Päihdetyö

Kunnat vastaavat päihdehuollosta. Ne tekevät usein yhteistyötä järjestöjen ja seurakuntien kanssa.

Hoitomuotoja on useita, koska yksilöt ja heidän tilanteensa ovat ainutkertaisia. Apua saavat sekä päihdeongelmaiset että heidän läheisensä. Tukea, hoitoa ja kuntoutusta annetaan tarpeen mukaan lyhyt- tai pitkäkestoisesti. Muodot vaihtelevat avohuollon päihdekuntoutuksesta erilaisiin asumispalveluihin ja kuntoutuslaitoksiin. Päihdetyö kattaa sekä ennalta ehkäisevän toiminnan että varsinaisen hoidon. Työtä tehdään monen eri viranomaisen yhteistyönä ja kansalaisjärjestöissä.

Muonion AA-ryhmä

Kokoontuu keskiviikkoisin klo 19.00 ja lauantaisin klo 18.00.

 

Muonion kunnan päihde ja mielenterveysohjelma 2014 - 2018

Yhteystiedot

Sosiaaliohjaaja
Päivi Vuollo-Uusisalmi
040 489 5152
(Virka-aikana ma – pe 8.30 – 15)

Muonion AA-ryhmä
Huomisenpolku 1 as. 5.
Seo:n risteyksestä 1,5 km valtatie 21 pohjoiseen ja oikealle lähtevä tie

Lisää tietoa