ja ikärakenteeseen suhteutettuna, määriin ei voi vaikuttaa.

Muoniossa on tällä viikolla rokotettu 76 – 75 -vuotiaita. Ensi viikolla (viikko 13) päästään rokottamaan 75-74 -vuotiaita.

Rokotettaviin otetaan puhelimitse yhteys ikäryhmä kerrallaan rokotteen saatavuuden mukaan ja heille varataan aika rokotuksiin. Jos sinulle ei tule soittoa silloin, kun on ikäryhmäsi vuoro tai olet äskettäin muuttanut Muonioon, ota itse yhteyttä terveydenhuoltoon (puhelin 040 7782145).

Rokotteet ovat ensisijaisesti tarkoitettu kuntalaisille ja niille, jotka ovat terveydenhuoltolain valinnanvapauden perusteella valinneet hoitopaikaksi Muonion terveyskeskuksen.

Muonion-Enontekiön perusterveydenhuolto tiedottaa säännöllisesti rokotusten etenemisestä, kun rokotteiden saatavuudesta tulee lisää tietoa. Seuraa oman kuntasi ja Muonion-Enontekiön perusterveydenhuollon internetsivuja, sekä kunnan paikallislehtiä ja http://www.koronaturvallinenlappi.fi/koronasaa sivustoa. 


Koronatiedote 11/2021

23.3.2021

Yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärän rajoitukset ovat voimassa 11.4.2021 asti

Lapin aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Lapin sairaanhoitopiirin kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 6 (kuusi) henkilöä.

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu korkeintaan 6 (kuusi) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjetta.

Määräys on voimassa 11.4.2021 asti.

Muonion kunnan järjestämät yleisötilaisuudet ja tapahtumat on peruttu tuolta ajanjaksolta.

Harrastustoiminnan tauot jatkuvat 11.4.2021 saakka

Muonion kunnassa 22.2.2021 tehdyt muutokset liittyen mm. liikunta- ja harrastustoimintaan ovat voimassa 11.4. asti tai kunnes toisin ilmoitetaan. Katso tästä taulukosta kunnassa voimassa olevat linjaukset harrastusten ja tilojen käytön osalta.

Lapin alueen ajankohtaiset suositukset ja rajoitukset ovat löydettävissä www.koronaturvallinenlappi.fi-sivuilta.


Koronarokotukset Muonion kunnassa

19.3.2021

Muonion-Enontekiön perusterveydenhuolto tiedottaa:

Koronarokotukset jatkuvat Muonion kunnassa rokotusohjelman mukaisesti. On tärkeää, että mahdollisimman moni ottaa koronarokotteen, jotta syntyy laaja suoja koronavirusta vastaan. Rokote on vapaaehtoinen ja saajalleen ilmainen.

Rokotusjärjestelyt ovat muuttuneet. Kaikkien koronarokotusten tehosteen antoväli pitenee 12 viikkoon. Tästä johtuen viikoilla 3-4 ensimmäisen rokotteen saaneiden tehosterokotusajat siirtyvät viikoille 15 – 16.

AstraZeneca Covid-19 koronavirusrokote on todettu tehokkaaksi myös yli 70-vuotiailla. Tästä syystä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on tehnyt uuden ohjeistuksen rokotusjärjestyksestä. Rokotukset tullaan kohdentamaan jatkossa ikäperusteisesti ensin yli 70-vuotiaisiin, porrastettuna korkeimmasta iästä alaspäin. Kun kaikki 70 vuotta täyttäneet on rokotettu, jatketaan riskiryhmään kuuluvien alle 70-vuotiaiden rokotuksia.

Lapin sairaanhoitopiirin alueella rokotusaikoja tullaan antamaan ikäperusteisesti Thl:n ohjeen mukaan.

Tällä viikolla on rokotettu 76-vuotiaita. Ensi viikolla (viikko 12) päästään rokottamaan jo 75-vuotiaita.

Rokotettaviin otetaan puhelimitse yhteys ikäryhmä kerrallaan rokotteen saatavuuden mukaan ja heille varataan aika rokotuksiin. Jos sinulle ei tule soittoa silloin, kun on ikäryhmäsi vuoro tai olet äskettäin muuttanut Muonioon, ota itse yhteyttä terveydenhuoltoon (puhelin 040 7782145).

Rokotteet ovat ensisijaisesti tarkoitettu kuntalaisille ja niille, jotka ovat terveydenhuoltolain valinnanvapauden perusteella valinneet hoitopaikaksi Muonion terveyskeskuksen.

Muonion-Enontekiön perusterveydenhuolto tiedottaa säännöllisesti rokotusten etenemisestä, kun rokotteiden saatavuudesta tulee lisää tietoa. Seuraa oman kuntasi ja Muonion-Enontekiön perusterveydenhuollon internetsivuja, sekä kunnan paikallislehtiä ja http://www.koronaturvallinenlappi.fi/koronasaa sivustoa. 


Yli 16-vuotiaiden harrastustoiminnan tauot jatkuvat 28.3.2021 asti

18.3.2021

Muonion kunnassa 22.2.2021 tehtyjen muutosten voimassaoloaikaa koskien taukoa yli 16-vuotiaiden harrastustoiminnassa on jatkettu 28.3.2021 asti. Katso tästä taulukosta kunnassa voimassa olevat linjaukset harrastusten ja tilojen käytön osalta.


Koronarokotukset Muonion kunnassa

12.3.2021

Koronarokotukset jatkuvat Muonion kunnassa rokotusohjelman mukaisesti. On tärkeää, että mahdollisimman moni ottaa koronarokotteen, jotta syntyy laaja suoja koronavirusta vastaan. Rokote on vapaaehtoinen ja saajalleen ilmainen.

Rokotusjärjestelyt ovat muuttuneet. Kaikkien koronarokotusten tehosteen antoväli pitenee 12 viikkoon. Tästä johtuen viikoilla 3-4 ensimmäisen rokotteen saaneiden tehosterokotusajat siirtyvät viikoille 15 – 16.

AstraZeneca Covid-19 koronavirusrokote on todettu tehokkaaksi myös yli 70-vuotiailla. Tästä syystä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on tehnyt uuden ohjeistuksen rokotusjärjestyksestä. Rokotukset tullaan kohdentamaan jatkossa ikäperusteisesti ensin yli 70-vuotiaisiin, porrastettuna korkeimmasta iästä alaspäin. Kun kaikki 70 vuotta täyttäneet on rokotettu, jatketaan riskiryhmään kuuluvien alle 70-vuotiaiden rokotuksia.

Lapin sairaanhoitopiirin alueella pidetään voimassa jo annetut rokotusajat. Jatkossa uusia rokotusaikoja tullaan antamaan ikäperusteisesti Thl:n ohjeen mukaan.

Ensi viikon (viikko 11) rokotusajat on jo varattu ja viikolla 12 saapuvien rokotteiden määrästä ei vielä ole tietoa. Muoniossa rokotuksia jatketaan rokotteen saatavuuden mukaan 77-vuotiaiden ikäryhmästä alaspäin.

Rokotettaviin otetaan puhelimitse yhteys ikäryhmä kerrallaan rokotteen saatavuuden mukaan ja heille varataan aika rokotuksiin. Jos sinulle ei tule soittoa silloin, kun on ikäryhmäsi vuoro tai olet äskettäin muuttanut Muonioon, ota itse yhteyttä terveydenhuoltoon (puhelin 040 7782145).

Rokotteet ovat ensisijaisesti tarkoitettu kuntalaisille ja niille, jotka ovat terveydenhuoltolain valinnanvapauden perusteella valinneet hoitopaikaksi Muonion terveyskeskuksen.

Muonion-Enontekiön perusterveydenhuolto tiedottaa säännöllisesti rokotusten etenemisestä, kun rokotteiden saatavuudesta tulee lisää tietoa. Seuraa oman kuntasi ja Muonion-Enontekiön perusterveydenhuollon internetsivuja, sekä kunnan paikallislehtiä ja http://www.koronaturvallinenlappi.fi/koronasaa sivustoa. 


Koronatiedote 5.3.2021

Alueellinen ja kunnallinen tilannekuva

Alueellisen koronakoordinaatioryhmän arvion mukaan tämä hetkinen koronatilanne on Lapin sairaanhoitopiirin alueella kahden edellisviikon tasolla. Muoniossa tilanne on edelleen rauhallinen. Katso ajantasainen rokotustilanne tästä.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella tautitilanne on huonontunut nopeasti ja tällä hetkellä herkemmin tarttuva muuntovirus on valtaviruksena. Matkailun myötä tartuntariski on kasvanut muuallakin maassa. Asukkaiden ja matkailijoiden tulee noudattaa annettuja ohjeistuksia nyt erityisen huolellisesti. 

Koordinaatioryhmän aiempien päätösten katsottiin olevan epidemiariskien hallinnan kannalta ajan tasalla.

Lapin alueen ajankohtaiset suositukset ja rajoitukset ovat löydettävissä www.koronaturvallinenlappi.fi-sivuilta.

Aluehallintoviraston päätös tartuntatautilain 58 d mukaisesti

Tämän päiväisessä kokouksessaan alueellinen koronakoordinaatioryhmä kävi läpi Lapin aluehallintoviraston antaman määräyksen tilojen turvallisesta käytöstä.  Määräyksellä Lapin aluehallintovirasto velvoittaa toimijoita varmistamaan, että asiakkaille ja toimintaan osallistuville tarkoitetuissa tiloissa henkilöt eivät joudu keskenään lähikontaktiin. Määräys perustuu tartuntatautilain pykälään 58 d.

Lapin aluehallintovirasto velvoittaa toimijoita järjestämään yleisölle avoimien tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käytön Lapin sairaanhoitopiirin kuntien alueilla siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa. Lähikontaktilla tarkoitetaan ihmisten oleskelua kasvotusten tai samassa tilassa alle kahden (2) metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan tai fyysistä kontaktia toisiinsa.

Määräys koskee kaikkia:

 • yksityisiä yhteisöjä,
 • säätiöitä ja muita oikeushenkilöitä,
 • yksityisiä elinkeinoharjoittajia pl. majoitus- ja ravitsemustoiminnasta annetun 1§ 2 momentin 6 kohdan toimijoita,
 • kuntia ja kuntayhtymiä,
 • uskonnollisia yhdyskuntia ja
 • julkisoikeudellisia laitoksia.

Päätöstä ei sovelleta oppilaitosten toimintaan, varhaiskasvatukseen, ammattiurheilemiseen eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa. Lisäksi päätös ei saa estää kenenkään oikeutta lakisääteisiin palveluihin.

Tilojen hallinnoinnista vastaavien tahojen on huolehdittava:

 • asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen;
 • asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat toimintaohjeet; ja
 • tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan sen lisäksi, mitä muualla kyseisen toiminnan osalta puhdistamisesta säädetään.

Määräys on voimassa ajalla 8.3.–28.3.2021.

Aluehallintoviraston 4.3.2021 päätöksestä johtuen, olemme päivittäneet joiltakin osin kunnan palveluiden toteuttamista sekä ohjeistuksia.

Päivitykset ovat voimassa 8.3. – 28.3.2021 asti ja ovat seuraavat:

Kirjasto ja omatoimikirjasto ovat auki normaalisti

Kirjasto ja omatoimikirjasto ovat auki normaalin aukioloaikojen puitteissa. Asiakkaita opastetaan ja ohjataan määräysten noudattamisessa, kuten riittävän vähintään kahden metrin turvavälin pitämisessä. Siivousta tehostetaan.

Kirjastoautoon vain yksi perhe/asiakas kerrallaan

Yhteispohjoismainen kirjastoauto liikennöi kotimaan reiteillä normaalisti. Kirjastoautossa asioidaan yksi perhe tai asiakas kerrallaan, koska auton tila ei mahdollista kahden metrin turvavälin pitämistä muihin henkilöihin.

Tapahtumia ja yleisötilaisuuksia siirretään myöhemmin pidettäviksi

Lapin aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Lapin sairaanhoitopiirin kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 6 (kuusi) henkilöä.

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu korkeintaan 6 (kuusi) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjetta.

Määräys on voimassa ajalla 2.3. - 28.3.2021. Tämä päätös korvaa aiemman Lapin aluehallintoviraston 19.2.2021 antaman päätöksen (LAAVI/273/2021).

Muonion kunnan järjestämät yleisötilaisuudet ja tapahtumat on peruttu tuolta ajanjaksolta.

Kunnan kokoontumistiloja ei varata ulkopuolisille

Kyläpirttiä, valtuustosalia, kokoustiloja ja auditoriota ei varata ulkopuolisille. Tämä siksi, että kunta on velvollinen valvomaan, että omistamissaan tiloissa noudatetaan AVI:n asettamaa turvavälimääräystä. Valvontaa on käytännössä mahdoton varmuudella toteuttaa tilanteissa, joissa tiloja käyttää organisaation ulkopuolinen taho. Kunta tekee tarvittavat tilamuutokset kokoustiloihin sekä yksiköiden sosiaalitiloihin. Kunnan päätöksentekoelimet ohjataan kokoustamaan ensisijaisesti valtuustosaliin ja auditorioon. Kunnassa suositaan sähköisiä kokouksia.

Huom! Hävikkiruoanjakelu tapahtuu jatkossakin Kyläpirtin pihalla.

Kuntosali ja liikuntasali toimivat ajanvarauksella

Kunnan kuntosali ja liikuntasali toimivat ajanvarauksella vain yksi varaus kerrallaan. Kuntosalilla jokainen käyttäjä huolehtii laitteiden desinfioinnista ennen ja jälkeen käytön.

Kielan Nappulanurkka on pois käytöstä, Työpajan kirpputori on kiinni

Omatoimiseen leikkimiseen tarkoitettu sisäleikkipaikka Nappulanurkka Kielassa on pois käytöstä. Leikkipaikassa ei ole tilan hallinnoijan puolesta valvontamahdollisuutta, joten tilaa ei saa toistaiseksi käyttää.

Työpajan kirpputori pysyy kiinni.

Lappian ravintolassa voi ruokailla ainoastaan oppilaat ja henkilökunta

Lappian ravintola on suljettuna hiihtolomaviikon 10. Ruoan jakelut hoidetaan normaalisti.

15. - 26.3 ravintolasta voi käydä ostamassa noutolounasta. Ruokalassa voi ruokailla ainoastaan Lappian ja lukion oppilaat ja henkilökunta.

Harrastustoiminta

Muonion kunnassa 22.2.2021 tehdyt muutokset liittyen mm. liikunta- ja harrastustoimintaan ovat voimassa 14.3. asti tai kunnes toisin ilmoitetaan.  Katso tästä taulukosta kunnassa voimassa olevat linjaukset harrastusten ja tilojen käytön osalta.

Huom! Nuorisotoimen toimintojen osalta joudumme vielä tekemään muutamia muutoksia ja tarkennuksia. Tiedotamme näistä lisää viikon 10 alkupuolella. Toivomme kuntalaisilta kärsivällisyyttä.


Koronatiedote 2.3.2021

Muonion kunnassa 22.2.2021 tehdyt muutokset liittyen mm. liikunta-, harrastus- ja nuorisotoimintaan ovat voimassa 14.3. asti tai kunnes toisin ilmoitetaan.  Katso tästä taulukosta kunnassa voimassa olevat linjaukset harrastusten ja tilojen käytön osalta.

Seuraamme aktiivisesti tilanteen kehittymistä sekä viranomaisten ja Lapin sairaanhoitopiirin koronakoordinaatioryhmän suosituksia.

Perusopetus ja lukio jatkavat lähiopetuksessa

Muoniossa perusopetus ja lukio jatkavat toistaiseksi lähiopetuksessa. Paikallinen epidemiatilanne on edelleen hyvin rauhallinen, joten etäopetukseen siirtyminen ei toistaiseksi ole Muoniossa tarkoituksenmukaista.

Kunta tiedottaa mahdollisimman pian, mikäli em. tilanteisiin sekä etäopetukseen siirtymisen edellytyksiin tulee muutoksia. 

Kokoontumisrajoitus 6 henkilöä 2.3. – 28.3.2021 välisenä aikana

Lapin aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Lapin sairaanhoitopiirin kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 6 (kuusi) henkilöä.

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu korkeintaan 6 (kuusi) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjetta (liite 1).

Määräys on voimassa ajalla 2.3. - 28.3.2021. Tämä päätös korvaa aiemman Lapin aluehallintoviraston 19.2.2021 antaman päätöksen (LAAVI/273/2021).

Kunnan omistamien tilojen käyttö

Muonion kunta korostaa kunnan omistamien harrastustilojen käyttäjiä koronasuositusten noudattamisesta, jotta tilat pystytään pitämään käyttäjien käytössä mahdollisimman pitkään:

 • Kuntosalilla jokainen käyttäjä huolehtii laitteiden desinfioinnista ennen ja jälkeen käytön, salille vain ajanvarauksella oman perhekunnan kesken.
 • Tilojen käyttäjiltä edellytetään hyvää käsihygieniaa, vahvaa kasvomaskisuosituksen huomioimista, yskimishygieniasta huolehtimista ja asiointia vain täysin terveenä. Ylimääräisiä kontakteja tulee välttää sekä noudattaa 2m turvavälejä. Käsien pesu- ja desinfiointimahdollisuus on olemassa kaikissa kunnan tiloissa.
 • Tilojen käyttäjät: noudatattehan AVI:n kokoontumisrajoituspäätöksiä sekä kunnan antamia suosituksia ja ohjeita tilojen varaamiseen ja käyttöön liittyen.

Koronatiedote 26.2.2021

26.2.2021

Lapin sairaanhoitopiirin alue on koronaepidemian kiihtymisvaiheessa. Hallituksen linjausten mukaisesti on suositeltavaa, että kiihtymisvaiheen alueilla otetaan käyttöön ennakoivasti leviämisvaiheen ja hybridistrategian tason kaksi toimenpiteitä. Tavoitteena on tehdä tilannekuvaan sopivia ja ennakoivia, mutta mahdollisimman maltillisia paikallisia toimia.

Koronatilanne on Muonion kunnan alueella edelleen rauhallinen ja hallinnassa, mutta valmistaudumme osana varautumissuunnittelua tiukempien rajoitusten käyttöönottoon, mikäli tautitilanne äkillisesti kunnassa muuttuu tai sairaanhoitopiirin koronakoordinaatiotyöryhmässä määritellään yhteisiä linjauksia alueelle. Muonion kunnan osalta kyse on ennakoinnin ja toimenpiteiden sopivan tasapainon löytämisestä. Tässä linjaamisessa on syytä huomioida tällä hetkellä koko Lapin maakunnassa vierailevien runsas määrä, virusmuunnoksen leviämisen mahdollisuus ja tartuntariski.

Muonion kunnassa 22.2.2021 tehdyt muutokset liittyen mm. liikunta-, harrastus- ja nuorisotoimintaan ovat voimassa, kunnes toisin ilmoitetaan.

 

Millaisia toimia leviämisvaiheessa suositellaan ja mitä nämä tarkoittavat Muonion kunnan kannalta?

1. Vahva kasvomaskisuositus

Vahva maskisuositus koskee kaikkia yli 12-vuotiaita. Muonion kunta suosittelee erittäin vahvasti maskin käyttöä:

 • kaikille 6-luokkalaisille ja sitä vanhemmille oppilaille sekä kuljettajille koulukuljetuksen aikana,
 • kaikille yläkoulun sekä lukion opiskelijoille kouluaikana,
 • koulun henkilökunnalle sekä
 • kaikille asioidessaan paikoissa, joissa liikkuu muita ihmisiä (mm. julkiset tilat ja julkinen liikenne) ja
 • huoltajille, kun lapsia tuodaan ja haetaan harrastuksista; jos mahdollista niin odota lasta ulkona.

Maskin käyttö on yksi tehokkaimmista keinoista virustartuntojen ehkäisemisessä ja riskiryhmien suojelemisessa. Valtaosa muoniolaisista ja Muoniossa vierailevista ovatkin ottaneet maskin käytön osaksi arkipäivän vuorovaikutustilanteita.

 

2. Laaja etätyösuositus

Muonion kunta siirtyy mahdollisimman laajasti etätyöhön. Kannustamme myös yksityisiä työnantajia huomioimaan laajan etätyösuosituksen, joka kuuluu myös hallituksen leviämisvaiheen työkalupakkiin.

Huomioittehan kuntalaiset ja vierailijat, että nyt jos koskaan on syytä suosia ensisijaisesti sähköisiä asiointikanavia tai puhelinyhteyttä. Sovithan mahdollisesta vierailusta etukäteen kunnan työntekijöiden kanssa, jotta osaamme olla paikalla ja sinulle ei tule hukkakäyntiä virastotalolla.

 

3. Riskiryhmien suojaaminen ja rokotekattavuus

Muonion koronarokotekattavuus on valtakunnallisissa vertailuissa jo melko hyvä; iso osa riskiryhmiin kuuluvista tai heidän parissa työskentelevistä on saatu rokotettua vähintään ensimmäisen rokoteannoksen osalta. Muoniossa on hyvät valmiudet rokotteiden antamiseen sitä mukaan, kun rokotteita alueelle saadaan.

Erityistä huomiota tulee nyt tulevien viikkojen aikana kiinnittää hoiva- ja hoitoyksiköissä vierailemisen sääntöjen noudattamiseen, jotta pystymme takaamaan terveysturvalliset vierailut asiakkaillemme:

 • Vierailusta tulee aina sopia etukäteen hoitohenkilöstön kanssa.
 • Vierailun aikana tulee sekä vierailijan, että asiakkaan käyttää asianmukaisia suojavälineitä, kuten kirurgista suu-nenäsuojaa eli kasvomaskia.
 • Osastolla saa vierailla kaksi vierasta kerrallaan. Vierailu toteutetaan tilassa, jossa ei ole muita ihmisiä tai mahdollisuuksien mukaan ulkona. Kanssakäymistä muiden asiakkaiden kanssa tulee välttää.
 • Vierailu ei ole sallittu, mikäli vierailijalla on vähäisiäkään infektio-oireita.
 • Hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta sekä kahden metrin turvavälistä on huolehdittava vierailun aikana.
 • Vierailujen osalta henkilöstön antamia ohjeita ja suosituksia tulee ehdottomasti noudattaa.

Sovi vierailusta: Marjapaikka Kati Korva p. 040 489 5116, Ojusniitty Kati Sirkka p. 040 489 5184, vuodeosasto puh. 040 714 2845.

Maskin käyttö on yksi tehokkaimmista keinoista virustartuntojen ehkäisemisessä ja riskiryhmien suojelemisessa. Suosittelemme huomioimaan tämän myös kotivierailujen yhteydessä.

 

4. Julkisten tilojen käytön rajoittaminen/sulkeminen

Muonion kunta ei toistaiseksi sulje julkisia tiloja. Katso tästä taulukosta kunnassa voimassa olevat linjaukset harrastusten ja tilojen käytön osalta.

Muonion kunta korostaa kunnan omistamien harrastustilojen käyttäjiä koronasuositusten noudattamisesta, jotta tilat pystytään pitämään käyttäjien käytössä mahdollisimman pitkään:

 • Kuntosalilla jokainen käyttäjä huolehtii laitteiden desinfioinnista ennen ja jälkeen käytön, salille vain ajanvarauksella oman perhekunnan kesken.
 • Käsihygienia, vahva kasvomaskisuositus, yskimishygieniasta huolehtiminen ja asiointi vain täysin terveenä, kontaktien välttäminen.
 • Tilojen käyttäjät: noudatattehan AVI:n kokoontumisrajoituspäätöksiä sekä kunnan antamia suosituksia ja ohjeita tilojen varaamiseen ja käyttöön liittyen.

 

5. Aikuisten ryhmäharrastustoiminnan keskeyttäminen

Lapin alueellinen koordinaatiotyöryhmä suosittelee, että koko sairaanhoitopiirin alueella yli 16- vuotiaiden ryhmäharrastukset keskeytetään 14.3.2021 saakka. Muonion kunta on jo tehnyt päätöksiä sekä linjauksia yli 16-vuotiaiden ryhmäharrastustoimintojen keskeyttämisestä tai siirtämisestä mm. etätoteutukseen.

Muonion kunta suosittelee kaikille paikallisille järjestöille, yhdistyksille sekä yksityisille toimijoille huomioimaan ryhmäharrastusten keskeytyssuosituksen. Lisäksi kunta suosittelee, että turnaukset ja ottelut olisivat tauolla seuraavat kolme viikkoa 14.3.2021 asti.

Kunta on hakenut terveysturvallisia keinoja mm. pienten lasten ryhmäharrastuksiin. Alle 16-vuotiaiden lasten ryhmäharrastustoiminta jatkuu normaalisti. Huoltajat: suosittelemme, että kun lapsia tuodaan ja haetaan harrastuksista, että mahdollisuuksien mukaan odottaisitte lastanne ulkona.

Katso tästä taulukosta voimassa olevat linjaukset harrastusten osalta.

 

6. Korkeakoulut ja toinen aste

Tänään kokoontunut alueellinen koronakoordinaatioryhmä suosittaa tämän hetken tilannekuvan perusteella, että toisen asteen oppilaitokset ja korkeakoulut työskentelisivät etäopetuksessa hiihtolomien jälkeen kaksi viikkoa 15.-28.3. Ylioppilaskirjoitukset hoidettaisiin normaaliin tapaan. Kunta alkaa valmistella välittömästi lukion etäopetukseen siirtymistä hiihtolomien jälkeen. Opetustoimen järjestelyistä tiedotetaan suoraan oppilaita sekä heidän huoltajiaan Wilman kautta.

 

Millaisia toimia voimme odottaa tulevaksi seuraavien päivien ja viikkojen aikana?

1. Lisätoimet

Hallitus suosittelee koronastrategian mukaisesti kiihtymis- ja leviämisvaiheen sairaanhoitopiireille lisätoimena yli 6 hengen kokoontumisrajoitusta ja yli 6 hengen yksityistilaisuuksien välttämistä. Lapin sairaanhoitopiirin koordinaatioryhmä suosittaa, että yli kuuden henkilön yksityistilaisuuksia ja kokoontumisia vältettäisiin.  Lapin aluehallintovirasto päättänee viikolla 9 julkisia kokoontumisia koskevan rajoituksen. Odotamme mahdollista AVI:n päätöstä, jonka jälkeen tiedotamme tästä lisää.

Muonion kunta noudattaa toiminnassaan koronakoordinaatiotyöryhmän kokoontumissuositusta yli 6 hengen tilaisuuksien välttämiseksi. Tästä johtuen kunta siirtää seuraavaksi kahdeksi viikoksi sovitut paikan päällä järjestettävät yleisötapahtumat myöhempään ajankohtaan (pl. kunnallinen päätöksenteko). Näistä tiedotetaan erikseen Muonion kunnan verkkosivuilla.

2. Poikkeusolot

Hallituksella on valmius todeta koko maahan poikkeusolot ja valtioneuvostolla valmius päättää poikkeusoloihin siirtymisestä ensi viikolla.

8. maaliskuuta alkaen ja osana hybridistrategian tason kaksi lisätoimenpiteitä, leviämis- ja kiihtymisvaiheessa olevilla alueilla peruskoulun yläluokat ohjattaisiin siirtymään tilapäiseen etäopetukseen. Yli 12-vuotiaiden ryhmäharrastustoiminta voitaisiin keskeyttää. Lapin sairaanhoitopiirin koronakoordinaation työryhmä kokoontuu ensi viikon alussa pohtimaan yhteisesti tilapäisen etäopetukseen siirtymisen ja yli 12-vuotiaiden ryhmäharrastustoiminnan keskeyttämisen edellytyksiä sekä käytännön toimia. Muonion kunta tiedottaa ensi viikon aikana mahdollisesta yläkoulun etäopetukseen siirtymisestä. Varhaiskasvatus ja perusopetuksen alaluokat (1.-6.) pysyvät toistaiseksi lähiopetuksessa normaaliin tapaan.

Ravitsemisliikkeet ehdotetaan poikkeusoloissa suljettavaksi 8.–28. maaliskuuta, lukuun ottamatta perustason alueita. Ruuan ulosmyynti asiakkaille olisi kuitenkin sallittua.

 

Muistutamme voimassa olevista matkustamiseen liittyvistä suosituksista ja rajoituksista

Valtioneuvosto päätti 18. helmikuuta, että nykyisiä voimassa olevia maahantulon rajoituksia jatketaan 18.3.2021 saakka. Muonion kohdalta Suomen ja Ruotsin välinen rajanylityspaikka on auki päivittäin klo 7.00 – 21.00. Lue voimassa olevat maahantulon rajoitukset tästä.

Muonioon saapuvia matkailijoita pyydämme noudattamaan alueella voimassa olevia rajoituksia ja suosituksia sekä toimimaan vierailun ajan erityisen vastuullisesti onnistuneen ja terveysturvallisen loman takaamiseksi:

 • liikuthan alueella ainoastaan täysin terveenä
 • hakeuduthan koronatestiin lievistäkin oireista matalalla kynnyksellä; Muonion kunnassa on käytössä pikatestit, joten testituloksen saat hyvin nopeasti tietoosi. Testaaminen on maksutonta myös matkailijalle.
 • vahva maskisuositus liikkuessasi paikoissa, missä myös muita ihmisiä
 • vältäthän ylimääräisiä kontakteja ja huolehdithan riittävistä turvaväleistä (2m)
 • huolehdithan hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta
 • suosittelemme lataamaan koronavilkku-sovelluksen sekä
 • seuraamaan maakunnan koronatilannetta

Muonion alueella toimivat seuraavat testaamispaikat:

 • Muonio, Ojustie. Aukioloaika klo 8.00 - 16.00, pe klo 8.00 – 14.00, p. +358 40 662 4565
 • Muonio, päivystys. Pirkantie 11.  Aukioloaika klo 16.00 – 08.00, pe klo 14.00 alkaen, p. +358 40 714 2845

Lisätietoa: Teemu Taulavuori, tartuntataudeista vastaava lääkäri, p. +358 44 126 2845, teemu.taulavuori@lshp.fi


Kunnan palvelut epidemian kiihtymisvaiheessa

25.2.2021

Lapin sairaanhoitopiirin alue on siirtynyt koronaepidemian perusvaiheesta kiihtymisvaiheeseen. Kiihtymisvaiheeseen siirtyminen ja alueelliset linjaukset sekä viranomaisten määräykset tuovat mukanaan muutoksia rajoituksiin ja suosituksiin, jotka koskevat myös Muonion kuntaa. Kiihtymisvaiheeseen siirtymisestä huolimatta tautitilanne on Muonion kunnan alueella edelleen rauhallinen.


Kiihtymisvaiheen rajoitukset ja suositukset astuivat voimaan maanantaina 22.2.2021.

Vahva maskisuositus kaikille yli 12-vuotiaille

Kouluissa jatkuu toistaiseksi lähiopetus normaaliin tapaan. Kiihtymisvaiheessa vahva maskisuositus koskee kaikkia yli 12-vuotiaita. Muonion kunta suosittelee erittäin vahvasti maskin käyttöä:

 • kaikille 6-luokkalaisille ja sitä vanhemmille oppilaille sekä kuljettajille koulukuljetuksen aikana,
 • kaikille yläkoulun sekä lukion opiskelijoille kouluaikana,
 • koulun henkilökunnalle sekä
 • kaikille kuntalaisille asioidessaan paikoissa, joissa liikkuu muita ihmisiä ja
 • lasten huoltajille, kun lapsia tuodaan ja haetaan harrastuksista (vältä turhaa sisätiloihin menemistä, jos mahdollista odota ulkopuolella).

Kokoontumiset ja harrastustoiminta

Lapin sairaanhoitopiirin alue on siirtynyt koronavirusepidemian kiihtymisvaiheeseen. Lapin alueellinen koordinaatiotyöryhmä suosittelee, että yli 16- vuotiaiden ryhmäharrastukset keskeytetään 14.3.2021 saakka. Muonion kunta suosittelee paikallisille järjestöille, yhdistyksille sekä yksityisille toimijoille huomioimaan suosituksen omassa toiminnassaan ja, että turnaukset ja ottelut olisivat tauolla 14.3.2021 asti.


Lapin Aluehallintovirasto on päättänyt kieltää kaikki yli 20 osallistujan sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoontumiset Lapin sairaanhoitopiirin alueeseen kuuluvissa kunnissa 21.3.2021 asti. Lapin alueellinen koordinaatiotyöryhmä suosittelee, että yli 20 hengen yksityistilaisuuksiakaan ei järjestettäisi.

 

Katso taulukosta miten kiihtymisvaiheen rajoitukset ja suositukset vaikuttavat Muonion kunnan palveluihin. Tulosta taulukko pdf:stä. (linkki aukeaa uuteen ikkunaan)


Koronavirusepidemian kiihtymisvaiheeseen siirtymisen vaikutukset Muonion kunnan palveluihin

22.2.2021

Lapin sairaanhoitopiirin alue on siirtynyt koronaepidemian perusvaiheesta kiihtymisvaiheeseen. Kiihtymisvaiheeseen siirtyminen ja alueelliset linjaukset sekä viranomaisten määräykset tuovat mukanaan muutoksia rajoituksiin ja suosituksiin, jotka koskevat myös Muonion kuntaa. Kiihtymisvaiheeseen siirtymisestä huolimatta tautitilanne on Muonion kunnan alueella edelleen rauhallinen.

Kiihtymisvaiheen rajoitukset ja suositukset astuvat voimaan maanantaina 22.2.2021.

Varhaiskasvatus, koulut ja oppilaitokset

Varhaiskasvatus toimii normaaliin tapaan. Huoltajia tiedotetaan tarvittaessa suoraa mahdollisista muutoksista.

Kouluissa jatkuu toistaiseksi lähiopetus normaaliin tapaan. Kiihtymisvaiheessa vahva maskisuositus koskee kaikkia yli 12-vuotiaita. Muonion kunta suosittelee erittäin vahvasti maskin käyttöä:

 • kaikille 6-luokkalaisille ja sitä vanhemmille oppilaille sekä kuljettajille koulukuljetuksen aikana,
 • kaikille yläkoulun sekä lukion opiskelijoille kouluaikana,
 • koulun henkilökunnalle sekä
 • kaikille kuntalaisille asioidessaan paikoissa, joissa liikkuu muita ihmisiä.

Koulun henkilökunta tiedottaa koululaisten maskisuosituksesta erikseen oppilaita ja heidän vanhempiaan Wilman kautta. Muonion kunta huolehtii oppilaiden ja kunnan henkilöstön maskien saatavuudesta kuten tähänkin asti. Myös omia maskeja voi käyttää.

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Hoiva- ja hoitoyksiköissä vierailtaessa tulee vierailusta sopia etukäteen ja käyttää ohjeiden mukaisesti suojamaskia vierailun aikana. Vierailijoiden määrä on osastolla rajoitettu kahteen vieraaseen kerrallaan. Vierailujen osalta henkilöstön antamia ohjeita ja suosituksia tulee ehdottomasti noudattaa.

Lisätietoja: Marjapaikka Kati Korva p. 040 489 5116, Ojusniitty Kati Sirkka p. 040 489 5184, vuodeosasto puh. 040 714 2845.

Vapaa-ajan palvelut

Harrastukset ja ryhmäliikunta

Lapin alueellinen koordinaatiotyöryhmä suosittelee, että koko sairaanhoitopiirin alueella yli 16- vuotiaiden ryhmäharrastukset keskeytetään 14.3.2021 saakka. Muonion kunta noudattaa tätä alueellista suositusta ja suosittelee kaikille paikallisille järjestöille, yhdistyksille sekä yksityisille toimijoille huomioimaan saman omassa toiminnassaan.

Lisäksi kunta suosittelee, että turnaukset ja ottelut olisivat tauolla seuraavat kolme viikkoa 14.3.2021 asti.

Liikuntatoimen harrastusryhmät yli 16-vuotiaille ja aikuisille ovat pääsääntöisesti tauolla 22.2. – 14.3.2021.  Liikuntatoimi tiedottaa asiakkaitaan ryhmäkohtaisesti. Kunta pohtii aktiivisesti erilaisia terveysturvallisia vaihtoehtoja toimintojen suorittamiseksi. Alle 16-vuotiaiden lasten liikuntaryhmät jatkuvat normaalisti.

Muonion kunta korostaa kunnan omistamien harrastustilojen käyttäjiä koronasuositusten noudattamisesta, jotta tilat pystytään pitämään käyttäjien käytössä mahdollisimman pitkään:

 • Kuntosalilla jokainen käyttäjä huolehtii laitteiden desinfioinnista ennen ja jälkeen käytön, salille vain ajanvarauksella oman perhekunnan kesken
 • Käsihygienia, vahva kasvomaskisuositus, yskimishygieniasta huolehtiminen ja asiointi vain täysin terveenä, kontaktien välttäminen

Kirjasto

Muonion kunnankirjasto on auki normaalien aukiolotuntien mukaisesti ja omatoimikirjasto on edelleen asiakkaiden käytössä.

Satutunnit ja koululaisvierailut jatkuvat normaalisti turvatoimet huomioon ottaen.

Yhteispohjoismainen kirjastoauto liikennöi Muonion ja Enontekiön reiteillä, mutta ei käy toistaiseksi Norjan tai Ruotsin puolella rajaliikennesäädöksien vuoksi.

Kulttuuritoimi ei järjestä kulttuuritapahtumia 22.2.-21.3. välisellä ajanjaksolla.

Nuorisotyö

Avoimet nuorten tila-illat jatkuvat tiistaisin klo 16-20 sekä torstaisin ja perjantaisin klo 17-21 kaikille 13-17 –vuotiaille nuorille.

Perjantaikahvit jatkuvat perjantaisin klo 13-16, mutta ikäryhmä tässäkin hieman muuttuu eli tervetuloa kaikki yli 18-vuotiaat nuoret aikuiset.

Keskeytämme toistaiseksi mehu- kahvi- ja ruokatarjoilun, emmekä myöskään suosittele omien eväiden nauttimista Nuorisotila Tippalan aukioloaikoina. Näin ollen voimme tehostaa entisestään erittäin vahvan maskisuosituksen noudattamista toiminnoissamme. Aluehallintoviraston määräyksen mukaan otamme avoimiin tila-iltoihin sisälle vain 18 nuorta yhtä aikaa.

Nuorisotoimen kerhotoiminta alakoululaisille ja #harrastamisensuomenmalli –harrastukset jatkuvat toistaiseksi normaalisti.

Toivomme, että nuorisotoimen toimintoihin osallistutaan vain terveenä, käyttäen hyvää käsi- ja yskimishygieniaa sekä noudattaen hyviä turvavälejä. Nämä uudet toimintatavat ovat voimassa ainakin 21.3. asti.

Lisätiedot: Heidi Pouttu, heidi.pouttu@muonio.fi , 040 592 9281 .

Kansalaisopiston kurssit

Kansalaisopiston kurssit yli 16-vuotiaille ja aikuisille ovat pääsääntöisesti tauolla 22.2. – 14.3.2021. Kansalaisopisto tiedottaa asiakkaitaan kurssikohtaisesti. Kunta pohtii aktiivisesti erilaisia terveysturvallisia vaihtoehtoja kurssien suorittamiseksi. Alle 16-vuotiaiden lasten kurssit jatkuvat normaalisti.

Lisätiedot: Merikki Lappi, merikki.lappi@muonio.fi , 040 489 5160.

Muut kunnan tuottamat palvelut

 • Työpajan kirpputori on suljettuna 22.2. – 21.3.2021. Kirpputoripöydän varanneisiin ollaan yhteydessä suoraa työpajalta.
 • Kyläpirtin tiloja käytettäessä on noudatettava AVI:n kokoontumisrajoitusta (max. 20 henkilöä)

Kunnanviraston henkilöstö hyödyntää mahdollisimman paljon etätyötä. Tästä johtuen toivomme, että ensisijaisena asiointitapana käytetään sähköpostia tai puhelinta. Sovithan mahdollisesta paikan päällä asioinnista työntekijän kanssa suoraa, jotta tiedämme olla varmasti paikalla. Kunta suosittelee, että etätyömahdollisuutta hyödynnetään laajasti myös yksityisellä sektorilla, järjestöissä jne.

Tilaisuudet, tapahtumat ja kokoontuminen

Lapin Aluehallintovirasto on päättänyt kieltää kaikki yli 20 osallistujan sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoontumiset Lapin sairaanhoitopiirin alueeseen kuuluvissa kunnissa. Lapin alueellinen koordinaatiotyöryhmä suosittelee, että yli 20 hengen yksityistilaisuuksiakaan ei järjestettäisi.

Sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa voidaan järjestää yleisötilaisuuksia, joihin osallistuu korkeintaan 20 henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen OKM:n ja THL:n antamaan ohjetta. Määräys on voimassa ajalla 22.2. – 21.3.2021.

Ravintolat, kahvilat ja anniskelupaikat

Lapin sairaanhoitopiirin alueella ravintolat, kahvilat ja anniskelupaikat ovat jo ennestään noudattaneet kiihtymisvaiheen rajoituksia:

 • anniskelu päättyy klo 22
 • anniskeluravintolat suljetaan viimeistään klo 23, muut ravitsemisliikkeet viimeistään klo 24
 • pubit, baarit ja yökerhot voivat ottaa puolet normaalista asiakasmäärästä
 • ruokaravintolat, kahvilat voivat ottaa kolme neljäsosaa normaalista asiakasmäärästä

Näin hiihtolomaviikkojen alkaessa myös ravintolatoimijoita sekä ravintoloissa asioivia pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota koronasuositusten noudattamiseen ja koronaturvalliseen toimintaan.

Muonion matkailuyrittäjiä muistutamme Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeista liittyen koronaturvallisuuden huomioimiseen mm. ravintoloiden, saunojen, ohjelmapalveluiden, majoitustoiminnan, mökkivuokrauksen osalta. Tutustu näihin ohjeisiin ja viestintämateriaaleihin TEM:n verkkosivuilta.

Matkustus

Valtioneuvosto päätti 18. helmikuuta, että nykyisiä voimassa olevia maahantulon rajoituksia jatketaan 18.3.2021 saakka. Muonion kohdalta Suomen ja Ruotsin välinen rajanylityspaikka on auki päivittäin klo 7.00 – 21.00. Lue voimassa olevat maahantulon rajoitukset tästä.

Muonioon saapuvia matkailijoita pyydämme noudattamaan alueella voimassa olevia rajoituksia ja suosituksia sekä toimimaan vierailun ajan erityisen vastuullisesti onnistuneen ja terveysturvallisen loman takaamiseksi:

 • liikuthan alueella ainoastaan täysin terveenä
 • hakeuduthan koronatestiin lievistäkin oireista matalalla kynnyksellä; Muonion kunnassa on käytössä pikatestit, joten testituloksen saat hyvin nopeasti tietoosi. Testaaminen on maksutonta myös matkailijalle.
 • vahva maskisuositus liikkuessasi paikoissa, missä myös muita ihmisiä
 • vältäthän ylimääräisiä kontakteja ja huolehdithan riittävistä turvaväleistä (2m)
 • huolehdithan hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta
 • suosittelemme lataamaan koronavilkku-sovelluksen sekä
 • seuraamaan maakunnan koronatilannetta

Muonion alueella toimivat seuraavat testaamispaikat:

 • Muonio, Ojustie. Aukioloaika klo 8.00 - 16.00, pe klo 8.00 – 14.00, p. +358 40 662 4565
 • Muonio, päivystys. Pirkantie 11.  Aukioloaika klo 16.00 – 08.00, pe klo 14.00 alkaen, p. +358 40 714 2845

Lisätiedot: Teemu Taulavuori, tartuntataudeista vastaava lääkäri, p. +358 44 126 2845, teemu.taulavuori@lshp.fi


Lapin shp alue on siirtynyt koronaepidemian kiihtymisvaiheeseen

19.2.2021

Lapin sairaanhoitopiirin alue on tänään 19.2.2021 siirtynyt koronaepidemian perusvaiheesta kiihtymisvaiheeseen. Kiihtymisvaiheeseen siirtyminen ja Lapin alueellisen koordinaatiotyöryhmän linjaukset tuovat mukanaan muutoksia rajoituksiin ja suosituksiin, jotka koskevat myös Muonion kuntaa. Kiihtymisvaiheeseen siirtymisestä huolimatta tautitilanne on Muonion kunnan alueella edelleen rauhallinen.

Kiihtymisvaiheen rajoitukset ja suositukset astuvat voimaan maanantaina 22.2.2021.

Tilaisuudet, tapahtumat ja kokoontuminen

Lapin Aluehallintovirasto on päättänyt kieltää kaikki yli 20 osallistujan sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoontumiset Lapin sairaanhoitopiirin alueeseen kuuluvissa kunnissa. Lapin alueellinen koordinaatiotyöryhmä suosittelee, että yli 20 hengen yksityistilaisuuksiakaan ei järjestettäisi.

Sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa voidaan järjestää yleisötilaisuuksia, joihin osallistuu korkeintaan 20 henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen OKM:n ja THL:n antamaan ohjetta. Määräys on voimassa ajalla 22.2. – 21.3.2021.

Tällä rajoituksella tulee olemaan vaikutusta Muonion kunnan tuottamiin mm. kulttuuri-, kirpputori-, nuoriso-, liikunta- ja vapaa-ajan palveluihin. Muonion kunta tiedottaa käytännön järjestelyistä lisää myöhemmin ensi viikon alussa.

Harrastukset

Lapin alueellinen koordinaatiotyöryhmä suosittelee, että koko sairaanhoitopiirin alueella yli 16- vuotiaiden ryhmäharrastukset keskeytetään 14.3.2021 saakka. Tällä suosituksella tulee olemaan vaikutusta Muonion kunnan tuottamiin palveluihin (mm. kansalaisopisto ja liikuntapalvelut), joista tiedotetaan lisää myöhemmin ensi viikon alussa.  Kunta suosittelee, että järjestöt ja seurat noudattavat omassa toiminnassaan Lapin alueellisen koordinaatioryhmän suositusta. Muonion kunta tullee suosittelemaan myös, että turnaukset ja ottelut olisivat tauolla seuraavat kolme viikkoa.

Alle 16-vuotiaiden kunnan järjestämä harrastustoiminta jatkuu toistaiseksi normaaliin tapaan.

Muonion kunta korostaa kunnan omistamien harrastustilojen käyttäjiä koronasuositusten noudattamisesta, jotta tilat pystytään pitämään käyttäjien käytössä mahdollisimman pitkään:

 • Kuntosalilla jokainen käyttäjä huolehtii laitteiden desinfioinnista ennen ja jälkeen käytön, salille vain ajanvarauksella oman perhekunnan kesken
 • Käsihygienia, vahva kasvomaskisuositus, yskimishygieniasta huolehtiminen ja asiointi vain täysin terveenä, kontaktien välttäminen

Etätyösuositus

Etätyötä suositellaan työpaikoilla, joissa etätyön tekeminen on mahdollista.

Ravintolat, kahvilat ja anniskelupaikat

Lapin sairaanhoitopiirin alueella ravintolat, kahvilat ja anniskelupaikat ovat jo ennestään noudattaneet kiihtymisvaiheen rajoituksia:

 • anniskelu päättyy klo 22
 • anniskeluravintolat suljetaan viimeistään klo 23, muut ravitsemisliikkeet viimeistään klo 24
 • pubit, baarit ja yökerhot voivat ottaa puolet normaalista asiakasmäärästä
 • ruokaravintolat, kahvilat voivat ottaa kolme neljäsosaa normaalista asiakasmäärästä

Näin hiihtolomaviikkojen alkaessa myös ravintolatoimijoita sekä ravintoloissa asioivia pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota koronasuositusten noudattamiseen ja koronaturvalliseen toimintaan.

Muonion matkailuyrittäjiä muistutamme Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeista liittyen koronaturvallisuuden huomioimiseen mm. ravintoloiden, saunojen, ohjelmapalveluiden, majoitustoiminnan, mökkivuokrauksen osalta. Tutustu näihin ohjeisiin ja viestintämateriaaleihin TEM:n verkkosivuilta.

Vahva maskisuositus

Lapin koronakoordinaatioryhmä on kiristänyt suositusta kasvomaskien käyttöön liittyen. Kiihtymisvaiheessa vahva maskisuositus koskee kaikkia yli 12-vuotiaita. Muonion kunta on niin ikään kiristänyt maskisuositustaan ja suosittelee nyt erittäin vahvasti maskin käyttöä:

 • kaikille 6-luokkalaisille ja sitä vanhemmille oppilaille koulukuljetuksen aikana,
 • kaikille yläkoulun sekä lukion opiskelijoille kouluaikana,
 • koulun henkilökunnalle sekä
 • kaikille kuntalaisille asioidessaan paikoissa, joissa liikkuu muita ihmisiä.

Koulun henkilökunta tiedottaa koululaisten maskisuosituksesta erikseen oppilaita ja heidän vanhempiaan Wilman kautta. Muonion kunta huolehtii oppilaiden ja kunnan henkilöstön maskien saatavuudesta kuten tähänkin asti. Myös omia maskeja voi käyttää.

Vierailut hoiva- ja hoitoyksiköissä

Hoiva- ja hoitoyksiköissämme vierailtaessa tulee vierailuista sopia etukäteen ja käyttää ohjeiden mukaisesti suojamaskia vierailun aikana. Vierailijoiden määrä on osastolla rajoitettu kahteen vieraaseen kerrallaan. Vierailujen osalta henkilöstön antamia ohjeita ja suosituksia tulee ehdottomasti noudattaa. Tiukemmat ohjeistukset esimerkiksi osasto- ja hoitoyksikkövierailujen osalta tulevat mahdolliseksi, jos paikkakunnan virustilanne muuttuu. Lisätietoja: Marjapaikka Kati Korva p. 040 489 5116, Ojusniitty Kati Sirkka p. 040 489 5184, vuodeosasto puh. 040 714 2845.

Matkustus

Valtioneuvosto päätti 18. helmikuuta, että nykyisiä voimassa olevia maahantulon rajoituksia jatketaan 18.3.2021 saakka. Muonion kohdalta Suomen ja Ruotsin välinen rajanylityspaikka on auki päivittäin klo 7.00 – 21.00. Lue voimassa olevat maahantulon rajoitukset tästä.

Muonioon saapuvia matkailijoita pyydämme noudattamaan alueella voimassa olevia rajoituksia ja suosituksia sekä toimimaan vierailun ajan erityisen vastuullisesti onnistuneen ja terveysturvallisen loman takaamiseksi:

 • liikuthan alueella ainoastaan täysin terveenä
 • hakeuduthan koronatestiin lievistäkin oireista matalalla kynnyksellä; Muonion kunnassa on käytössä pikatestit, joten testituloksen saat hyvin nopeasti tietoosi. Testaaminen on maksutonta myös matkailijalle.
 • vahva maskisuositus liikkuessasi paikoissa, missä myös muita ihmisiä
 • vältäthän ylimääräisiä kontakteja ja huolehdithan riittävistä turvaväleistä (2m)
 • huolehdithan hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta
 • suosittelemme lataamaan koronavilkku-sovelluksen sekä
 • seuraamaan maakunnan koronatilannetta

Muonion alueella toimivat seuraavat testaamispaikat:

Muonio, Ojustie. Aukioloaika klo 8.00 - 16.00, pe klo 8.00 – 14.00, p. +358 40 662 4565

Muonio, päivystys. Pirkantie 11.  Aukioloaika klo 16.00 – 08.00, pe klo 14.00 alkaen, p. +358 40 714 2845

Lisätietoa: Teemu Taulavuori, tartuntataudeista vastaava lääkäri, p. +358 44 126 2845, teemu.taulavuori@lshp.fi


Muonion-Enontekiön perusterveydenhuolto tiedottaa: Koronarokotteet Muoniossa

18.2.2021 klo 15:48

Koronarokotukset jatkuvat Muonion kunnassa rokotusohjelman mukaisesti. On tärkeää, että mahdollisimman moni ottaa koronarokotteen, jotta syntyy laaja suoja koronavirusta vastaan. Rokote on vapaaehtoinen ja saajalleen ilmainen.

Rokotusjärjestelyt ovat muuttuneet. Uuden ohjeen mukaan kaikkien koronarokotusten tehosteen antoväli pitenee 12 viikkoon. Tästä johtuen viikoilla 3-4 ensimmäisen rokotteen saaneiden tehosterokotusajat siirtyvät viikoille 15 – 16.

Viikoille 8 - 9 Muonioon tulee rokotteita vain 30 henkilölle. Nämä AstraZenecan rokotteet on tarkoitettu rokotusjärjestyksen mukaisesti alle 70-vuotiaille, joilla on vakavalle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistava sairaus tai tila.

Näitä sairauksia ovat:

 • Elinsiirto tai kantasolusiirto
 • Aktiivisessa vaiheessa oleva syöpätauti
 • Vaikea puolustusjärjestelmän häiriö (vaikea perinnöllinen immuunivajaus tai muusta syystä alentunut puolustuskyky esim. perna poistettu)
 • Vaikea krooninen munuaissairaus (vaikea munuaisten vajaatoiminta)
 • Vaikea krooninen keuhkosairaus (pitkäaikainen keuhkoahtaumatauti, keuhkolaajentuma, keuhkoputkien laajentuma, pitkäaikainen keuhkoputkitulehdus ja kystinen fibroosi, sekä heikentynyt keuhkokapasiteetti vaikean astman tai toisen keuhkon puuttumisen takia).

Mikäli sinulla on jokin edellä mainittu sairaus ja olet alle 70-vuotias; varaa aika rokotukseen (puhelin 040 7782145).

Rokotteet ovat ensisijaisesti tarkoitettu kuntalaisille ja niille, jotka ovat terveydenhuoltolain valinnanvapauden perusteella valinneet hoitopaikaksi Muonion terveyskeskuksen.

Muonion-Enontekiön perusterveydenhuolto tiedottaa säännöllisesti rokotusten etenemisestä, kun rokotteiden saatavuudesta tulee lisää tietoa. Seuraa oman kuntasi internetsivuja, kunnan paikallislehtiä ja http://www.koronaturvallinenlappi.fi/koronasaa sivustoa.


Koronatiedote 4/2021

12.2.2021

Rajan aukioloaikoja rajoitetaan 15.2.2021 alkaen

Muonion rajanylityspaikka on auki klo 7.00 – 21.00 maanantaista 15.2.2021 alkaen. Rajoitus on voimassa 25.2.2021 asti tämän hetkisen tiedon mukaan. Aukioloaikojen rajoitukset eivät koske tavaraliikennettä eivätkä sellaista välttämätöntä henkilöliikennettä, jolla on perusteltu tarve rajan ylittämiseen aukioloaikojen ulkopuolella.

Aukioloaikojen rajoittaminen keskittää rajanylitysliikenteen pääsääntöisesti päiväaikaan ja iltaan, jolloin terveysviranomaisilla on mahdollisuus olla läsnä rajanylityspaikoilla ja tavoittaa kaikki rajanylittäjät.

Ohje koronavirustesteistä rajanylityspaikoilla

Kaikki riskimaista tulevat matkustajat ja erityisryhmiin kuuluvat ohjataan tämän ohjeen mukaisiin koronatestauspaikkoihin, paitsi jos hänellä on esittää negatiivinen tulos enintään 72 tuntia ennen maahantuloa otetusta koronavirustestistä (PCR-tai antigeenitesti) tai luotettava todistus sairastetusta COVID-19-infektiosta. Kuljetusala (tavaraliikenne) on vapautettu tämän ohjeistuksen mukaisesta testaamisesta.

Jos henkilö oleskelee maassa yli 72 h niin hänen tulee hakeutua toiseen testiin 3 vrk kuluttua. Tämä tapahtuu esimerkiksi koti- tai oleskelupaikkakunnalla. Tällainen maahantulija ohjataan ottamaan yhteyttä rajanylitysalueen terveydenhoitoon tietojen keräämistä varten.

Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Norjan välillä säännöllisessä työmatkaliikenteessä kulkevia ei ohjata testeihin jokaisen rajanylityksen aikana. Heidän kohdalla hyväksytään negatiivinen koronavirustestitodistus, jos testi on otettu alle 7 vuorokautta ennen rajanylitystä.

Enontekiön ja Muonion alueella toimivat seuraavat testaamispaikat:

 • Muonio, Ojustie. Aukioloaika klo 8.00 - 16.00, pe klo 8.00 – 14.00, p. +358 40 662 4565
 • Muonio, päivystys. Pirkantie 11.  Aukioloaika klo 16.00 – 08.00, pe klo 14.00 alkaen, p. +358 40 714 2845
 • Hetta, Ruijantie 15. Aukioloaika 9.00 – 17.00 Hetta Koronapuhelin + 358 40 654 5660
 • Karesuvanto,  Northern gifts oy:n kiinteistö Käsivarrentie 3719, Aukioloaika 8.00 – 16.00  p.+358 40 559 1411 
 • Kilpisjärvi, Käsivarrentie 14645 (Saanatie) 99490 Kilpisjärvi. Avoinna ma-su klo 8-16 (6.2.2021 alkaen 8-18.00) Puhelin +358 40 623 2626

Jos lähin toimipiste ei ole toiminnassa, ota yhteys Muonion päivystykseen.

Ensisijainen tutkimus on Covid-19 antigeeni-pikatesti. Positiivinen tulos varmennetaan erikseen otettavalla PCR näytteellä. Positiivinen tulos tarkoittaa viruksen kantajuutta ja tarvittavat päätökset eristyksen ja mahdollisten karanteenien osalta tehdään tartuntatautiviranomaisen toimesta.

Lisätietoa: Teemu Taulavuori, tartuntaudeista vastaava lääkäri, p. +358 44 126 2845, teemu.taulavuori@lshp.fi

Rajatestaamiseen liittyvät ohjeet luettavissa ruotsin ja saamen kielellä alempana tällä sivulla.

Koronarokotustilanne 12.2.2021

Rokotusjärjestelyt ovat muuttuneet. Uuden ohjeen mukaan kaikkien koronarokotusten tehosteen antoväli pitenee 12 viikkoon. Tästä johtuen viikoilla 3-4 ensimmäisen rokotteen saaneiden tehosterokotusajat siirtyvät viikoille 15 – 16.

Viikolla 8 Muonioon tulee rokotteita vain 20 henkilölle. Rokotteet on tarkoitettu rokotusjärjestyksen mukaisesti alle 70-vuotiaille, joilla on vakavalle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistava sairaus tai tila. Näitä sairauksia ovat: elinsiirto tai kantasolusiirto, aktiivisessa vaiheessa oleva syöpätauti, vaikea puolustusjärjestelmän häiriö, vaikea krooninen munuaissairaus (dialyysihoito), vaikea krooninen keuhkosairaus (happirikastinhoito). Mikäli sinulla on jokin edellä mainittu sairaus ja olet alle 70-vuotias; varaa aika rokotukseen (puhelin 040 7782145).

Rokotettaviin otetaan puhelimitse yhteys ryhmä kerrallaan rokotusjärjestyksen ja rokotteen saatavuuden mukaan ja heille varataan aika rokotuksiin. Jos sinulle ei tule soittoa silloin, kun on ikäryhmäsi vuoro tai olet äskettäin muuttanut Muonioon, ota itse yhteyttä terveydenhuoltoon (puhelin 040 7782145).  Rokotteet ovat ensisijaisesti tarkoitettu kuntalaisille ja niille, jotka ovat terveydenhuoltolain valinnanvapauden perusteella valinneet hoitopaikaksi Muonion terveyskeskuksen.

On tärkeää, että mahdollisimman moni ottaa koronarokotteen, jotta syntyy laaja suoja koronavirusta vastaan. Rokote on vapaaehtoinen ja saajalleen ilmainen.


Koronatiedote 3/2021

10.2.2021

Valtioneuvosto päätti 22. tammikuuta, että maahantulon rajoituksia kiristetään Suomessa. Uudet rajoitukset ovat tulleet voimaan 27.1.2021 ja ne ovat voimassa 25.2.2021 asti. Muutoksilla pyritään estämään uusien koronavirusmuunnosten leviämistä.

Kaikki riskimaista tulevat matkustajat ja erityisryhmiin kuuluvat ohjataan tämän ohjeen mukaisiin koronatestauspaikkoihin, paitsi jos hänellä on esittää negatiivinen tulos enintään 72 tuntia ennen maahantuloa otetusta koronavirustestistä (PCR-tai antigeenitesti) tai luotettava todistus sairastetusta COVID-19-infektiosta. Kuljetusala (tavaraliikenne) on vapautettu tämän ohjeistuksen mukaisesta testaamisesta.

Jos henkilö oleskelee maassa yli 72 h niin hänen tulee hakeutua toiseen testiin 3 vrk kuluttua. Tämä tapahtuu esimerkiksi koti- tai oleskelupaikkakunnalla. Tällainen maahantulija ohjataan ottamaan yhteyttä rajanylitysalueen terveydenhoitoon tietojen keräämistä varten.

Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Norjan välillä säännöllisessä työmatkaliikenteessä kulkevia ei ohjata testeihin jokaisen rajanylityksen aikana. Heidän kohdalla hyväksytään negatiivinen koronavirustestitodistus, jos testi on otettu alle 7 vuorokautta ennen rajanylitystä.

Maahantulopisteen viranomaiset sekä oleskelu- tai asuinpaikkakunnan tartuntatautiviranomaiset ohjeistavat matkustajia toimimaan niin, ettei kontaktia ja tartunnanmahdollisuutta perheen ulkopuolisiin ihmisiin synny ennen molempien testitulosten valmistumista (omaehtoinen karanteeni).

Testaus ja suositus omaehtoisesta karanteenista tai yhteystietojen kerääminen ei koske tavaraliikenteen kuljetus- ja logistiikkahenkilöstöä työtehtävissään. Testaus tulee aina suorittaa, mikäli henkilöllä on koronavirukseen soveltuvia oireita tai hän itse epäilee tartuntaa.

Enontekiön ja Muonion alueella toimivat seuraavat testaamispaikat:

 • Muonio, Ojustie. Aukioloaika 8.00-16.00, pe 8.00 – 14.00, p. +358 40 662 4565
 • Muonio, päivystys. Pirkantie 11.  Aukioloaika 16.00 – 08.00, pe 14.00 alkaen, p. +358 40 714 2845
 • Hetta, Ruijantie 15. Aukioloaika 9.00 – 17.00 Hetta Koronapuhelin + 358 40 654 5660
 • Karesuvanto,  Northern gifts oy:n kiinteistö Käsivarrentie 3719, Aukioloaika 8.00 – 16.00  p.+358 40 559 1411 
 • Kilpisjärvi, Käsivarrentie 14645 (Saanatie) 99490 Kilpisjärvi. Avoinna ma-su klo 8-16 (6.2.2021 alkaen 8-18.00) Puhelin +358 40 623 2626

Jos lähin toimipiste ei ole toiminnassa, ota yhteys Muonion päivystykseen.

Ensisijainen tutkimus on Covid-19 antigeeni-pikatesti. Positiivinen tulos varmennetaan erikseen otettavalla PCR näytteellä. Positiivinen tulos tarkoittaa viruksen kantajuutta ja tarvittavat päätökset eristyksen ja mahdollisten karanteenien osalta tehdään tartuntatautiviranomaisen toimesta.

Lisätietoa:

Teemu Taulavuori, tartuntataudeista vastaava lääkäri, p. +358 40 126 2845, teemu.taulavuori@lshp.fi

*******

Den finska regeringen har beslutat att skärpa restriktionerna för inresa till Finland från den 27 januari till den 25 februari. Syftet med förändringarna är att förhindra spridning av nya coronavirusmutationer.

Alla passagerare från riskländer och personer som tillhör särskilda gränsövergångskategorier dirigeras till COVID-testplatser i enlighet med denna guide, såvida de inte har ett negativt resultat från ett coronavirustest (PCR- eller antigentest) som tagits upp till 72 timmar före inresa eller ett tillförlitligt intyg om tidigare covid-19-infektion.  Godstransporter är undantagna från den obligatoriska provningen.

Om en person stannar i Finland i mer än 72 timmar måste personen ansöka om ett andra prov efter 3 dagar. Detta görs på bostadsorten. En sådan passagerare är riktad att kontakta hälsovården i gränsövergångsområdet för insamling av uppgifter för provningsplaneringsändamålet.

De som regelbundet passerar gränsen remitteras inte för prov under varje gränsövergång. Ett negativt coronavirustestcertifikat godtas för dem om testet togs mindre än 7 dagar innan gränsen passeras.

Myndigheterna vid gränsen och i sjukvården instruerar passagerarna att agera på ett sådant sätt att möjligheten att sprida smittan inte ökar innan båda testresultaten är avslutade (själv-karantän).

Testning och en rekommendation om själv-karantän eller insamling av kontaktdata gäller inte godstransportpersonal. Testning bör fortfarande utföras om personen har symtom som är lämpliga för coronaviruset.

Följande testplatser är verksamma i Enontekiö och Muonio:

 • Muonio, Ojustie. Öppettider 8.00-16.00 Fre 8.00 – 14.00 +358 40 662 4565
 • Muonio, jourtidstjänster. Pirkantie 11.  Öppettider 16.00 – 08.00 fre 14.00 tel. +358 40 714 2845
 • Hetta, Ruijantie 15. Öppettider 9.00 – 17.00 Hetta COVID telefon + 358 40 654 5660
 • Karesuvanto, Northern gifts oy egenskapen Käsivarrentie 3719 Öppettider 8.00 – 16.00 s.+358 40 559 1411
 • Kilpisjärvi, Käsivarrentie 14645 (Saanatie) 99490 Kilpisjärvi.  Öppettider ma-su klo 8-16 (från 6.2.2021  8-18.00) tel +358 40 623 2626

Om närmaste kontor inte är öppet, kontakta Muonio Hyvinvointikeskus Vårdcentral jour tel.  +358 40 714 2845.

Den primära studien är Covid-19 antigen snabbtest. Det positiva resultatet ska verifieras med ett separat PCR-prov.

Ett positivt resultat innebär att virusets stam och nödvändiga beslut om isolering och eventuella karantäner fattas av den smittsamma sjukdomar myndigheten.

Mer info:

Teemu Taulavuori, MD med ansvar för smittsamma sjukdomar, Hälsodistriktet Muonio-Enontekiö, p. +358 40 126 2845, teemu.taulavuori@lshp.fi

******

Suoma stáhtaráđđi lea mearridan ođđajagimánu 22. beaivve, ahte riikii boahtima ráddjehusat čavgejuvvojit. Ođđa ráddjehusat bohtet fápmui gaskavahku 27.1.2021 ja bistet 25.2.2021 rádjai. Nuppástusaiguin geahččalit eastit ođđa koronavirusvariánttaid leavvama.

Buot riskariikain Supmii boahti mátkosteaddjit ja sierrajoavkuide gullevaš olbmot oahpistuvvojit dán rávvagis logahallojuvvon koronatestenbáikkiide earret sin, geain lea čájehit negatiivvalaš boađus koronateastas (PCR – dahje antigeanateasta), mii lea váldon guhkimustá 72 diimmu ovdal Supmii boahtima, dahje luohttihahtti duođastus das, ahte olmmoš lea juo skihpán COVID-19 njoammudávdda. Fievrridansuorggi bargit (dávvirjohtalus)  eai oahpistuvvo testemii.

Jos olmmoš lea Suomas badjel 72 diimmu, son ferte ohcalit nuppe koronatestii 3 jándora maŋŋel vuosttas teasta. Dát dáhpahuvvá ovdamearkadihte ruoktobáikegottis dahje dan báikegottis gos olmmoš Suomas orru. Dakkár riikiiboahti olmmoš oahpistuvvo váldit aktavuođa rájirasttildanguovllu buohccedikšui dieđuidčoaggima váras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Suoma ja Ruoŧa ja Suoma ja Norgga jeavddalaš bargomátkejohtalusas johtti olbmot eai oahpistuvvo testemii juohke rájirasttildeami aktavuođas. Sis dohkehuvvo negatiivvalaš koronateastaduođastus, jos teasta lea váldon vuollái 7 jándora ovdal rájirasttildeami.

Rájirasttildanbáiki eiseválddit ja orrunbáikegotti njoammodávdaeiseválddit rávvejit mátkosteaddjiid doaibmat nu, ahte mátkosteaddjit eai leat dahkamušain veagaset olggobeal` olbmuiguin ovdal go goabbat koronateastta boađus leat válmmas, vai njoammunvejolašvuohta veaga olggobeal´ olbmuide ii šaddalii (eaktodáhtolaš karantena). 

Testen ja ávžžuhus eaktodáhtolaš karantenas dahje aktavuohtadieđuid čoaggin ii guoská dávvirjohtalusa fievrridan- ja logistihkkabargiid bargoset áigge. Testema galgá goit álot čađahit jos olbmoš leat koronavirusii heivi dávdamearkat dahje jos son ieš eahpida ahte dávda lea sutnje njoammon.

Eanodagas ja Muonás doibmet čuovvovaš testenbáikit (rabasáiggit Suoma áiggis):

 • Muoná, Ojustie. Rabasáiggit d. 8.00 - 16.00 be d. 8.00 – 14.00 tel. +358 40 662 4565
 • Muoná, gohccin. Pirkantie 11.  Rabasáiggit  d.16.00 – 08.00 be d. 14.00 rájis tel. +358 40 714 2845
 • Heahttá, Ruijantie 15. Rabasáiggit d. 9.00 – 17.00 Heahttá Koronatelefovdna + 358 40 654 5660
 • Gáresavvon,  Northern gifts oasussearvvi giddodat Käsivarrentie 3719  Rabasáiggit d. 8.00 – 16.00  tel.+358 40 559 1411 
 • Gilbbesjávri, Käsivarrentie 14645 (Saanatie) 99490 Kilpisjärvi. d. 8-16 (6.2.2021 ->  8-18.00) tel +358 40 623 2626

Jos lagamus doaibmabáiki ii leat doaimmas, váldde aktavuođa Muoná gohccimii.

Teasta lea Covid-19 antigeanajođanisteasta. Positiivvalaš boađus sihkkarasttojuvvo  PCR čájánasain, mii váldojuvvo sierra.

Positiivvalaš boađus dárkuha dan, ahte olmmoš lea virusa guoddi ja njoammodávdaeiseváldi dahká dárbbaslaš mearrádusaid olbmo sirremis ja vejolaš karantenain.

Lassedieđuid:

Teemu Taulavuori, njoammodávddain ovddasvástideaddji doavttir

tel. +358 40 126 2845

teemu.taulavuori@lshp.fi 

Lisätietoja:

 

Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja

0400 477 723, laura.enbuska-maki@muonio.fi

 

Katso tästä tärkeät yhteystiedot!


Jos epäilet saaneesi koronavirustartunnan, toimi näin:

Jos epäilet itselläsi koronaviruksen aiheuttamaa tautia ja sinulla on virukseen viittaavia oireita, soita numeroon 040 662 4565 klo 8-16 ja numeroon 040 714 2845 klo 16 -21 (päivystävä sairaanhoitaja).  On tärkeää olla ensisijaisesti puhelimitse yhteydessä ennen kuin saavut paikalle terveyskeskukseen. Saat ohjeet hoitoon hakeutumiseen terveyskeskuksesta. Soittaminen on tärkeää siksi, ettei mahdollisesti sairastunut henkilö tartuttaisi muita. Testauskapasiteettia on lisätty toukokuun alusta alkaen, joten jos sinulla on koronan oireita, ota yhteyttä testaukseen hakeutumisessa terveyskeskukseen.

 


Koronapuhelin

Muonion-Enontekiön perusterveydenhoidon koronapuhelin ma-pe klo 16.00 asti 040 662 4565. Arki-iltaisin ja viikonloppuisin soita numeroon 040 714 2845.

Kuntalaistiedotteet

Koronaviruksen aiheuttama COVID-19 -tartuntatautiepidemia

Kiinassa käynnistyi alkuvuonna uuden koronaviruksen aiheuttama COVID-19 -tartuntatautiepidemia. THL seuraa kansainvälistä koronavirustilannetta Euroopan tautivirasto ECDC:n ja Maailman terveysjärjestön WHO:n kanssa, kehittää ohjeistusta terveydenhuollolle ja laboratorioille, arvioi koronavirukseen liittyviä terveysriskejä sekä laatii arvioita siitä, mihin suuntiin koronavirustilanne voi kehittyä.

Päivitämme tälle sivulle tuoreimmat tiedot taudin esiintymisestä sekä ohjeista tartuntojen torjumiseksi. Sivustolta löydät kaikki THL:n laatimat päivitetyt tiedot koronaviruksesta.

THL Ajankohtaista korona-viruksesta