Yritysten koronasivu

Suomen hallitus linjasi 16. maaliskuuta 2020 alkaen lisätoimenpiteistä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa. Linjattujen toimenpiteiden tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata yhteiskunnan ja talouselämän toiminta. Linjaukset ovat voimassa 13. toukokuuta 2020 asti, tai kunnes toisin ilmoitetaan. Hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, että maassa vallitsee koronavirustilanteen vuoksi poikkeusolot. Hallitus valmistelee ja on valmistellut toimenpiteitä myös yrittämisen arjen helpottamiseen/yritystoiminnan turvaamiseen kriisin yli.

Muonion kunta, Muonion Matkailu ry ja Tunturi-Lapin Kehitys seuraavat koronavirusepidemian vaikutuksia Muonion alueen elinkeinoelämään ja matkailuun. Keräämme ja välitämme tietoa, koulutuksia ja hyödyllisiä linkkejä koronaviruksesta ja sen vaikutuksista. Ethän epäröi olla yhteydessä meihin! Pyrimme tukemaan kaikin keinoin alueen yrityksiä, jotta alue selviytyy epidemian aiheuttamista vaikeuksista mahdollisimman pienin negatiivisin seurauksin.

Työ- ja elinkeinoministeriö: toimintaohjeita yrityksille koronavirustilanteessa (1.4.2020)

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 20.3.2020

 

Rahoitusta ja tukea koronaviruksen aiheuttaman häiriötilanteen ratkaisemiseksi

Olethan huolellinen rahoitushakemuksen täyttämisessä. Voimme auttaa hakemuksen teossa ja käydä sen läpi kanssasi ennen lähettämistä!

1. Yksinyrittäjät

Yksinyrittäjät voivat hakea tukea kunnilta koronavirustilanteessa. Haku tapahtuu yrityksen sijaintikunnasta. Tuen suuruus on 2000 euroa. Tuki myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen. Haku pyritään avaamaan kunnissa mahdollisimman pian. Jos yrityksesi on tilapäisesti talousvaikeuksissa, sinun kannattaa pyrkiä ennakoimaan tilannetta ja ensimmäisenä ottaa yhteyttä omaan pankkiin ja muihin yrityksen rahoittajiin.

 

2. Yritykset, joissa enintään 5 työntekijää

ELY-keskusten yrityspalveluja eli yrityksen kehittämisavustusta, yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta, alueellista kuljetustukea ja yritysten kehittämispalveluja voi hakea normaalisti. Myös avustusten ja tukien myöntäminen ja maksaminen tapahtuvat normaaliin tapaan. ELY-keskus on koonnut omille sivuilleen kattavasti tietoa ja linkkejä yrittäjien tueksi: Yrittäjille apua koronavirustilanteesta johtuviin vaikeuksiin

ELY-KESKUSTEN POIKKEUSRAHOITUS: Yrityksen kehittämisavustus koronavirusepidemiasta aiheutuneissa markkina- ja tuotantohäiriöissä voi nyt hakea 31.3.2020 alkaen ELY-keskuksesta. Avustusta voivat hakea yritykset yritysmuodosta riippumatta:

  • joissa työskentelee hakemuksen jättämishetkellä enintään viisi henkilöä, joiden työaika on keskimäärin vähintään 30 tuntia viikossa
  • joille koronavirus on aiheuttanut tilapäisiä markkina- ja tuotantohäiriöitä
  • jotka pyrkivät uudistumaan ja vahvistamaan osaamistaan
  • kaikkien muiden toimialojen yrityksille, paitsi maa-, metsä- ja kalatalouden sekä maataloustuotteiden jalostuksen alan yrityksille
  • lisäksi avustus on tarkoitettu myös niille yksityisille elinkeinoharjoittajille (toiminimet), joiden kokoaikaisten työntekijöiden määrä on enemmän kuin viisi työntekijää.

ELY-keskusten myöntämä avustus on de minimis -rahoitusta ja sen saaminen edellyttää, että yrityksen de minimis -kumulaatiossa on tilaa.

 

3. Yritykset, joilla on 6-250 työntekijää ja midcap-yritykset

Business Finland on lanseerannut kaksi uutta rahoituspalvelua lieventämään koronavirusepidemian aiheuttamia talousvaikutuksia. Rahoitus on tarkoitettu Suomessa toimiville pk-yrityksille (oy, oyj, ay, ky, osk), joilla on 6-250 työntekijää, ja midcap-yrityksille, joiden liiketoiminta kärsii koronavirustilanteesta. Rahoituksen avulla yritys voi kehittää uusia tuotteita tai toimintatapoja, mutta emme korvaa menetetystä myynnistä aiheutuneita tappioita. Rahoitusta on saatavilla kahta erilaista: esiselvitys ja kehittämisrahoitus. Yritys ei voi hakea molempia rahoituksia samanaikaisesti.Rahoitus on tarkoitettu yritykselle uuden liiketoiminnan selvittämiseen ja kehittämiseen poikkeusoloissa ja sitä voivat saada yritykset monilta eri toimialoilta: matkailu, matkailun oheispalvelut, luovat/esittävät alat sekä kaikki toimialat, joiden alihankintaketjujen toimivuuteen koronavirustilanne on vaikuttanut tai vaikuttamassa. Haku on auki!

 

Muut työkalut ja toimijat

Verohallinto helpottaa toistaiseksi maksujärjestelyn ehtoja. Voit hakea yrityksellesi maksujärjestelyä helpotetuin ehdoin 25.3. alkaen OmaVerosta. Näiden muutoksien ensisijainen tavoite on helpottaa erityisesti yritysten ja toiminimiyrittäjien maksuvaikeuksia koronavirustilanteessa.

Finnvera auttaa yritysten kriisitilanteissa ja tarjoaa mm. takauksia käyttöpääomatarpeisiin. Finnvera suhtautuu joustavasti kaikkiin koronaviruksen aiheuttamiin rahoituksen järjestelytarpeisiin. Finnveralla on valmius kasvattaa pk-yritysrahoitusta merkittävästi ja auttaa yritykset yli kriisistä. Koronaviruksen aiheuttamassa poikkeuksellisessa tilanteessa Finnvera pk-yritysten lisääntyneitä käyttöpääomatarpeita ensisijaisesti alkutakauksella, pk-takauksella ja Finnvera-takauksella.

Taiteen edistämiskeskus TAIKE on avannut korona-apurahahaun 1.4.-15.4.2020. Apurahat on tarkoitettu ammattitaiteilijoille ja taidejournalisteille. Apurahaa eivät voi hakea toiminimet, yritykset, yhdistykset, kunnat, kuntayhtymät, osuuskunnat tai säätiöt.

Suomen Yrittäjien tiedote kehottaa olemaan heti aktiivinen rahoituksen hakemisessa! Mahdollisten koronavirusepidemian aiheuttamien negatiivisten vaikutuksen ja seurausten minimointi sekä ennakointi on ensisijaisen tärkeää. Suomen Yrittäjät ovat selvittäneet eri pankkien suhtautumista esim. lainojen takaisinmaksujärjestelyihin.

Sekes, Suomen Yrittäjät, Kuntaliitto ja SUK ovat ryhtyneet yhteistyöhön koronakriisin hoitamisessa.

Yrittäjiä kehotetaan olemaan välittömästi yhteydessä ensisijaisesti omaan pankkiinsa, mikäli ilmenee tarvetta taloustoimenpiteille!

 

Kaikki koronasta yrittäjille - tietoa

Suomen Yrittäjät on laatineet oman korona-aiheisen sivuston. Sivulle on koottu tietoa siitä, miten yrittäjän kannattaa toimia tässä poikkeuksellisessa tilanteessa. Sivustolta löytyvät mm. uusimmat tiedot ja linjaukset, ohjeita työnantajalle, neuvontaa ja webinaareja sekä koulutuksia. Yrittäjien toimesta annetaan myös vinkkejä talousvaikeuksiin, sopimuksiin ja korvauksiin. Sivuja päivitetään säännöllisesti. Nämä sivut kannattaa ottaa ehdottomasti seurantaan!

Muonion kunnan tiedotteet yrityksille ja kuntalaisille. Tiedotteissa mm. Muonion kunnan tekemiä paikallisia linjauksia.

 

Neuvontaa

Suomen Yrittäjät ry tarjoavat jäsenyrityksille neuvontaa puhelimitse. Tutustu myös usein kysyttyihin kysymyksiin ja vastauksiin.

Yritys-Suomen Talousapu neuvontapalvelusta saat myös ohjeita miten toimia koronakriisin yritystoiminnalle aiheuttamissa tilanteissa. Talousapu neuvontapalvelun valtakunnallinen puhelinnumero +358 295024880 (arkisin  9.00–16.00).

 

Hyödyllisiä linkkejä

Yhteystietosi Muoniossa

Elinkeinoasiamies Heikki Kauppinen, heikki.kauppinen@muonio.fi, p. 0400 823 471

Tunturi-Lapin yritysneuvoja Ari Saarela, info@lappiconsulting.fi , p. 040 6314433

Muonion Matkailu ry, matkailupäällikkö Nina Vesterinen, nina.vesterinen@tunturi-lappi.fi,  p. 044 2350 421(matkailuyritykset)

Tunturi-Lapin Kehitys ry, toiminnanjohtaja Veli-Matti Hettula, veli-matti.hettula@tunturilapinkehitys.fi, p. 040 0415 345